Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 271


Ilmoitusasiat sekä kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 271

Saapuneet kirjeet 

8.9.2022 Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen opas ehkäisevästä päihdetyöstä kuntiin ja hyvinvointialueille.

13.9.2022 Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma 2022-2030

Sanna Jacksenin 19.9.2022 jättämä valtuustoaloite varhaiskasvatuksen hyvinvointi- ja kasvatustutoreiden määräaikaisten vakanssien vakinaistamiseksi lähetetään valmisteltavaksi kasvatuksen ja opetuksen toimialan alaiseen varhaiskasvatukseen.

Vihreä valtuustoryhmän 19.9.2022 jättämä valtuustoaloite työsuhdepolkupyöräedun käyttöön ottamiseksi kaupungin henkilöstölle lähetetään valmisteltavaksi konsernipalvelujen toimialan alaisiin henkilöstöpalveluihin.

Jenny Hasun 19.9.2022 jättämä valtuustoaloite helpotuksista rakentamisjärjestykseen lähetetään valmisteltavaksi tekniikka ja ympäristö toimialan alaisiin viranomaispalveluihin.

Janne Pahkalan 19.9.2022 jättämä valtuustoaloite yleispysäköintitunnuksista kotihoidon työntekijöille lähetetään valmisteltavaksi tekniikka ja ympäristö toimialan alaiseen kaupunkisuunnitteluun.

Pekka Korpivaaran 19.9.2022 jättämä valtuustoaloite sähkön hintakaton käyttöönotosta KSS Energian hinnoittelussa Kouvolan alueella lähetetään valmisteltavaksi konsernipalveluiden toimialan alaiseen talous ja strategia -palveluun.

Janne Pahkalan 19.9.2022 jättämä valtuustoaloite Kuusankosken Urheilupuiston pysäköintialueen laajennuksesta lähetetään valmisteltavaksi konsernipalveluiden toimialan alaiseen tilapalveluihin.

29.09.2022 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös hallintoriita-asiaan koskien takaisinottovelvollisuuden laiminlyönnin johdosta maksettavaa korvausta. Hallinto-oikeus hylkää hakemuksen.

Pöytäkirjat 

- kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 20.9.2022

- kasvatus- ja opetuslautakunta 21.9.2022

- tekninen lautakunta 21.9.2022

Toimielimien pöytäkirjat 20.9.-30.9.2022 ovat katsottavissa kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/

Viranhaltijapäätökset 

Apulaiskaupunginjohtajan päätökset:

23.9.2022: Päätän nostaa 6 miljoonan euron kuntatodistuslainan Osuuspankista ajalle 26.9.-28.10.2022 (32 päivää), korko 0,80 %

Hallintojohtajan päätökset:

27.9.2022: Päätän, että Kouvolan kaupunki osoittaa vieraanvaraisuuttaan järjestämällä Kansallisen liikuntafoorumin osanottajille, korkeintaan 200 henkilölle, kaupungin vastaanoton 31.10.2022 klo 19.30 - 20.00 Kouvolan kaupungintalon tiloissa. Vastaanoton kokonaiskustannukset voivat olla enintään 800 euroa.

27.9.2022: Valitsen pysäköinnintarkastajan viransijaiseksi (virkanro 10013) Elisa Hallapuron siksi ajaksi, kun sijaistettava viranhaltija on virkavapaalla 28.9.2022 alkaen. Sijaisuuden tarkka kesto selviää sijaisuuden aikana.

Valitulla on 5 viikon koeaika.

Tehtäväkohtainen palkka on ------- euroa/kk hinnoittelutunnus on 08TAR070, vaativuustaso on I.

Valitulle maksetaan pesurahaa - euroa/kk.

Palvelusaikaan perustuvan lisän vahvistaa toimivaltainen viranomainen.

Päätös laitetaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

1.varasijalle valitsen Niina Auvisen.

Hankintapäällikön päätökset:

26.9.2022: Kouvolan kaupunki valitsee Nortal Oy:n toteuttamaan tilavaraus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmän Kotoutumisen edistämisen palveluille sekä Kulttuuri- ja kokoustalojen myynnille. Hankinnan arvioitu arvo on 214 230,00 € (alv 0%).

26.9.2022: Kasarminmäen öljysäiliöiden purkutyö tilataan VRJ Etelä-Suomi Oy:ltä hintaan 123 749 euroa (alv. 0%).

27.9.2022: Hankitaan Naukion päiväkotikalusteet Kuopion Woodi Oy:ltä yhteishintaan 75 000 euroa alv 0 %.

