Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.05.2023/Pykälä 128


Konsernipalveluiden alatason organisaatio 1.6.2023 alkaen

4656/00.01.01.06/2023

 

Kaupunginhallitus 15.05.2023 § 128

   

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Hallintosäännössä määrätään kaupungin organisaatiosta. Hallintosäännön 16 §:n mukaisesti organisaation hierarkia on toimiala, palvelu ja palveluyksikkö. Kaupunginhallitus ja lautakunnat määräävät alaisensa toimialan organisaatiosta ja tehtävistä siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty.

Hallintosäännössä on määrätty kaupungin ylätason henkilöstöorganisaatiosta toimialojen ja palveluiden osalta (15 §).

Hallintosäännön mukainen organisaatio konsernipalveluissa

Konsernipalvelujen toimialan palveluita on hallintosäännön mukaisesti neljä (15.1§):

 1. hallinto ja hankinnat (hallintojohtaja)
 2. henkilöstöpalvelut (henkilöstöjohtaja)
 3. talous ja strategia (apulaiskaupunginjohtaja)
 4. tilapalvelut (toimitilajohtaja)

Hallintosäännössä määrätyn organisaatiorakenteen lisäksi toimialoilla tulee päättää toimialojen alatason organisaatiosta toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi. Alatason organisaatiosta päättää hallintosäännön 16.2 §:n mukaisesti kaupunginhallitus ja lautakunnat alaisensa toimialan osalta. Alatason organisaatiolla tarkoitetaan toimialan palveluiden alaisia palveluyksiköitä.

Konsernipalvelujen toimialan alatason organisaatio 1.6.2023 alkaen

Toimialan alatason organisaation vahvistaa hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallitus, joka määrää alaisensa toimialan organisaatiosta ja tehtävistä siltä osin kuin hallintosäännössä asiasta ei ole määrätty.

Koska joukkoliikenne -palveluyksikkö siirtyy 1.6.2023 alkaen konsernipalveluiden toimialalta hallinto ja hankinnat -palvelusta tekniikka ja ympäristön toimialalle kaupunkisuunnittelu -palveluun, tulee siten konsernipalveluiden alatason organisaation palveluyksikkömuutos vahvistaa hallintosäännön 16.2. § mukaisesti hallituksessa.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 8.5.2023 päätöksellään esitystä koskevat hallintosäännön toimivaltaa koskevat muutokset sekä talousarvion määrärahamuutokset siten, että palveluyksikön toiminta käynnistyy tekniikka ja ympäristö -toimialalla 1.6.2023 alkaen. Muutoksesta johtuen on tarpeen vahvistaa konsernipalveluiden alatason organisaatio tältä osin uudelleen 1.6.2023 alkaen kyseistä palveluyksikkömuutosta vastaavaksi.

Vastaava joukkoliikenne -palveluyksikön sijoittumista koskeva päätös tehdään tekniikka ja ympäristö -toimialalla teknisen lautakunnan päätöksellä, ja siten vahvistetaan tekniikka ja ympäristön toimialan alatason henkilöstöorganisaation 1.6.2023 alkaen.

Hyväksytyn hallintosäännön mukaisesti alatason organisaatio Hallinto ja hankinnat -palvelussa muodostuu 1.6.2023 alkaen joukkoliikenteen siirrosta johtuen seuraavasti:

-          Hallinto ja hankinnat (palvelu):

 • Arkistopalvelut (palveluyksikkö)
 • Hallintopalvelut (palveluyksikkö)
 • Hankintapalvelut (palveluyksikkö)
 • Pysäköinninvalvonta (palveluyksikkö)

Muut toimialan ja palveluiden palveluyksiköt pysyvät aiemmin vahvistetun mukaisina, eikä niihin kohdistu muutoksia.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 516 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi; hallintojohtaja Saara Rahkonen-Rannikko, puh. 020 615 9066, saara.rahkonen-rannikko(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

 1. vahvistaa konsernipalvelujen toimialan alatason organisaation 1.6.2023 alkaen edellä esitetyn mukaisesti ja
 2. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa, ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 16.5.2023 lukien.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti

 1. vahvistaa konsernipalvelujen toimialan alatason organisaation 1.6.2023 alkaen edellä esitetyn mukaisesti ja
 2. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa, ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 16.5.2023 lukien.

____________