Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 20.09.2023/Pykälä 173Teknisen lautakunnan talousarvio 2024 ja talous- ja henkilöstösuunnitelma vuosille 2024-2027

5705/02.02.00/2023

 

Tekninen lautakunta 20.09.2023 § 173

   

Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

Kaupunginhallitus hyväksyi 19.6.2023 talousarvionkehyksen ja laadintaohjeet.

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttävä taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talouden tasapainottamisen haasteet huomioiden on tarkoituksen mukaista laatia talousarvio ja -suunnitelma neljälle vuodelle, joten seuraava talousarvio/-suunnitelma laaditaan vuosille 2024-2027.

Vuoden 2024 toimintakatteen talousarviokehys

Vuonna 2024 kaupungin tulorahoitus muuttuu merkittävästi, kun verotuloista aiemmilta vuosilta saatavat tilitykset lakkaavat ja valtionosuuksiin tehdään sote-uudistuksesta johtuvat leikkaukset. Talousarviokehys ei sisällä TE-palvelujen uudistuksesta aiheutuvia muutoksia vuodesta 2025 lähtien. Uudistus vaikuttaa sekä kustannuksiin että valtionosuuksiin. Muutos huomioidaan talousarviossa ja siinä on tavoitteena kustannusneutraalisuus.

Toimielinten talousarviokehys

Toimielinten talousarviokehyksissä on huomioitu lakisääteiset muutokset, esim. palkkojen korotukset sekä muut välttämättömät muutokset, kuten indeksikorotukset.

Talousarviokehyksessä on huomioitu kaupunginhallituksen asettaman kehittämis- ja sopeuttamistyön ohjausryhmän kartoittamat keinot toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.

Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi toimialoittain:

Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi, milj. euroa

TA 2024

TS 2025

TS 2026

TS 2027

Konsernipalvelu, pysyvät

1,8

2,9

3,4

3,6

Kasvatus ja opetus, pysyvät

1,1

1,7

2,0

2,3

Liikunta ja kulttuuri, pysyvät

0,8

1,0

2,0

3,4

Tekniikka ja ympäristö, pysyvät

0,9

1,1

1,2

1,8

Tekniikka ja ympäristö, kertaluonteiset

0,3

0,5

0,9

0,9

Yhteensä

4,8

7,1

9,5

11,9

 

Lisäksi kaupungin johtoryhmä on elokuussa linjannut toimialat etsimään osana talousarviovalmistelua yhteensä 2 milj. euron lisäsäästöt vuodelle 2024. Lisäsäästövelvoite jakautuu seuraavasti: sivistyksen toimiala 1,25 milj. euroa, tekniikka- ja ympäristötoimiala 0,5 milj. euroa ja konsernipalveluiden toimiala 0,25 milj. euroa

Toimintakate, 1 000 e 

TA 2023 

TA 2024 

TS 2025 

TS 2026 

TS 2027 

Lisä- 
säästö 

Tarkastuslautakunta 

-193

-190

-190

-190

-190

 

Kaupunginhallitus 

-591 

720 

970 

740 

940 

250 

Kasvatus- ja opetuslautakunta 

-143 878 

-146 200 

-145 700 

-145 800 

-146 400 

900 

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 

-27 012 

-25 950 

-25 650 

-24 750 

-23 950 

350 

Tekninen lautakunta 

-17 277 

-17 180 

-17 530 

-17 700 

-18 000 

500 

Jätelautakunta 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Yhteensä 

-188 951 

-188 800 

-188 100 

-187 700 

-187 600 

2 000 

 

Talousarviovalmistelun painopistealueet

Kaupunginhallitus asetti talousarviokehyksen yhteydessä toimialoille seuraavia painopistealueita talousarviovalmistelussa huomioitavaksi:

-        Talouden tasapainottaminen

-        Investoinneissa painotus käyttötalouskustannuksia säästöä tuoviin

-        Sitoutuminen investointeihin

-        Painopiste lapsiin ja nuoriin sekä yrityksiin

-        Talousarviotavoitteiden ja mittareiden taso ja yhteismitallisuus

-        Lasten ja nuorten hyvinvointi

-        Liikunta- ja kulttuuriohjelman huomioiminen, seurojen ja harrastien yhteistyö liikunnan kanssa

-        Lähiliikuntamahdollisuudet

-        Kestävyysnäkökulman huomioiminen


Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta, 1000 euroa

TA 2023

TA 2024

TS 2025

TS 2026

TS 2027

Toimintakate 

-12 973

-17 180

-17 530

-17 700 

-18 000

 

Talousarvioesitykseen sisältyvät merkittävimmät muutokset vuodelle 2024 ovat liikennealueiden talvihoidon ja virkistysalueiden palvelutason muutokset, maaseudun ja yksityisteiden avustusten määrärahojen leikkaukset sekä joukkoliikenteen palvelutason muutokset. Talousarvioesitykseen sisältyvä merkittävin palveluverkon muutos suunnittelukaudella 2025-2027 on ruokapalveluiden tuotantotapojen muutokset ja uuden keskuskeittiön rakentaminen.

