Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.08.2023/Pykälä 183


Kaupunginhallituksen edustus kasvatus- ja opetuslautakunnassa

2933/00.02.01/2022

 

Kaupunginhallitus 14.08.2023 § 183

   

Valmistelija: vs. hallintojohtaja Jussi Stoor, puh. 020 615 6594, jussi.stoor(at)kouvola.fi

Hallintosäännön 135 §:n mukaan kaupunginhallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen tai kaupunginjohtaja.

Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin.

Kaupunginhallitus on nimennyt 23.8.2021 § 296 toimikaudekseen kasvatus- ja opetuslautakuntaan edustajaksi Henna Hovin ja varalle Kirsi Kekin. Hovi on siirtynyt kaupunginvaltuuston päätöksen 16.8.2021 § 94 mukaisesti kaupunginhallituksen jäsenestä varajäseneksi 1.7.2023 alkaen, joten hallituksen edustusta lautakunnassa on tarpeen tarkastella uudelleen.

Lisätietoja: vs. hallintojohtaja Jussi Stoor, puh. 020 615 6594, jussi.stoor(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää määrätä edustajan kasvatus- ja opetuslautakuntaan.

Päätös pannaan täytäntöön pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Asian käsittely:

Kaupunginhallituksen jäsen Jukka Nyberg esitti, että edustajaksi valitaan Kirsi Kekki ja varalle Manu Huuhilo. Nybergin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti määrätä edustajaksi kasvatus- ja opetuslauta-kuntaan Kirsi Kekin ja varalle Manu Huuhilon.

Päätös pannaan täytäntöön pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

____________