Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.12.2023/Pykälä 312


Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Kouvolan kampuksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopuolen toimintasuunnitelma ja raportointi 1-12/2023

119/00.04.01/2022

 

Kaupunginhallitus 11.12.2023 § 312

   

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 20 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä, antaa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta sekä määrää sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan. Lautakunta määrää sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan.

Kaupunginhallitus on 17.2.2022 (§11) hyväksynyt yhteistyö- ja rahoitussopimuksen Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun (Xamk) kanssa 1.1.2022 alkaen. Sopimuksessa on sovittu yhteistyöstä kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumiseksi. Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vahvuusalat; 1) digitaalinen talous, 2) kestävä hyvinvointi, 3) merenkulku ja logistiikka sekä 4) metsä, ympäristö ja energia  - toimivat vaikuttavasti kaupunkistrategian toteuttamiseksi Kouvolan talousalueella.

Xamk raportoi talousalueeseen vaikuttavista tehtävistä ja tavoitteiden toteutumisesta kaksi kertaa vuodessa. Vuoden 2023 toimintasuunnitelman 1-12/23 raportti on oheismateriaalina.

Toimintasuunnittelua on toteutettu yhteistyösopimuksen mukaan vuosittain kaupungin kanssa. Keskusteluissa on painotettu toiminnan ja sen seurannan vaikuttavuutta kaupunkistrategian toteutumisessa. 

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja kehittämispäällikkö Katariina Valtonen, p. 020 6157033, katariina.valtonen(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä Xamk:n Kouvola-kohtaisen osavuosikatsauksen 1-12/2023 tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________