Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 29Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvaus, opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus sekä päätös kotikuntakorvauksista 2023

3662/02.05.01.00/2023

 

Kaupunginhallitus 30.01.2023 § 29

   

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Valtiovarainministeriö on päättänyt 29.12.2022 peruspalvelujen valtionosuudesta, veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta ja kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2023. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt 20.12.2022 opetus- ja kulttuuritointa varten käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2022.

Peruspalvelujen valtionosuus muuttui merkittävästi vuoden 2023 alussa, kun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen rahoitus siirtyi kunnilta valtiolle. Merkittävimmät muutokset valtionosuuden laskentatekijöissä ovat: ikärakenteen muutos, sairastuvuuskriteerin poisto, HYTE-kerroin (uusi) sekä sote-uudistuksen muutosrajoitin (uusi) ja sote-uudistuksen järjestelmätasaus (uusi).

Valtionosuudet, euroa

Talousarvio 2023

Päätös 2023

Peruspalvelujen valtionosuus

10 800 000

11 180 977

- mistä verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus

13 400 000

13 395 157

Veromenetysten korvaus

13 300 000

13 075 250

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus

-7 500 000

-7 416 131

Valtionosuudet yhteensä

16 600 000

16 840 096

 

Valtionosuuksia muuttaa loppuvuodesta opetus- ja kulttuuriministeriön tekemä lukiokoulutuksen varainhoitovuoden rahoitusta koskevan päätöksen valtionosuuden/rahoituksen tarkistaminen, jolloin rahoitus lasketaan uudelleen käyttäen laskennassa toteutuneita opiskelijamääriä. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö tekee varainhoitovuoden lopussa päätöksen lukiokoulutuksen kunnan omarahoitusosuuden tarkistamisesta varainhoitovuoden opiskelijamäärien mukaiseksi.

Valtiovarainministeriö on päättänyt 29.12.2022 kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2023. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (618/2021) 35 §:n mukaan kotikuntakorvaus määräytyy kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksen toteutuneiden kustannusten perusteella erikseen 6-, 7-12 ja 13 -15 -vuotiaille. Päätöksen mukaan Kouvolan kaupungin kotikuntakorvaustulot ovat 1 097 058 euroa ja kotikuntakorvausmenot 1 284 566 euroa.

Talousyksikkö on tarkistanut valtionosuuspäätökset ja niiden laskentaperusteet ja todennut, ettei oikaisuvaatimuksiin ole aihetta.

Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2023, päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2023 sekä opetus- ja kulttuuriministeriön päätös käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta 2023 ovat liitteinä.

Talousjohtaja Hellevi Kunnas on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja laskentapäällikkö Katri Kemppi, puh. 020 615 7801, katri.kemppi(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä valtionosuuspäätökset tiedoksi sekä tyytyä kyseisiin päätöksiin.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi talousjohtaja Hellevi Kunnakselle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

____________