<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.06.2024 / Ilmoitusasiat ja muut asiat]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.06.2024 / Tehdyt viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.06.2024 / Yleiskaavan ohjausryhmän perustaminen ja rantaosayleiskaavoituksen ohjausryhmän lakkauttaminen]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.06.2024 / Ojaäyrääntien katusuunnitelma välillä Tasankotie - Ojaäyrääntie 3, yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien rakentaminen (8. kaupunginosa, Kankaro)]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.06.2024 / Lausuntopyyntö: Maantieverkon nopeusrajoitusohjeen päivittäminen]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.06.2024 / Asemakaava ja asemakaavan muutos, Tervaskangas 2, 23/020, hyväksyminen]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.06.2024 / Asemakaava ja asemakaavan muutos 10/008 Kullasvaara 3, vastine muistutukseen ja kaavaehdotuksen asettaminen uudelleen nähtäville]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.06.2024 / Älykylä Kymenlaakso -hankkeen yhteistyösopimus ja kaupungin edustajan nimeäminen hankkeen ohjausryhmään]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.06.2024 / Talvikunnossapidon ulkopuolelle jätettävät katuosuudet]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.06.2024 / Eräiden kaupungin kunnossapitämien tieyhteyksien kunnossapidon lakkauttaminen]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.06.2024 / Oikaisuvaatimus vs. lakimiehen päätökseen 14.05.2024 § 5 vahingonkorvausasiassa]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.06.2024 / Kymenlaakso-lipun kertalippujen ja 30 vuorokauden lipun myyntikorvaukset VR:lle 1.10.2024 alkaen]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.06.2024 / Ajankohtaiset asiat]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.06.2024 / Pöytäkirjan tarkastajat]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.06.2024 / Laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Vanhusneuvosto 18.06.2024 / Muut asiat]]><![CDATA[Vanhusneuvosto 18.06.2024 / Kommenttipyyntö vanhusneuvostolta Urheilupuiston yleissuunnitelmatyöhön]]><![CDATA[Vanhusneuvosto 18.06.2024 / Kokousmuistion tarkastajien valinta]]><![CDATA[Vanhusneuvosto 18.06.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Ilmoitusasiat sekä kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Valtuuston kokouksen 10.6.2024 päätösten toimeenpano]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Eron myöntäminen varavaltuutetun tehtävästä]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Teknisen johtajan palkan tarkistaminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Työllisyysjohtajan valinta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Vammaisneuvoston toimintasäännön päivitys]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Kouvolan vammaisneuvoston kannanotto ja selvityspyyntö toimintasääntöön ja neuvoston toiminnan takaamiseen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Vanhusneuvoston toimintasäännön päivitys]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Ohjaamotoiminnan sijoittuminen työllisyyspalveluihin Kouvolan työllisyysalueella 1.1.2025 alkaen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Hyvinvointiavustukset vuodelle 2024]]>