Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 28Konsernipalvelujen talousarvion käyttösuunnitelma 2023

3665/02.02.00/2023

 

Kaupunginhallitus 30.01.2023 § 28

   

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Kaupunginvaltuusto on 12.12.2022 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelman. Kaupunginhallitus on 19.12.2022 antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2023.

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa hyväksynyt toimielimien toiminnalliset tavoitteet sekä määrärahat ja tuloarviot. Sitovuustaso on valtuustoon nähden toimielimen toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet. Käyttösuunnitelmassa valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot jaetaan palveluille osatavoitteiksi, konkreettisiksi toimenpiteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelman hyväksyy toimielin, joka on vastuussa tavoitteiden toteutumisesta sekä tilivelvollinen tehtävän taloudesta.

Konsernipalveluiden kaupunginhallituksen alainen toiminta muodostuu neljästä palvelusta: hallinto ja hankinnat, henkilöstö, talous ja strategia sekä tilapalvelut. Talous ja strategia -palvelun käyttösuunnitelma esitetään palveluyksikkötasolla.

Kaupunginhallituksen määrärahoihin on varattu erilaisiin hankerahoituksiin 0,5 milj. euroa vuodelle 2023. Määräraha on tarkoitettu merkittäviin hankkeisiin, esimerkiksi omarahoitusosuuksiin siltä osin kuin niihin ei ole toimialojen omissa budjeteissa varauduttu. Määrärahan käytöstä päättää konsernipalvelujen toimialajohtaja hallintosäännön 70 §:n määräysten mukaisesti. Mikäli hanke kohdistuu muuhun toimialaan kuin konsernipalveluihin, huomioidaan määrärahan muutos automaattisesti toimialojen välisissä talousarviomuutoksissa. Kyseisen määrärahan käytöstä raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä.

Käyttösuunnitelmassa hyväksytään tilapalveluiden pieninvestointien jakautuminen kohteittain, yhteensä 5,0 milj. euroa.

Käyttösuunnitelman yhteydessä hyväksytään urheilun markkinointiyhteistyösopimukset erillisen liitteen mukaisesti. Tämä sisältää markkinointiyhteistyötuet aikuisten kansallisen SM-tason ja myös alempien sarjatasojen urheilujoukkueille sekä maajoukkue- ja SM-tason yksilöurheilijoille. Esitys on laadittu tapahtumien markkinointiyhteistyön arviointi-kriteereiden (KH 7.11.2022 § 305) pohjalta.

Konsernipalvelujen kaupunginhallituksen alaisen toiminnan käyttösuunnitelma ja markkinointiin varatun määrärahan jakoehdotus ovat liitteinä.

Talousjohtaja Hellevi Kunnas, toimitilajohtaja Katja Ahola ja yhteyspäällikkö Anne Käki ovat kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja controller Anna Forsman-Vestman, puh. 020 615 5212, anna.forsman-vestman(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä konsernipalvelujen kaupunginhallituksen alaisen toiminnan vuoden 2023 käyttösuunnitelman sisältäen tilapalveluiden pieninvestoinnit sekä markkinoinnin markkinointisopimukset.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi talousjohtaja Hellevi Kunnakselle, toimitilajohtaja Katja Aholalle ja yhteyspäällikkö Anne Käelle läsnäolo- ja puheoikeuden. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

____________