Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.08.2023/Pykälä 175Oikaisuvaatimus vs. hallintojohtajan päätökseen 7.6.2023 koskien määräaikaista pysäköinnintarkastajan viran täyttämistä

5152/01.01.01.02/2023

 

Kaupunginhallitus 14.08.2023 § 175

   

Valmistelija: vs. hallintojohtaja Jussi Stoor, puh. 020 615 6594, jus-si.stoor(at)kouvola.fi

-------------- on 21.6.2023 jättänyt oikaisuvaatimuksen vs. hallintojohtajan 7.6.2023 § 10 tekemään päätökseen koskien pysäköinnintarkastajan viransijaisuutta ajalle 3.7.- 29.9.2023. Liitteenä viranhaltijapäätös ja oikaisuvaatimus.

Pysäköinnintarkastajan virka oli haettavana ajalla 22.2. - 11.4.2023.  Hakuaikaa kertaalleen jatkettiin ja hakijoille ilmoitettiin hakuajan pidentämisestä ja siitä, että aiemmat hakemukset otetaan huomioon. Huhtikuussa päätettiin olla täyttämättä virka, koska ei ole tarvetta täyttää virkaa kesäaikaan.

Toukokuussa kävi ilmi, että kesäkauden aikana tarvitaan pysäköinnintarkastajaa. Määräaikaisen pysäköinnintarkastajan virka oli haettavana 22.5. - 4.6.2023 ajalle 3.7.- 29.9.2023. Määräaikaisuuden perusteena oli kaupungin ja pysäköinninvalvonnan toimintaan liittyvät seikat. Viranhaltijapäätös pysäköinnintarkastajan viran täyttämättä jättämisestä tehtiin epähuomiossa vasta 7.6.2023.

Lain kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 2 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi pe-rustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Virka päätetiin jättää täyttämättä. Myöhemmin todettiin, että oli tarve täyttää virka lyhyeksi määräajaksi.

------- ei ole hakenut määräaikaista viransijaisuutta. Pysäköinnintarkastajan virkaa ei ole pysyvästi täytetty. Voidaan katsoa, että ----------- ei ole oikeussuojan tarvetta, koska virkaa ei ole täytetty pysyvästi, vaan lyhyeksi kolmen kuukauden määräajaksi. Kuntalain mukaan kunnassa kotipaikan omaava voi tehdä oikaisuvaatimuksen. --------- kotipaikka on Kouvola. Oikaisuvaatimuksessaan ------- katsoo epäilevänsä vahvasti, että hänet olisi tullut pyytää haastatteluun. ------- ei perustele, miksi hänet olisi tullut pyytää haastatteluun pysäköinnintarkastajan vakituista virkaa täytettäessä. Kelpoisia hakijoita oli useita. Mikäli kelpoisia hakijoita on useita, ei käytännössä ole mahdollista haastatella kaikkia kelpoisia hakijoita. Oikaisuvaatimuksessaan -------  viittaa tapahtumaan pysäköinninvalvojan kanssa, jonka johdosta hän katsoo, että häntä ei ole pyydetty haastatteluun. --------- väitteisiin ei voida ottaa kantaa, koska hän ei kerro viittaamastaan tapahtumasta.   Kaupungilla ei ole velvollisuutta täyttää haettavana olevaa virkaa eikä kenelläkään ole subjektiivista oikeutta tulla nimitetyksi.

Peruste jättää pysäköinnintarkastajan virka täyttämättä oli kaupungin toiminta kesäkautena eikä hakijoihin liittyvä seikka. Vaikka ------- olisi kutsuttu haastatteluun, ei häntä olisi valittu, koska virkaa ei täytetty.   ------- kertoo epäilevänsä, että yhdenvertaisuuslakia sekä lakia miehen ja naisen välisestä tasa-arvosta on rikottu. Viransijaisuuteen valittiin mies ja varalle nainen. --------- mainitsemia lakeja on noudatettu.  ------- ei ole esittänyt perusteluja tälle väitteelleen. --------- esittämiin kysymyksiin on vastattu ennen kuin hän teki oikaisuvaatimuksen. Edellä lausuttuun viitaten esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana.

Kaupunginlakimies Päivi Sandås on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kaupunginlakimies Päivi Sandåsille. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

____________