Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 19.09.2022/Pykälä 89Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston sääntöjen päivittäminen

2436/00.01.01.01/2022

 

Kaupunginhallitus 29.08.2022 § 230

 

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupunginvaltuusto on päätöksellään 10.9.2018 § 112 perustanut Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston 1.1.2019 lukien. On tarve päivittää sääntöjä vastaamaan paremmin tarpeita ja käytänteitä.

Sääntöä sovelletaan testamenttisaantoon ja valtionperintöön sekä Kouvolan kaupungille osoitettuihin lahjoituksiin silloin, kun lahjoitus on osoitettu kaupunginhallituksen vastuualueella olevaan toimintaan.

Rahaston tarkoituksena on jakaa rahaston varoja Valtiokonttorin päätöksen tai lahjoittajan määräyksen/ toiveen tai testamentin mukaisesti. Rahaston tarkoituksena on edistää kaiken ikäisten kouvolalaisten hyvinvointia. Rahastosta myönnetään kohdeavustuksia hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään toimintaan tai uudenlaisten toimintamallien käynnistämiseen, jotka eivät ole kunnan tai lakisääteisiä sosiaali- tai terveyspalveluja tuottavan tahon järjestämisvastuulla, mutta jota täydentävät hyvinvointia. Haettavat avustukset tulee kohdentaa ensisijaisesti sellaisille asiakasryhmille, joiden muut mahdollisuudet osallistua hyvinvointia edistävään toimintaan ovat rajoitetut.

Mikäli lahjoitus- tai testamenttimääräys on yksiselitteinen, ei varoja ilmoiteta haettavaksi.

Säännön 4 §:n 1-3 mom. mukaan valtionperintönä, testamentilla tai lahjoituksena saatuja varoja käytetään luovuttajan määräämään tai sitä mahdollisimman hyvin vastaavaan tarkoitukseen. Varoja voi maksimissaan käyttää vuosittain 35 % laskettuna rahaston edellisen vuoden joulukuun 31. päivän pääomasta pois lukien mitä testamentissa tai lahjakirjassa on määrätty. Varojen käytöstä päättää vuosittain kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain tilityksen myönnettyjen varojen käytöstä.

Kaupunginhallituksen perintö-, testamentti ja lahjoitusrahaston säännöt ovat liitteenä.

Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi; hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi ja kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevat kaupunginhallituksen perintö-, testamentti ja lahjoitusrahaston säännöt voimaantulevaksi 1.10.2022 alkaen.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnoselle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

____________

 

Kaupunginvaltuusto 19.09.2022 § 89

   

Kaupunginhallituksen perintö-, testamentti ja lahjoitusrahaston säännöt ovat liitteenä.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevat kaupunginhallituk-sen perintö-, testamentti ja lahjoitusrahaston säännöt voimaantulevaksi 1.10.2022 alkaen.

Kaupunginvaltuuston päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.

____________