29.9.2022: Jatketaan infran suunnittelukohteiden maanäytteiden laboratoriotutkimusten puitesopimusta ensimmäisellä optiovuodella 31.12.2023 saakka Eurofins Environment Testing Finland Oy:n kanssa.

3.10.2022: Anjala-Inkeroinen-Ummeljoki koulukuljetuksia jatketaan Kymen Charterline Oy:n kanssa suorahankintapäätöksellä 9.8.2022 alkaen ja enintään 21.12.2022 saakka, tai kunnes uusi kilpailutus on saatu järjestettyä. Kuljetusten hinta on 357,81 euroa / päivä / bussi (alv. 0%).

Henkilöstöjohtajan päätökset:

22.9.2022: Tarkistetaan sovellusasiantuntijoiden tehtäväkohtaista palkkaa 1.8.2022 alkaen perusteluosassa mainitulla tavalla.

22.9.2022: Ruokapalvelutyöntekijöiden tehtävänimike muutetaan suurtalouskokiksi 1.10.2022 alkaen ja tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan perusteluosassa mainitulla tavalla.

3.10.2022: Tarkistetaan tietosuojavastaavan tehtäväkohtaista palkkaa 1.10.2022 alkaen perusteluosassa mainitulla tavalla.

5.10.2022: Hyväksytään liitteen 12 piirissä olevien perhepäivähoitajien uuden palkkausjärjestelmän vaativuustasokuvaus ja vahvistetaan uudet tehtäväkohtaiset palkat 1.10.2022 alkaen.

Hyvinvointipäällikön päätökset:

5.10.2022: Valitsen Katariina Terävän osallisuuskoordinaattorin tehtävään 1.11.2022 alkaen toistaiseksi.

Tehtävän alkaessa sijoituspaikkana on konsernipalvelut, talous- ja strategiapalvelut/hyvinvointi.

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kk koeaikaa. Valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Tehtäväkohtainen palkka on -------- €/kk, KVTES:n hinnoittelukohta 01ASI040.

Palvelusaikaan perustuvan lisän vahvistaa toimivaltainen viranomainen.

Konsernipalvelujen toimialajohtajan päätökset:

28.9.2022: Kaupunki katsoo vahingon tultua hakijalle korvatuksi, koska kaupungin vakuutusyhtiö IF on korvannut hakijalle vahingon. Kaupunki yhtyy vakuutusyhtiön päätöksen perusteluihin ja korvattavan vahingon

määrään.

Talousjohtajan päätökset:

23.9.2022: Valitsen Karoliina Summasen controllerin vakituiseen tehtävään 24.10.2022 alkaen.

1 varasijalle valitsen Minna Palmrosin ja 2 varasijalle Waltteri Vehmasen.

Valitulla on 6 kuukauden koeaika.

Työyksikkö palvelussuhteen alkaessa on kaupungintalon talousyksikkö.

Tehtäväkohtainen palkka on ------- euroa/kk, hinnoittelutunnus on 01ASI040 , vaativuustaso on II.

Henkilökohtainen lisä on --- euroa/kk.

Palvelusaikaan perustuvan lisän vahvistaa toimivaltainen viranomainen.

Viestintä- ja markkinointipäällikön päätökset:

3.10.2022: Päätän, että Kouvolan Peltirumpu rylle myönnetään tapahtumayhteistyötukea tyttöjen jalkapallon Laura Kalmari SM -lopputurnauksen 6.-9.10.2022 järjestämiseen 1 500 euroa (alv 0%).

5.10.2022: Määrään asiantuntija Charissa McCarronin osallistumaan Congress Network Finland ry:n Syyspäiville 3.-5.10.2022.

Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

  1. merkitä edellä mainitut asiakirjat tiedoksi ja
  2. toteaa ettei edellä lueteltuihin pöytäkirjoihin sisältyvissä päätöksissä tarkoitettuja asioita ole aihetta ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi ja
  3. tyytyy muiden viranomaisten päätöksiin.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen sillä poikkeuksella, että kaupunginhallitus päätti käyttää otto-oikeutta hankintajohtajan 26.9.2022 tekemään päätökseen, joka koskee kotoutumisen edistämisen palveluiden sekä kulttuuri- ja kokoustalojen myynnin tilavaraus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmän hankintaa.

Kaupunginhallitus piti tämän asian käsittelyn jälkeen kokoustauon klo 16.42 - 17.00.

____________