Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 98


Toimielinten väliset talousarviomuutokset 2023

4564/02.02.00/2023

 

Kaupunginhallitus 24.04.2023 § 98

   

Valmistelija: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kuntalain 14 § mukaan kunnanvaltuusto päättää talousarviosta. Vuoden 2023 talousarviossa päätetty sitovuustaso valtuuston nähden on lautakunnan/kaupunginhallituksen toimintakate.

Joukkoliikenteen siirtämisellä konsernipalveluista tekniikka ja ympäristö toimialalle mahdollistetaan kaupungissa kokonaisvaltainen liikennesuunnittelu sisältäen kaikki eri liikennemuodot eli joukkoliikenne, autoliikenne sekä kevyt liikenne. Lisäksi siirtämisellä on mahdollista saavuttaa synergiahyötyjä mm. liikennejärjestelmien suunnittelun kanssa. Konsernipalvelujen osalta muutos mahdollistaa hallintopalvelujen toimintojen kehittämisen ja tehtävien uudelleen järjestellyt mm. johdon osalta.

Koska kyseessä on toimialojen välinen tekninen talousarviomuutos, ei esitetty muutos vaikuta kaupungin toimintakatteeseen.

Alla olevassa taulukossa on esitetty muutoksen vaikutus käyttötalouden toimintakatteeseen sitovuustason mukaisesti.

Toimielin

Talousarvio 2023

Talousarvio-muutos

Muutettu
talousarvio 2023

Tarkastuslautakunta

-192 711

 

-192 711

Kaupunginhallitus

-4 895 191

4 303 993

-591 198

Kasvatus ja opetuslautakunta

-143 878 019

 

-143 878 019

Liikunta ja kulttuurilautakunta

-27 011 924

 

-27 011 924

Tekninen lautakunta

-12 972 960

-4 303 993

-17 276 953

Kymen jätelautakunta

0

 

0

Toimintakate yhteensä

-188 950 805

0

-188 950 805

 

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet siirtyvät vastaavasti kaupunginhallituksen alaisesta toiminnasta tekniselle lautakunnalle. Vuoden 2023 raportointi 1.6.2023 jälkeen noudattaa muutettua organisaatiorakennetta.

Talousjohtaja Hellevi Kunnas on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja laskentapäällikkö Katri kemppi, puh. 020 615 7801, katri.kemppi(a)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 1.6.2023 joukkoliikenneyksikön siirtoon liittyvän talousarviomuutoksen käyttötalouden toimintakatteeseen seuraavasti:

-          Kaupunginhallitus, vähennys 4 303 993 euroa, muutettu toimintakate -590 198 euroa

-          Tekninen lautakunta, lisäys 4 303 993, muutettu toimintakate
-17 276 953 euroa

ja tarkastaa pöytäkirjan päätöksen osalta kokouksessa ja laittaa päätöksen täytäntöön pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Kaupunginhallitus myönsi talousjohtaja Hellevi Kunnakselle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

____________