Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.12.2023/Pykälä 311


Liite3 Tiedonhallintamalli 2023_kh11122023

Kouvolan tiedonhallintamalli

5863/00.01.02.02/2023

 

Kaupunginhallitus 11.12.2023 § 311

   

Valmistelija: vs. hallintojohtaja Jussi Stoor, puh. 020 615 6594, jussi.stoor(at)kouvola.fi

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) on tullut voimaan 1.1.2020 alkaen. Tiedonhallinnalla tarkoitetaan viranomaisen tehtävien hoidossa tai sen muussa toiminnassa syntyviin tarpeisiin perustuvia toimia ja tietoturvallisuustoimenpiteitä viranomaisen tietoaineistojen, niiden käsittelyvaiheiden ja tietoaineistoihin sisältyvien tietojen hallinnoimiseksi riippumatta tietoaineistojen tallentamistavasta ja muista käsittelytavoista.

Kouvolan kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.12.2022 § 345 tiedonhallinnan vastuut Kouvolan kaupungissa. Tiedonhallintalain velvoitteita toteutetaan päätöksen mukaisesti tiedonhallinnan ohjausryhmän sekä digiturvamallin työryhmän toimesta.

Kouvolan tiedonhallintamallissa on siirrytty vuosina 2021-2023 yhteen järjestelmään, jolloin on voitu luopua useista Excel-dokumenteista sekä niiden jatkuvasta ylläpidosta, mikä tehostaa toimintaa organisaatiotasoisesti. Tiedon dokumentointi helpottaa organisaation tehtäväkentän konkretisoimista, kun kaupungin ylläpito- tai tuottamisvastuulle kuuluvat tehtävät on selkeämmin kuvattu.

Tällä hetkellä järjestelmään on nimetty ja tunnistettu vuosietenemän mukaisesti keskeisimmät tiedonhallintalain 5 §:n 1 ja 2 mom. edellyttämät tiedot. Yksityiskohtaisempi eteneminen on kuvattu liitteessä.

Lisätietoja: vs. hallintojohtaja Jussi Stoor, puh. 020 615 6594, jussi.stoor(at)kouvola.fi, tietosuojavastaava Mikko Pirinen, puh. 020 615 7089, mikko.pirinen(at)kouvola.fi, asianhallintapäällikkö Satu Kulonen, puh. 020 615 8462, satu.kulonen(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedonhallintamallin tilanteen tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________