Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.12.2023/Pykälä 313Kaupunginhallituksen alaisissa viranomaisissa käsitellyt kuntalaisaloitteet

4507/00.05.01/2023

 

Kaupunginhallitus 11.12.2023 § 313

   

Valmistelija: vs. hallintojohtaja Jussi Stoor, puh. 020 615 6594, jussi.stoor(at)kouvola.fi

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla, kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä sekä sillä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa, on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimen-piteet. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Hallintosäännön 150.2 §:n mukaan aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot. Hallintosäännön 151.1 §:n mukaan aloitteen käsittelee se kunnan viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja aloitteiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto sen päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.

Kaupunginhallitus on päättänyt 6.11.2017 (§ 312) kuntalaisaloitteiden käsittelystä konsernipalvelujen toimialalla. Aloitteet tulee käsitellä kuuden kuukauden sisällä niiden saapumisesta. Lisäksi kaupunginhallituksen tiedoksi on saatettava vähintään kolmesti vuodessa (huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa) sen alaisissa viranomaisissa käsitellyt kuntalaisaloitteet.

Konsernipalveluihin on saapunut ajalla 1-11/2023 käsiteltäväksi yksi kuntalaisaloite 24.11.2023, jonka osalta tiedot on liitteenä.

Lisätietoja: vs. hallintojohtaja Jussi Stoor, puh. 020 615 6594, jussi.stoor(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi konsernipalvelujen käsittelemien kuntalaisaloitteiden tilanteen.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________