Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.12.2023/Pykälä 307


Vaaliviranomaisen palkat ja palkkiot presidentin ja europarlamenttivaaleissa 2024

5104/00.00.00.02/2023

 

Kaupunginhallitus 11.12.2023 § 307

   

Valmistelija: vs. hallintojohtaja Jussi Stoor, puh. 020 615 6594,        jussi.stoor(at)kouvola.fi

Tasavallan presidentin vaalin vaalipäivä on sunnuntaina 28.1.2024 ja ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 17.-23.1.2024 (keskiviikosta tiistaihin). Mahdollisen toisen vaalikierroksen vaalipäivä on sunnuntaina 11.2.2024 ja ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 31.1.-6.2.2024 (keskiviikosta tiistaihin). Europarlamenttivaali on 9.6.2024 ja ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 29.5.-4.6.2024 (keskiviikosta tiistaihin)

Vaalien organisoimisesta vastaavat keskusvaalilautakunnan sihteeri ja toimistosihteeri, joka työskentelee kokoaikaisesti noin kolme kuukautta ennen vaalia. Keskusvaalilautakunnan sihteeri aloittaa vaalivalmistelut noin puoli vuotta ennen vaaleja. Kuntien keskusvaalilautakuntien sihteerit hoitavat vaalijärjestelyt oman viran ohessa.

Oikeusministeriö suorittaa kunnalle vaalilain 188 §:n mukaisena kertakorvauksena ministeriön kultakin vaalilta erikseen vahvistaman euromäärän/ äänioikeutettu kunnan asukas. Korvaus vaihtelee vaaleittain; viimeksi korvaus oli 2.40 euroa/äänioikeutettu, sitä aiemmin 2.70 euroa/äänioikeutettu.

Hallintosäännön 21 § 2 mom. 12 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää vaaliviranomaisten erillispalkkioista. Hallintosäännön 159 §:n mukaan koskien keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkiota "tasavallan presidentin vaalin ollessa kaksivaiheinen tai vaalitoimituksen sisältäessä kaksi eri vaalitoimitusta palkkio maksetaan kuitenkin vain kertaalleen". Tämän määrittelyn voidaan katsoa koskevan myös keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkiota. Palkkioiksi ehdotetaan samat euromäärät kuin edellisessä vaalissa seuraavasti:

 • vaalitoimikunnan puheenjohtajan puhelinkorvaus 20 €/ennakkoäänestys
 • vaalitoimikunnan jäsenen ja varajäsenen ateriakorvaus 10 €/toimituspäivä
 • kotiäänestystoimitsijan puhelinkorvaus 10 €/ennakkoäänestys
 • vaaliavustajan palkkio äänestyspaikalla (alle 6 t) 80 €
 • vaaliavustajan palkkio äänestyspaikalla (yli 6 t) 160 €
 • laskenta-avustajan palkkio äänestyspaikalla 60 €
 • ääntenlaskijan palkkio laskentakeskuksessa sunnuntaina 160 € ja arkena 140 €
 • vaalilautakunnan puheenjohtajan puhelinkorvaus 20 €/vaalikierros
 • vaalilautakunnan jäsenen, varajäsenen ja vaaliavustajan ateriakorvaus 10 €
 • ennakkoäänestystoimitsija, kotiäänestystoimitsija ja vaalityöntekijä ilmoituskeskuksessa 17 €/tunti
 • vastaava ennakkoäänestystoimitsija 18 €/tunti
 • keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkio 6.700 euroa/vaali
 • toimistosihteerin palkka, hinnoittelutunnus 01TOI060

Kaupunginlakimies Päivi Sandås on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: vs. hallintojohtaja Jussi Stoor, puh. 020 615 6594, jussi.stoor(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa yllä mainitut palkkiot ja palkat.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallituksen jäsenet Anni Villikka ja Milla Raunio poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi, hallintolaki 28 § 1 mom, kohta 1).

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kaupunginlakimies Päivi Sandåsille. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

____________