<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 02.05.2024 / Ilmoitusasiat ja muut asiat]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 02.05.2024 / Tehdyt viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 02.05.2024 / Maanvuokrasopimuksen muutos 286-10-9906-0, RRT Kouvola Oy, Itseoikaisu]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 02.05.2024 / Maanvuokrasopimuksen muutos ja jatkaminen, 286-6-6100-12, RRT Kouvola Oy, Itseoikaisu]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 02.05.2024 / Kiinteistökaupan esisopimus, määräalan myyminen tilasta Hiivuri 286-463-6-3, Hyperco Oy]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 02.05.2024 / Teknisen lautakunnan kuukausikatsaus 1-3/2024]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 02.05.2024 / Asemakaavan muutos 01/036 Putkinotko, kaavaehdotus]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 02.05.2024 / Asemakaavan muutos 01/035 Soininpolku, kaavaehdotus]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 02.05.2024 / Suuren mittakaavan aurinkovoimaloiden sijoittumista koskeva ohjeistus]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 02.05.2024 / Esitys asfalttiurakan uudelleenpäällystysohjelmaksi 2024]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 02.05.2024 / Asfalttiurakka 2023, option käyttö vuonna 2024]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 02.05.2024 / Pöytäkirjan tarkastajat]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 02.05.2024 / Laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Vammaisneuvosto 25.04.2024 / Muut asiat]]><![CDATA[Vammaisneuvosto 25.04.2024 / Esteettömyyden ja saavutettavuuden asukaskyselyn tulokset]]><![CDATA[Vammaisneuvosto 25.04.2024 / Vuotuisen vammaisteko palkinnon saajan päättämien 2024]]><![CDATA[Vammaisneuvosto 25.04.2024 / Ehdotuksia kevään perintörahaston hakuun]]><![CDATA[Vammaisneuvosto 25.04.2024 / Eduskuntavierailun kokemukset]]><![CDATA[Vammaisneuvosto 25.04.2024 / Sarkolan kouluun tutustuminen]]><![CDATA[Vammaisneuvosto 25.04.2024 / Kokousmuistion tarkastajien valinta]]><![CDATA[Vammaisneuvosto 25.04.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.04.2024 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.04.2024 / Kouvolan kaupungin yrittäjyyskasvatuksen stipendirahaston perustaminen]]><![CDATA[Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.04.2024 / Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet]]><![CDATA[Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.04.2024 / Hiivurin päiväkodin lakkauttaminen 1.8.2024 alkaen]]><![CDATA[Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.04.2024 / Pöytäkirjan tarkastajat]]><![CDATA[Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.04.2024 / Laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 22.04.2024 / Ilmoitusasiat sekä kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 22.04.2024 / Eron myöntäminen luottamustehtävästä ja liikunta- ja kulttuurilautakunnan täydentäminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 22.04.2024 / Kannatuskirje rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuun myöntämisestä LUT-yliopistolle]]>