Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.05.2023/Pykälä 132


Ilmoitusasiat sekä kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset

Kaupunginhallitus 15.05.2023 § 132

Saapuneet kirjeet 

Pöytäkirjanote Kymen jätelautakunta 27.4.2023 § 12 Esitys jätehuoltomääräyksiksi ja niiden perustelumuistioksi

8.5.2023 Liisa Varjolan jättämä valtuustoaloite KOT-lastenhoitajat inkluusion edistämisen tukena lähetetään valmisteltavaksi sivistyksen toimialalle kasvatuksen ja opetuksen palveluun.

8.5.2023 Janne Pahkalan jättämä valtuustoaloite täysimittaisen ylipainehallin (nk. kuplahallin) rakentamisesta Sarkolan tekonurmikentän, Lehtomäen tekonurmikentän tai Myllykosken Saviniemen kentän hiekkakentän päälle lähetetään valmisteltavaksi sivistyksen toimialalle liikunta ja kulttuuri -palveluun.

8.5.2023 Katriina Vesalan jättämä valtuustoaloite Marjoniemen vaihtoehtoisesta toteutustavasta Kouvolan keskustan varhaiskasvatus- ja kouluverkkoon lähetetään valmisteltavaksi sivistyksen toimialalle kasvatuksen ja opetuksen palveluun.

8.5.2023 Nuorisovaltuuston jättämä aloite koulukiusaamisen vastaisen työryhmän perustamisesta lähetetään valmisteltavaksi sivistyksen toimialalle kasvatuksen ja opetuksen palveluun.

Pöytäkirjat 

- kasvatus- ja opetuslautakunta 27.4.2023

- teknisen lautakunnan lupajaosto 3.5.2023

- tekninen lautakunta 4.5.2023

Toimielimien pöytäkirjat 31.3.2023-20.4.2023 ovat katsottavissa kau-pungin verkkosivuilla osoitteessa: www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/

Viranhaltijapäätökset 

Apulaiskaupunginjohtajan päätökset:

5.5.2023: Päätän nostaa 4 miljoonan euron kuntatodistuslainan Nordeasta ajalle 8.5.-28.7.2023 (81 päivää), korko 3,36 %.

Hallintojohtajan päätökset:

8.5.2023: Päätän valita johdon assistentin työsopimussuhteiseen tehtävään Tanja Lintusen. Työsuhteen alkamisajankohdasta sovitaan valitun kanssa erikseen.

Valitulla on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Tehtäväkohtainen palkka on ------------, hinnoittelutunnus on 01ASI040.

Palvelusaikaan perustuvan lisän vahvistaa toimivaltainen viranomainen.

Hankintapäällikön päätökset:

20.4.2023: Jatketaan työjalkineiden hankintasopimusta Image Wear Oy:n kanssa ensimmäisellä optiovuodella ajalle 1.5.2023 - 30.4.2024.

25.4.2023: Väliväylän virkistyskohteiden ylläpito ja kehittäminen vuosille 2023 - 2032 hankitaan NV-Group Oy:ltä.

3.5.2023: Vaihtomattopalvelun hankintaa jatketaan Lindström Oy:n kanssa optiovuosien ajan.

27.4.2023: Valitaan rotaatiopainopalveluiden puitejärjestelyn sopimuskumppaniksi Punamusta Oy. Sopimuskausi on määräaikainen 1.6.2023-31.5.2024. Lisäksi sopimusta on mahdollista jatkaa yhdellä (1) optiovuodella 01.06.2024 -31.05.2025.

4.5.2023: Valitaan prosessikoulutuksen tuottajaksi Meltlake Oy. Hankinnan arvioitu arvo on 45 000,00 € (alv 0 %), joka rahoitetaan hankerahoituksen kautta. Koulutukset toteutetaan elo-syyskuussa 2023.

Rakennuttajapäällikön (tilapalvelut) päätökset:

21.4.2023: Päätän valita Naukion päiväkodin LVIS-töiden urakoitsijaksi selostuksen mukaisesti ESP Lahti Oy:n, arvioitu urakkasumma 11 536 € (alv. 0%).

3.5.2023: Päätän valita Naukion päiväkodin maalaustöiden urakoitsijaksi selostuksen mukaisesti Markku Varpenius Ky:n hintaan 36 400 € (alv. 0%).

Toimitilajohtajan päätökset:

28.4.2023: Päätän myöntää hinnanalennuksen Pohjois-Kymenlaakson Ympäristölaboratorio Oy osakkeiden myyntihinnasta kertakaikkisen hinnan alennuksen 30 799,44 euroa (95,06 % 32 400 eurosta) selostusosassa esitetyn perustein.

Viestintä- ja markkinointipäällikön päätökset:

25.4.2023: Päätän, että Kouvolan Ydinkeskusta rylle myönnetään tapahtumayhteis-työtukea Taiteiden Yö 2023 -tapahtuman järjestämiseen 10 000 euroa (alv 0%).

4.5.2023 Päätän, että Lähiruuan Ystävät ry:lle myönnetään tapahtumayhteistyö-tukea Lähiruokamessut 2023 järjestämiseen 4.000 euroa (alv 0%).

4.5.2023: Päätän, että Kymijoen Takaveto ry:lle myönnetään tapahtumayhteis- työtukea Kouvola Power Pulling 2023 -moottoriurheilutapahtuman järjestämiseen 4.000 euroa (alv 0%).

8.5.2023: Päätän, että Viestintä ja VisitKouvola -yksikön alaisessa Koe Käyrälampi -hankkeessa voidaan tehdä Outdoor Active -luontomatkailuportaalin lisenssin hankinta.

Lisätietoja: hallintojohtaja Saara Rahkonen-Rannikko, puh. 020 615 9066, saara.rahkonen-rannikko(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

  1. merkitä edellä mainitut asiakirjat tiedoksi ja
  2. toteaa ettei edellä lueteltuihin pöytäkirjoihin sisältyvissä päätöksissä tarkoitettuja asioita ole aihetta ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi ja
  3. tyytyy muiden viranomaisten päätöksiin.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________