Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Liikunta- ja kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 19.04.2023/Pykälä 28Kouvolan uuden uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma

4424/10.03.07.00/2023

 

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 19.04.2023 § 28

   

Valmistelija: liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi ja rakennuttajapäällikkö Pia Rajala, puh. 020 615 1068, pia.rajala(at)kouvola.fi

Kaupunginvaltuusto päätti 2. toukokuuta 2022 kokouksessaan (§ 46), että Kouvolaan rakennetaan uusi uimahalli keskustan Urheilupuistoon sekä investointi säilytetään vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelmaan. Kouvolan kaupunki on tehnyt uuteen uimahalliin liittyen kattavia rakenne- ja kuntotutkimuksia sekä erilaisia kyselyjä (tarve, sijainti, palvelut) kuntalaisilta ja eri kohderyhmiltä vuosina 2018-2023. Tehtyjen tutkimusten, kyselyjen ja asiantuntijaselvitysten pohjalta on päätetty jatkotoimenpiteistä ja suunnittelun lähtökohdista.

Uusi uimahallirakennus muodostuu alkuperäisestä 1964 valmistuneesta osasta sekä uudisrakennuksena toteutuvasta laajennuksesta. Lähtökohtana hankesuunnittelulle on ollut nykyisen Urheilupuiston uimahallin pysyminen nykyisessä käyttötarkoituksessaan julkisivuja muuttamatta sisältäen talotekniikan täydellisen uusimisen ja löytämällä uusi käyttötarkoitus nykyisille pesu- ja pukuhuonetiloille. Laajennuksen lähtökohtana on ollut 8 ratainen 50 metrin allas, joka täyttää kansallisten kilpailuiden vaatimukset. Laajennus on pyritty sijoittamaan tontille niin, että nykyinen uimahallin kaarijulkisivun näkyvyys Palomäenkadulle säilyy. Suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu Kouvolan uuden uimahallin kaupunkikuvalliset- sekä nykyisen uimahallin arkkitehtoniset arvot, jotka säilytetään uudelleen rakentamisen ja korjausten yhteydessä.

Uimahallilla on keskeinen sijainti Kouvolan ydinkeskustassa ja se on merkittävä osa Urheilupuiston liikuntakeskittymää. Tuleva, nykyaikainen uimahalli tarjoaa olemassa olevia halleja monipuolisemmat ja asiakaslähtöisemmät palvelut. Sisäänkäynti, 50 metrin pääallas, monitoimiallas (terapia-allas), pukuhuoneet, lipunmyynti ja kahvio, kuntosali, lämmittelysali, 500 hengen katsomo, uinninvalvomo sekä muita oheistiloja rakennetaan laajennusosaan pääosin uutena rakenteena ja peruskorjausosaan peruskorjataan/uudistetaan hyppyallas (hyppytasot 1m, 3m ja 5m), opetus- ja nuorisoallas, kahluuallas, poreallas sekä muita uimahallin oheistiloja. Peruskorjausosan nykyisiin puku- ja pesuhuoneisiin tullaan sijoittamaan toimistotilat liikuntapalveluille sekä mahdollisesti tiloja ulkopuolisille. Lopulliset ratkaisut täsmentyvät suunnittelun edetessä hyvässä yhteistyössä eri osapuolien kanssa.

Hyväksytyssä investointiohjelmassa vuosille 2023-2032 hanke ajoittuu vuosille 2023-2026, tarkempi aikataulu alempana. Rakennusvaihe toteutetaan yhtäaikaisesti peruskorjauksen ja laajennuksen osalta, sillä talo- ja allastekniikka on suurelta osin yhteistä. Tämä tarkoittaisi sitä, että keskustan uimahalli on pois käytöstä koko rakentamisen ajan. Hankkeelle on varattu 37,382 milj. euroa sisältäen 30 %:n riskilisän. Suunnittelun edetessä arvio kokonaisinvestoinnista on 32,8 milj. euroa. Vallitsevassa tilanteessa rakennusmarkkinoiden ja kustannusten kehitystä on haastavaa ennustaa.

Hankkeen laajuus on laajennus- ja peruskorjausosat yhteenlaskettuna: bruttoala 10250,5 brm2 ja huoneala noin 9128 hum2 ja rakennushanke on tarkoitus toteuttaa kokonais- tai jaettuna urakkana.

Alustava aikataulu

  • hankesuunnittelu 6/2022 - 3/2023, sisältäen viitesuunnitelmat
  • esittely kaupunginhallituksen laajennetussa iltakoulussa 22.2.2023
  • liikunta- ja kulttuurilautakunnan käsittely 19.4.2023
  • toteutussuunnittelu 08/2023 - 03/2024
  • urakoitsijoiden kilpailutus ja valinta 04-05/2024
  • rakentaminen 06/2024 - 08/2026
  • käyttöönotto 11 - 12/2026

Hankkeen aikataulu täsmentyy vielä yhteistyössä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa. Hankesuunnitelma on liitteenä.

Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA):

EVA tehty. Evan yhteenvetotaulukko on hankesuunnitelman liitteenä.

Rakennuttajapäällikkö Pia Rajala on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi ja rakennuttajapäällikkö Pia Rajala, puh. 020 615 1068, pia.rajala(at)kouvola.fi

Sivistysjohtajan ehdotus:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Kouvolan uuden uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana jäsen Jarmo Uuttala teki esityksen asian jättämisestä pöydälle. "Perustelut: Kouvolan talouden tunnusluvut ovat heikentyneet voimakkaasti ja taloustilanteen ennustetaan kehittyvän huonompaan suuntaan tulevina vuosina. Tässä tilanteessa kaikkien suunniteltujen suurinvestointien vaikutusta kaupungin talouteen tulee tarkastella kokonaisuutena ja tehdä tarvittaessa uudelleen arviointeja investointien tärkeysjärjestyksestä, aikatauluista ja toteuttamisesta. Tätä arviointityötä tekee Kouvolan talouden kehittämis- ja sopeuttamistyön ohjausryhmä. Ennen investointisuunnitelmien eteenpäinviemistä tulisi odottaa mainitun ohjausryhmän kanta asiaan, eikä sitoa sen käsiä kaupungintalouteen merkittävästi vaikuttavalla investointipäätöksellä."

Jäsen Janne Pahkala kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on suoritettava äänestys, koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys. Ne, jotka kannattavat sivistysjohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Jarmo Uuttalan esitystä asian jättämisestä pöydälle äänestävät EI. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoa.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta hyväksyi äänestysesityksen ja äänestystavan yksimielisesti.

Suoritettiin äänestys, jossa annettiin 9 JAA-ääntä (Ahola, Hasu, Huuhilo, Lavonen, Lehmusmetsä, Lonka, Pilli-Sihvola, Rahikainen, Tähtinen) ja 3 EI-ääntä (Pahkala, Ranta, Uuttala).

Puheenjohtaja totesi Jarmo Uuttalan esityksen asian jättämisestä pöydälle tulleen hylätyksi.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Janne Pahkala ja Jarmo Uuttala jättivät eriävän mielipiteen.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta myönsi rakennuttajapäällikkö Pia Rajalalle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

____________