Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 04.09.2023/Pykälä 59


Eron myöntäminen luottamustehtävästä ja liikunta- ja kulttuurilautakunnan täydentäminen

5525/00.00.01.03/2023
3208/00.00.01.00/2022

 

Kaupunginhallitus 14.08.2023 § 184

 

Valmistelija: vs. hallintojohtaja Jussi Stoor, puh. 020 615 6594, jussi.stoor(at)kouvola.fi

Kuntalain 70 §:n 3 momentissa säädetään, että luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Manu Huuhilo on 8.8.2023 saapuneella kirjeellä anonut eroa liikunta- ja kulttuurilautakunnan jäsenen tehtävästä. Syyksi erolle Manu Huuhilo on ilmoittanut luottamushenkilövaihdoksen. Huuhilo siirtyi 1.7.2023 kaupunginhallituksen varsinaiseksi jäseneksi Henna Hovin tilalle kaupunginvaltuuston päätöksen 16.8.2021 § 94 mukaisesti.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö (kuntalaki 79 § 1 mom.).

Hallintosäännön 9 §:n mukaan liikunta- ja kulttuurilautakunnassa on 13 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lisätietoja: vs. hallintojohtaja Jussi Stoor, puh. 020 615 6594, jussi.stoor(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että:

1)      Manu Huuhilolle myönnetään ero liikunta- ja kulttuurilautakunnan jäsenen luottamustehtävästä ja

2)      Manu Huuhilon tilalle valitaan uusi jäsen liikunta- ja kulttuurilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että:

1)      Manu Huuhilolle myönnetään ero liikunta- ja kulttuurilautakunnan jäsenen luottamustehtävästä ja

2)      Manu Huuhilon tilalle valitaan uusi jäsen liikunta- ja kulttuurilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

____________

 

Kaupunginvaltuusto 04.09.2023 § 59

   

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että

  1. Manu Huuhilolle myönnetään ero liikunta- ja kulttuurilautakunnan jä-senen luottamustehtävästä ja
  2. Manu Huuhilon tilalle valitaan uusi jäsen liikunta- ja kulttuurilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Asian käsittely:

Valtuutettu Marjo Lakka esitti jäseneksi liikunta- ja kulttuurilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Henna Hovia.

Kaupunginvaltuuston päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti, että

  1. Manu Huuhilolle myönnetään ero liikunta- ja kulttuurilautakunnan jä-senen luottamustehtävästä,
  2. Manu Huuhilon tilalle uudeksi jäseneksi liikunta- ja kulttuurilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan Henna Hovi ja
  3. päätös pannaan täytäntöön pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

____________