 

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina

TP 2022

TA 2023

TA 2024

TS
2025

TS
2026

TS
2027

Tekninen lautakunta

620,0

558,0

587,3

564,4

547,4

534,4

Investoinnit

Investoinnit sis. kärkihankkeet, milj. e

TA 2023

MTA 2023

TA 2024

TS 2025

TS 2026

TS 2027

Aineettomat hyödykkeet

-1,2

-1,2

-0,3

-0,7

-0,7

-0,7

Aineelliset hyödykkeet

-28,0

-28,0

-15,1

-12,0

-13,8

-16,6

Sijoitukset

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Investointimenot yhteensä

-29,2

-29,2

-15,4

-12,7

-14,5

-17,3

Rahoitusosuudet

0,4

0,4

0,1

0,0

0,0

0,0

Investointien luovutustulot

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

2,0

Investointitulot yhteensä

0,9

0,9

0,6

1,0

1,0

2,0

Nettoinvestoinnit yhteensä

-28,3

-28,3

-14,8

-11,7

-13,5

-15,3

 

Teknisen lautakunnan talousarvio 2024 ja talous- ja henkilöstösuunnitelma vuosille 2024-2027 on liitteenä.

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi ja controller Karoliina Summanen, puh. 020 615 4817, karoliina.summanen(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan talousarvion vuodelle 2024 sekä talous- ja henkilöstösuunnitelman vuosille 2024-2027.

Teknisen lautakunnan päätös:

Keskustelun aikana jäsen Joni Mörk teki esityksen, että teknisen johtajan esityksen lisäksi joukkoliikenteen palvelujen ostoista vähennetään 370 000 euroa. Avustuksia kasvatetaan 350 000 eur yksityistieavustusten osalta ja 20 000 eur kylien toiminta-avustusten osalta. Jäsen Toni Vainikka kannatti Joni Mörkin esitystä.

Lisäksi jäsen Jukka Silén teki esityksen, että teknisen johtajan esityksen lisäksi joukkoliikenteen palvelujen ostoista vähennetään 195 000 euroa. Avustuksia kasvatetaan 175 000 euroa yksityistieavustusten osalta ja 20 000 euroa kylien toiminta-avustusten osalta. Jäsenet Susanna Rasimus ja Esko Lavonen kannattivat Jukka Silénin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on suoritettava äänestys, koska keskustelun aikana oli tehty kaksi kannatettua esitystä, jotka poikkeavat pohjaehdotuksesta.

Puheenjohtaja esitti, että ensin äänestetään tehtyjen esitysten välillä siten, että ne, jotka kannattavat jäsen Joni Mörkin esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat jäsen Jukka Silénin esitystä äänestävät EI. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoa.

Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettiin äänestys, jossa annettiin 4 JAA-ääntä (Mankki, Vainikka, Ylä-Outinen, Mörk) ja 9 EI-ääntä (Hämäläinen, Vanhala, Kontkanen, Koponen, Laine, Lavonen, Melkko, Rasimus, Silén).

Puheenjohtaja totesi jäsen Jukka Silénin esityksen voittaneen.

Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi oli äänestettävä edellisen äänestyksen voittaneen esityksen ja teknisen johtajan ehdotuksen välillä. Ne, jotka kannattavat teknisen johtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat jäsen Jukka Silénin esitystä äänestävät EI. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoa.

Äänestysesityksen ja äänestystavan tultua hyväksytyiksi suoritettiin äänestys, jossa annettiin 1 JAA-ääntä (Koponen) ja 12 EI-ääntä (Hämäläinen, Vanhala, Kontkanen, Laine, Lavonen, Mankki, Melkko, Rasimus, Silén, Vainikka, Ylä-Outinen, Mörk).

Puheenjohtaja totesi Jukka Silénin muutosesityksen tulleen hyväksytyksi.

Tekninen lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 21.9.2023 lukien.

Tekninen lautakunta piti neuvottelutauon tämän asian käsittelyn aikana klo 17.33 - 17.45.

Kaupunginhallituksen edustaja Milla Raunio poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.33.

Jäsen Jukka Silén poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.38 ja palasi klo 16.41.

Jäsen Jukka Silén poistui kokouksesta tämän käsittelyn aikana klo 18.06.

Kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.02.

____________