Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.12.2023/Pykälä 310


Liite2 Talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohje_kh11122023

Talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohje

4603/02.02.00/2023

 

Kaupunginhallitus 11.12.2023 § 310

   

Valmistelija: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2023 hyväksynyt Kouvolan kaupungin talousarvion vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024-2027.

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 60.2 §:n mukaan kaupunginhallitus antaa vuosittain erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeella annetaan tarkempia ohjeita talousarviossa määriteltyjen asioiden lisäksi noudatettavaksi valtuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpanossa ja seurannassa. Toimialat voivat antaa tarpeen mukaan omalta osaltaan täydentäviä ohjeita. Lisäksi täytäntöönpanossa noudatetaan hallintosääntöä.

Talousarvion täytäntöönpanoa suunniteltaessa toimielinten ja toiminnasta vastaavien viranhaltijoiden tulee valvoa määrärahojen käyttöä talousarvion mukaisiin käyttötarkoituksiin ja talousarviossa osoitetun suuruisina.

Toimielinten tulee noudattaa erittäin tiukkaa talouskuria talouden tasapainottamiseksi. Talouden sopeuttamistyötä jatketaan edelleen, jotta pystytään turvaamaan lakisääteisten peruspalveluiden tuottaminen.

Talouden sopeuttamistarpeista johtuen Kouvolan kaupungilla noudatetaan erittäin tiukkaa henkilöstösuunnittelua vuonna 2024. Eläkepoistumaa ja muuta lähtövaihtuvuutta hyödynnetään henkilöstömäärän vähentämisessä, joten jokaisen vapautuvan viran ja tehtävän täyttäminen arvioidaan erittäin kriittisesti. Vapautuvien virkojen ja tehtävien hoitaminen pyritään toteuttamaan aina ensisijaisesti sisäisin tehtäväjärjestelyin. Työtehtävien ja työaikojen hyvällä suunnittelulla pyritään palvelujen tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen. Henkilöstön liikkuvuutta eri työyksiköiden välillä tulee lisätä, jolloin lyhytaikaisten sijaisten tarve vähenee.

Toimielimille laaditaan katsaukset täytäntöönpano-ohjeessa olevan raportointiaikataulun mukaisesti. Osavuosikatsauksen ajankohtaa muutetaan syksyn katsauksen osalta. Osavuosikatsaukset laaditaan vuonna 2024 tammi-huhtikuulta sekä tammi-syyskuulta. Muutoksella saadaan ajantasaisempi kuva mm. kasvatuksen ja opetuksen taloudesta. Tarvittaessa kaupunginhallitukselle ja toimielimille tiedotetaan olennaisista talouden poikkeamista myös raportointiaikataulun ulkopuolella.

Talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohje on liitteenä.

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2024 sekä edellyttää, että toimielimet noudattavat erittäin tiukkaa taloudenpitoa ja henkilöstösuunnittelua kaikilta osin.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________