Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.08.2023/Pykälä 174Oikaisuvaatimus vs. hallintojohtajan päätökseen 7.6.2023 päättää jättää täyttämättä pysäköinnintarkastajan virka

5064/01.01.01.01/2023

 

Kaupunginhallitus 14.08.2023 § 174

   

Valmistelija: vs. hallintojohtaja Jussi Stoor, puh. 020 615 6594, jus-si.stoor(at)kouvola.fi

-------------- on 21.6.2023 jättänyt oikaisuvaatimuksen vs. hallintojohtajan 7.6.2023 § 9 tekemään päätökseen, jossa päätettiin jättää pysäköinnintarkastajan virka täyttämättä. Liitteenä hallintojohtajan viranhaltijapäätös ja oikaisuvaatimus.

Lain kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 2 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi pe-rustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Kuntalain 134 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Saman 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Edelleen lain 141 §:n 3 momentin mukaan päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, on liitettävä ilmoitus muutoksenhakukiellosta. Vs. hallintojohtajan päätökseen oli liitetty muutoksenhakukielto.

Kuntaliiton Muutoksenhakuoppaan 2020 mukaan Päätökset, jotka koskevat viran haettavaksi julistamista, hakuajan pidentämistä, viran uudelleen julistamista tai viran täyttämättä jättämistä ovat virantäytön valmistelua. Viran täyttämättä jättämistä koskevalla päätöksellä ei ole lopullisesti ratkaistu viran täyttämistä koskevaa asiaa. Tällainen päätös katsotaan asian valmisteluksi. Kaupungilla ei ole velvollisuutta täyttää haettavana olevaa virkaa eikä kenelläkään ole oikeutta tulla nimitetyksi. Vs. hallintojohtajan päätös ei sisällä sellaista ratkaisua, josta saisi tehdä oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen. Edellä lausuttuun viitaten esitetään, että oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Kaupunginlakimies Päivi Sandås on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kaupunginlakimies Päivi Sandåsille. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

____________