Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 04.09.2023/Pykälä 58Kaikkien Kouvola 2023-2025, Monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelma

5597/00.01.02.02/2023

 

Kaupunginhallitus 28.08.2023 § 192

 

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Kaikkien Kouvola 2023-2025, Monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelma on Kouvolan kaupungin lakisääteinen (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) valtuustokausittain päivitettävä kotouttamisohjelma, jolla edistetään kotoutumista ja hyviä väestösuhteita. Suunnitelma on pohja maahanmuuttajien kotouttamistyölle ja edellytys kaupungin valtiolta saamille korvauksille pakolaisten vastaanottamisesta. ELY-keskuksesta haettiin lisäaika valmistelulle 30.9.2023 asti.

Kouvola - Kaakkois-Suomen keskus - kaupunkistrategian 2023-2032 mukaan Kouvolan strategisena pitkän ajan tavoitteena on edistää koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton kasvua sekä kansainvälistymistä.

Kaikkien Kouvola 2023-2025, Monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelmalla luodaan suuntaa kotoutumislain kokonaisuudistukseen (KOTO24), joka tulee voimaan 1.1.2025 samanaikaisesti TE-palveluiden uudistuksen kanssa. Lainsäädäntömuutoksen vuoksi Kouvolassa laaditaan uusi kotoutumissuunnitelma vuonna 2025.

Monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelman valmistelussa on hyödynnetty kolmen maahanmuuttotyön tulevaisuutta pohtineen työpajan tuloksia kotoutumisen tulevaisuudesta Kouvolassa. Työpajoihin on osallistunut laajasti maahanmuuttotoimijoita. Lakisääteisestä kotoutumisen tuesta vastaa kotoutumisen tuen yksikkö. Kotoutumistyön kehittämisessä hyödynnetään hankerahoitusta. Kotoutumistyötä tehdään myös osana peruspalveluita - maahanmuuttaneet tarvitsevat mm. kasvatus- ja koulutuspalveluita sekä vapaa-ajanpalveluita muiden kaupunkilaisten tavoin.

Kehittämissuunnitelmassa on kolme pääteemaa; sujuvat palvelupolut, työtä ja koulutusta sekä yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Pääteemojen alle on toimialoittain määritelty teemaan liittyvät tavoitteet sekä toimenpiteet. Tavoitteiden ja toimenpiteiden seuranta liitetään osaksi hyvinvointikertomuksen ja - suunnitelman raportointia.

Kaikkien Kouvola 2023-2025, Monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelma on liitteenä.

Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi; kansainvälisen työn koordinaattori Kaisa Spies, puh. 020 615 8530, kaisa.spies(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Kaikkien Kouvola 2023-2025, Monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelman.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Janne Patjas ehdotti asian uudelleenvalmistelua. Jäsen Anni Villikka kannatti Patjaksen esitystä.

Koska oli tehty kannatettu esitys asian lähettämisestä uudelleen valmisteluun, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät "JAA", ja ne, jotka kannattavat Janne Patjaksen esitystä asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun, äänestävät "EI". Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan nimenhuutona. Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin kymmenen (10) JAA-ääntä (Nyberg, Karvonen, Raunio, Witting, Huuhilo, Kekki, Varjola, Jokiranta, Aikio, Leppänen) ja kolme (3) EI-ääntä (Bamberg, Patjas, Villikka). Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Kaikkien Kouvola 2023- 2025, Monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelman.

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnoselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

____________

 

Kaupunginvaltuusto 04.09.2023 § 58

   

Kaikkien Kouvola 2023-2025, Monikulttuurisuustyön kehittämissuunni-telma on liitteenä.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Kaikkien Kouvola 2023- 2025, Monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelman.

Asian käsittely:

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät valtuutetut Sanna Tähtinen (SDP), Janne Patjas (PS), Liisa Varjola (Kesk.), Taina Talvala (VIhr.) ja Mika Byman (Vas.)

Puheenvuorossaan valtuutettu Patjas teki seuraavan muutosesityksen:

"Perussuomalaiset ehdottaa Kansainvälisen osaamiskeskuksen poistamista monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelmasta."

Yksilöpuheenvuoron käyttivät valtuutetut Miia Witting, Laila Uljas, Vesa Vainio ja Juha Huhtala.

Vastauspuheenvuoron käytti hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen.

Yksilöpuheenvuoron käytti valtuutettu Tapio Karvonen. Vastauspuheenvuoron käytti hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen.

Yksilöpuheenvuoron käyttivät valtuutetut Sanna Jacksen, Jenni Aikio, Sheikki Laakso ja Mikko Jaanu. Vastauspuheenvuoron käytti hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen.

Yksilöpuheenvuoron käyttivät valtuutetut Janne Patjas, Maria Lammi, Ukko Bamberg, Karolina Eklund-Vuorela, Christa Carpelan, Sari Melkko, Miia Witting, Laila Uljas, Aimo Rautiainen, Vesa Vainio, Jenni Aikio, Timo Lehmusmetsä, Marika Hänninen ja Tiina Hämäläinen.

Puheenvuoroissaan valtuutetut Rautiainen ja Vainio kannattivat valtuutettu Patjaksen tekemää muutosesitystä.

Vastauspuheenvuoron käytti hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen.

Puheenjohtaja totesi keskustelun päättyneeksi.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on suoritettava äänestys, koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys. Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Patjaksen tekemää muutosesitystä äänestävät EI. Valtuusto hyväksyi äänestysesityksen ja äänestystavan yksimielisesti.

Suoritettiin äänestys, jossa annettiin 58 ääntä, joista 42 JAA-ääntä, 16 EI-ääntä ja tyhjää 0. Poissa 1 valtuutettu.

Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja totesi valtuutettu Janne Patjaksen ehdotuksen tulleen hylätyksi.

Kaupunginvaltuuston päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä liitteenä olevan Kaikkien Kouvola 2023- 2025, Monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelman.

Valtuutettu Aimo Rautiainen jätti asiaan eriävän mielipiteen.

Valtuutettu Kaisa Spies poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (palvelussuhde- ja toimeksiantojäävi).

____________