Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.05.2023/Pykälä 129


Työryhmän asettaminen kiinteistöjen myynnin jatkovalmistelua varten

4616/10.00.02.06/2023

 

Kaupunginhallitus 15.05.2023 § 129

   

Valmistelija: hallintojohtaja Saara Rahkonen-Rannikko, puh. 020 615 9066, saara.rahkonen-rannikko(at)kouvola.fi

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 24.4.2023 § 94 asettaa työryhmän kiinteistöjen myynnin jatkovalmistelua varten. Työryhmän tehtävänä on ohjata ja valmistella kiinteistöjen myyntiä sekä asian jatkovalmistelua. Lisäksi kaupunginhallitus on samassa kokouksessaan esittänyt vastauksena valtuusaloitteeseen käynnistää toimitilaohjelman työstön ja perustaa siihen työryhmän. Valmistelun ja asiakokonaisuuden näkökulmasta sekä valtuuston 8.5.2023 Kiinteistöstrategia-aloitetta koskevan päätöksen mukaisesti on tarkoituksenmukaista yhdistää edellä olevat työryhmät ja käynnistää niiden työskentely viivytyksettä.

Työryhmän tehtäviin sisältyy muun muassa ohjata ja valmistella toimitilaohjelman laadintaa päätöksentekoa varten sekä ohjata kiinteistöjen myyntivalmistelua päätöksentekoa varten.

Kaupungin tilapalveluiden mukaan toimintaympäristö on muuttunut, ja sen vuoksi on perusteltua laatia toimitila-/kiinteistöohjelma, jonka pohjalta voidaan laatia vuosittaiset suunnitelmat. Useilla vastaavan kokoisilla kaupungeilla on joko kiinteistöstrategia, -ohjelma tai toimitilastrategia. Kiinteistöstrategia usein liittyy enemmän omistamiseen ja toimitilastrategia ohjaa niiden käyttöä ja kehittämistä. Kouvolassa on tarkoituksenmukaista yhdistää nämä kokonaisuudet yhdeksi asiakirjakokonaisuudeksi. Kiinteistöjen myynnit pohjautuvat strategisiin linjauksiin kiinteistöjen omistajuudesta, ja niiden jatkovalmistelua varten on perustettu oheinen työryhmä.

Kiinteistötyöryhmän luottamushenkilöjäseniksi esitetään nimettävän edustaja kolmesta suurimmasta puolueesta seuraavasti: jäsen Miia Witting (KOK), henkilökohtainen varajäsen Katriina Vesala (KOK), jäsen Anni Villikka (PS), henkilökohtainen varajäsen Toni Vainikka (PS), jäsen Marjo Lakka (SDP), henkilökohtainen varajäsen Jukka Nyberg (SDP).

Tämän lisäksi viranhaltijoista ohjausryhmän jäseninä toimivat apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, toimitilajohtaja Katja Ahola sekä talousjohtaja Hellevi Kunnas.

Työryhmän ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle viivytyksettä kaupunginhallituksen nimeämispäätöksen jälkeen toimitilajohtaja.

Lisätietoja: hallintojohtaja Saara Rahkonen-Rannikko, puh. 020 615 9066, saara.rahkonen-rannikko(at)kouvola.fi; apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää nimetä

  1. kiinteistötyöryhmän luottamushenkilöjäsenet seuraavasti: jäsen Miia Witting (KOK), henkilökohtainen varajäsen Katriina Vesala (KOK), jäsen Anni Villikka (PS), henkilökohtainen varajäsen Toni Vainikka (PS), jäsen Marjo Lakka (SDP), henkilökohtainen varajäsen Jukka Nyberg (SDP).
  2. viranhaltijoista työryhmän jäseniksi toimitilajohtajan, apulaiskaupunginjohtajan ja talousjohtajan.

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää nimetä

  1. kiinteistötyöryhmän luottamushenkilöjäsenet seuraavasti: jäsen Miia Witting (Kok), henkilökohtainen varajäsen Tapio Karvonen (Kok), jäsen Anni Villikka (PS), henkilökohtainen varajäsen Toni Vainikka (PS), jäsen Jukka Nyberg (SDP), henkilökohtainen varajäsen Marjo Lakka (SDP).
  2. viranhaltijoista työryhmän jäseniksi toimitilajohtajan, apulaiskaupunginjohtajan ja talousjohtajan.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________