<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 19.01.2022]]><![CDATA[Liikunta- ja kulttuurilautakunta 19.01.2022]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 18.01.2022]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.01.2022]]><![CDATA[Teknisen lautakunnan lupajaosto 12.01.2022]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 11.01.2022]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 11.01.2022]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 20.12.2021]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 15.12.2021]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 14.12.2021]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 14.12.2021]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.12.2021]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 13.12.2021]]><![CDATA[Vanhusneuvosto 09.12.2021]]><![CDATA[Liikunta- ja kulttuurilautakunta 09.12.2021]]><![CDATA[Kasvatus- ja opetuslautakunta 08.12.2021]]><![CDATA[Vammaisneuvosto 07.12.2021]]><![CDATA[Nuorisovaltuusto 02.12.2021]]><![CDATA[Teknisen lautakunnan lupajaosto 01.12.2021]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 30.11.2021]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 29.11.2021]]><![CDATA[Maahanmuuttoasioiden neuvosto 25.11.2021]]><![CDATA[Kymen jštelautakunta 25.11.2021]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 24.11.2021]]><![CDATA[Liikunta- ja kulttuurilautakunta 24.11.2021]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 22.11.2021]]><![CDATA[Vanhusneuvosto 18.11.2021]]><![CDATA[Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.11.2021]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 17.11.2021]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 16.11.2021]]>