Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.05.2023/Pykälä 127Otto-oikeuden käyttö apulaiskaupunginjohtajan päätökseen koskien veteraanirahan myöntämistä Sotiemme 1939-1945 Pohjois-Kymen Perinneyhdistys ry:lle

462/02.05.01.02/2022

 

Kaupunginhallitus 15.05.2023 § 127

   

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta (kaupunginhallitus 27.3.2023 §82) apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forssellin viranhaltijapäätökseen, jolla Kouvolan kaupunki myönsi Sotien 1939-1945 Pohjois-Kymen Perinneyhdistys ry:lle ja Sotainvalidien Perinnejärjestö Kymen Alueyhdistys ry:lle yhteisesti 75 000 euroa sotaveteraanien ja -invalidien hyvinvointityöhön vuonna 2023.

Keväällä 2023 Kouvolassa asui 72 veteraania ja 217 puolisoa, poistuma on ollut noin 15 % vuodessa. Vaikka veteraanien määrä vähenee, hoitotarve kasvaa. Avustushakemuksissa on pyydetty ottamaan huomioon, että huomattavan suuri osa heistä asuu edelleen kotona, vaikka ikääntyminen lisää haasteita liikkumisessa ja terveydentilassa ja avun sekä tuen tarve kasvaa. Veteraaneille kuuluvien lakisääteisten palvelujen lisäksi heidän kotona asumistaan tuetaan kaupungin avustuksella erilaisin kuntouttavin toimin. Näillä toimilla tuetaan hyvinvointia ja siirretään laitoshoitoon hakeutumista.

Sotaveteraaneille ja -invalideille tarjottavat palvelut perustuvat lakeihin: laki sotilasvammalaista (404/1948) ja laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1184/1988). Lakisääteisistä palveluista vastasi Kymsote-kuntayhtymä ja 1.1.2023 vastuu siirtyi hyvinvointialueelle, myös valtionkonttorin erillisrahoituksella on rahoitettu palveluita. Lisäksi Kouvolan kaupunki on maksanut kuluja avustusten kautta. Kouvolan kaupunki on myöntänyt vuosittain avustusta 75 600 € - 81 900 € sotaveteraaneille ja -invalideille tukeakseen näiden hyvinvointia, kotona asumista sekä puolisoiden jaksamista. Tukea on käytetty erityisesti jalkahoitoihin, hierontaan ja kotiapuun sekä lääkkeisiin ja virkistykseen. Veteraanien puolisot ja lesket jäävät lakisääteisen kuntoutusoikeuden ulkopuolelle, joten he hyötyvät kaupungin avustuksella kustannettavista jalkahoidoista ja siivousavusta kotona.

Kymsote-kuntayhtymän aloittaessa 2019 sovittiin avustamisen työnjaosta Kymsoten ja Kouvolan kaupungin kesken: Kymsote hoitaa lakisääteiset sotaveteraanien ja -invalidien palvelut saaden valtiolta korvaukset, kaupunki vastaa harkinnanvaraisista avustuksista sotaveteraanien ja -invalidien sekä näiden puolisoiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Kymsote-kuntayhtymä ei sisällyttänyt kaikkea veteraanien hyvinvointia tukevaa palvelua eikä puolisoiden jalkahoito-, avohoito- eikä kotiapupalvelua maksamiinsa kustannuksiin, vaan ne on maksettu kaupungin avustuksen ja veteraaniyhdistysten varoin.

Vuoden 2022 loppuun saakka sotaveteraanien asioita hoiti Kouvolan Sotaveteraanit ry ja sotainvalidien asioita Sotainvalidien Veljesliiton Kymen piiri ry, joiden kanssa suunniteltiin avustamisen kohteet. 1.1.2023 alkaen sotaveteraanien ja heidän puolisoidensa asioita hoitaa Sotien 1939-1945 Pohjois-Kymen Perinneyhdistys ry ja Sotainvalidien Perinnejärjestö Kymen Alueyhdistys ry.

Vuosiksi 2023 sotaveteraanien ja -invalidien perinneyhdistykset ovat hakeneet yhteishakemuksella 75 000 euroa sotaveteraanien sekä näiden puolisoiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Yhdistysten ilmoituksen mukaan tarvittava summa pienenee seuraavien vuosien aikana tarpeen loppuessa vähitellen kokonaan. Vuodelle 2023 vuodelle esitetään sotaveteraaneja avustettavaksi 50 000 €, vuodelle 2024 30 000 €, vuodelle 2025 15 000 € ja vuonna 2026 avustus lopetetaan.

Kouvolan kaupungin taloudellinen tuki mahdollistaa osaltaan veteraaneille ja heidän puolisoilleen kuntoutusta, arjen hyvinvointia, tukea pärjäämiseen sekä ansaittua huolenpitoa.

Toimivallan perusteena on hallintosäännön 21.2 § kohta 11 mukaiset kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta avustusten myöntämisestä.

Hakemus 2023, sotaveteraaniyhdistysten tilinpäätökset vuosilta 2021-2022 ja apulaiskaupunginjohtajan päätös ovat liitteenä.

Lisätietoja: hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että Kouvolan kaupunki maksaa Sotien 1939-1945 Pohjois-Kymen Perinneyhdistys ry:lle ja Sotainvalidien Perinnejärjestö Kymen Alueyhdistys ry:lle yhteensä 50 000 € euroa avustusta vuonna 2023 sotaveteraanien ja -invalidien hyvinvoinnin tukemiseksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus piti kokoustauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.58 - 17.10.

____________