Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 04.09.2023/Pykälä 62


Valtuustoaloite perhepäivähoidon kustannuskorvauksen tarkistamiseksi

5716/00.05.00/2023

 

Kaupunginvaltuusto 04.09.2023 § 62

   

Puheenjohtaja Paula Werning esitteli valtuutettujen Mika Bymanin, Johanna Pyötsiän Timo Lehmusmetsän, Laila Uljaksen ja Tiina Hämäläisen jättämän seuraavan valtuustoaloitteen:

"Kouvolassa, kuten myös muualla Suomessa, perhepäivähoidon osuus koko varhaiskasvatuksessa on ollut laskeva. Tämä siitä huolimatta, että kysyntää tälle varhaiskasvatusmuodolle olisi.

Tällä hetkellä Kouvolan kaupungin maksama kustannuskorvaus / lapsi on päivässä 5,20€, jonka tulisi kattaa ruoka, paperit, sähkö, vesi, pesuaineet yms. Nykyisillä hintatasoilla tämä korvaus ei kata syntyviä kustannuksia, ja tämä seikka yhdistettynä perhepäivähoitajan pieneen palkkaan aiheuttaa sen, että yhä useampi alaa harkitseva ei lähde perhepäivähoitajan uralle.

Kuntaliitolla on vähimmäissuositukset maksettavasta kustannuskorvauksesta, mutta jokainen kunta voi maksaa myös tätä enemmän.

Jotta kouvolalaisilla perheillä olisi valinnanvapautta varhaiskasvatusmuotojen kanssa, niin ehdottoman tärkeää olisi, että meillä on tarpeeksi perhepäivähoitajia. Esitän, että kustannuskorvausta nostettaisiin kohtuullisesti ylöspäin, jotta korvaus kattaisi todelliset menot ja perhepäivähoitajia saataisiin rekrytoitua tarpeeksi. Perhepäivähoito on kustannustehokas varhaiskasvatuksen muoto ja se on myös vaivaton, koska ei vaadi kaupungilta omia tiloja.

Työnantajan, eli tässä tapauksessa Kouvolan kaupungin, tulee kantaa vastuunsa, jotta ala koetaan houkuttelevaksi ja kouvolalaisilla perheillä olisi mahdollisuus valita perhepäivähoito myös tulevaisuudessa. Tyytyväinen, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö on paras tae tälle."

Kaupunginvaltuuston päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen val-misteltavaksi.

___________