Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.12.2023/Pykälä 317


Ilmoitusasiat sekä kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset

Kaupunginhallitus 11.12.2023 § 317

Saapuneet kirjeet 

28.11.2023: Kotkan kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 20.11.2023 § 304; Kannanotto ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamisesta

22.11.2023: Etelä-Suomen aluehallintoviraston ohjauskirje kunnille; Ehkäisevä päihdetyö on kunnan lakisääteinen tehtävä

7.12.2023: Kouvolan kaupungin tiedote; atNorth rakentaa megaluokan datakeskuksen Kouvolaan - käytöstä syntyvä kierrätyslämpö ohjataan kaupunkilaisten tarpeisiin

7.12.2023: Kymenlaakson hyvinvointialueen päätös 5.12.2023 § 13; Aikomus yhteistyöstä Kouvolan kaupungin kanssa/Vahvasti verkostoissa - lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukemassa -hankkeessa

Pöytäkirjat 

- kasvatus- ja opetuslautakunta 22.11.2023

- tekninen lautakunta 29.11.2023

Toimielimien pöytäkirjat 21.11.2023-6.12.2023 ovat katsottavissa kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/

Viranhaltijapäätökset 

Apulaiskaupunginjohtajan päätökset:

27.11.2023: Päätän nostaa 3 miljoonan euron kuntatodistuslainan OP Yrityspankista ajalle 27.11.2023-26.1.2024 (60 päivää), korko 4,07 %.

30.11.2023: Päätän, että Kouvolan kaupunki hakee 4.12.2023 päättyvästä Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta EURA 2021 Valtakunnallisessa hankehaussa Vahvasti verkostoissa-lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukemassa - hanketta ajalle 1.6.2024-31.5.2027. Hankkeen kokonaisbudjetti Kouvolan osalta on noin 721 103 euroa, josta ELY-keskuksen osuus voi olla maksimissaan 75 %. Kaupungin omarahoitusosuus on yhteensä 180 274 euroa vuosina 2024-2027.

Hankintapäällikön päätökset:

24.11.2023: Kouvolan uimahallin sähkösuunnittelijaksi valitaan Insinööritoimisto Thelec Oy.

24.11.2023: Valitaan Miltton Oy Kouvolan kaupungin turvallisuuskonferenssin toteuttamistyön asiantuntijapalveluiden sopimuskumppaniksi hintaan 39 600,00 €/vuosi (alv 0 %). Sopimuskausi on yhden vuoden määräaikainen (vuoden 2024 tapahtuman toteuttaminen), jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella (1+1) optiovuodella (2025 ja 2026 tapahtumien toteuttaminen) vuosi kerrallaan. Tilaaja tekee option käyttöönotosta erillisen päätöksen aina edellisen vuoden tapahtuman toteuttamisen jälkeen.

27.11.2023: Kouvolan uimahallin rakennesuunnittelijaksi valitaan Ramboll Finland Oy.

29.11.2023: Kouvolan uimahallin pihasuunnittelijaksi valitaan Harju-Soini Oy.

1.12.2023: Valitaan uimahallin akustiikkasuunnittelijaksi A-Insinöörit Oy.

1.12.2023: Valitaan osa-alue 1 LVIA-suunnittelijaksi Sitowise Oy ja osa-alue 2 Vedenkäsittelyn suunnittelijaksi Sweco Finland Oy.

4.12.2023: Puitekumppaniksi infran suunnittelukohteiden maanäytteiden laboratoriotutkimuksiin ajalle 1.1.2024 - 31.12.2025 valitaan Eurofins Environment Testing Finland Oy.

4.12.2023: Ryhmäkasvit ja kukkapylväät vuodelle 2024 hankitaan Tapio Koivulan Puutarha Ky:ltä kokonaishintaan 17 020,75€ alv. 0%.

5.12.2023: Kattolumien poistoon vuodelle 2024 valitaan seuraavat urakoitsijat: 1) Kymen Granite Oy 2) StenSec Oy 3) Veljekset Ovaska Oy 4) Cerdo Oy 5) Gene-Works Oy

Jäiden sulatuksiin vuodelle 2024 valitaan seuraavat urakoitsijat: 1) Monipalvelu Pukkila Hyypiä Oy 2) Stensec Oy 3) Cerdo Oy

Henkilöstöjohtajan päätökset:

30.11.2023: Hyväksytään edellä esitetyt henkilöstöruokailun ateriahinnat vuodelle 2024.

Lakimiehen päätökset:

23.11.2023: Päätän hylätä vahingonkorvaushakemuksen perusteettomana. Koska hakemus hylätään, ei vahingonkorvauksen määrään oteta kantaa.

Rakennuttajapäällikön (tilapalvelut) päätökset:

30.11.2023: Päätän valita Utinkatu 44-48 Autohalli ja Utinkatu 85 Asuntola - kokonaisuuden purku-urakoitsijaksi Purkupiha Oy:n hintaan 193 800 eur (alv. 0%).

Lisätietoja: vs. hallintojohtaja Jussi Stoor, puh. 020 615 6594, jussi.stoor(at)kouvola.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

  1. merkitä edellä mainitut asiakirjat tiedoksi ja
  2. toteaa ettei edellä lueteltuihin pöytäkirjoihin sisältyvissä päätöksissä tarkoitettuja asioita ole aihetta ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi ja
  3. tyytyy muiden viranomaisten päätöksiin.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________