<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 28.06.2022 / Muut asiat]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 28.06.2022 / Tehdyt viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 28.06.2022 / Teknisen lautakunnan kokoontumisaika ja -paikka syyskaudella 2022]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 28.06.2022 / Betonipylväs nro 10, purkamisluvan hakeminen]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 28.06.2022 / Betonipylväs nro 9, purkamisluvan hakeminen]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 28.06.2022 / Betonipylväs nro 8]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 28.06.2022 / Lupamääräykset ja -ohjeet koskien katu-, puisto- ja yleisillä alueilla tehtäviä töitä Kouvolassa]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 28.06.2022 / Sopimus pyörätelineiden toteuttamisesta KAS-ELY-L ja kaupunki]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 28.06.2022 / Sopimus Kymen Seudun Osuuskaupan ja kaupungin välillä Lehtikaaren ja Tommolankadun risteyksen muuttamisesta]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 28.06.2022 / Tontin 286-21-169-2 vuokraaminen Kymsote-Kiinteistöt Oy:lle]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 28.06.2022 / Tontin 286-1-1108-7 vuokraaminen Kymsote-Kiinteistöt Oy:lle]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 28.06.2022 / Vastaus valtuustoaloitteeseen vanhan Voikkaan sillan luota alkavan ns. ratapenkan kunnostamisesta liikuntareitiksi ja jatkamisesta Korialle asti]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 28.06.2022 / Vastaus valtuustoaloitteeseen huleveden hallinnasta, huleveden riskienhallinnasta ja kustannusten sijoittamisesta lain mukaisille menokohdille]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 28.06.2022 / Korian Hiivurin maankäytön yleissuunnitelman hyväksyminen]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 28.06.2022 / Miehonkankaan osayleiskaava, kaavaehdotuksen muistutusten vastineet ja hyväksymiskäsittely]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 28.06.2022 / Pöytäkirjan tarkastajat]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 28.06.2022 / Laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 21.06.2022 / Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston kokousajat syksyllä 2022]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 21.06.2022 / Kouvolan Asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen muutos ja hallituksen täydentäminen]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 21.06.2022 / Kouvolan kaupungin omistajapoliittiset linjaukset]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 21.06.2022 / Kuusankoski-Jaalan aluetoimikunnan jäsenmuutos]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 21.06.2022 / Osallistuminen yhteishankintaan Lahden seudun liikenteen kanssa koskien linjaa Kausala-Kuusankoski-Kouvola]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 21.06.2022 / Kouvola Innovation Oy:n ajankohtaiskatsaus]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 21.06.2022 / Pöytäkirjan tarkastajat]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 21.06.2022 / Laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 20.06.2022 / Ilmoitusasiat sekä kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 20.06.2022 / Vastaus valtuustoaloitteeseen selkokielen käyttämisestä Kouvolan kaupungin viestinnässä]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 20.06.2022 / Mülheim an der Ruhrin ja Kouvolan ystävyyskaupunkisuhteet 50-vuotta -vierailu 3.- 6.9.2022]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 20.06.2022 / Luottamushenkilöiden tietotekniikka valtuustokaudelle 2021 - 2025]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 20.06.2022 / Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen koskien toiminta-avustusten myöntämistä vuodelle 2022]]>