Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 96Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2023 ja Hyvinvointisuunnitelma 2024

4617/00.01.02.01/2023

 

Kaupunginhallitus 24.04.2023 § 96

   

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Terveydenhuoltolain 12§:n mukaan kunnan on raportoitava valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä ja valmistettava vähintään kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus. Kouvolan kaupungin laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2025 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.11.2021 § 130. Laajan hyvinvointisuunnitelman keskeiseksi tavoitteeksi on valittu ko. ajankohtana voimassa olleen kaupunkistrategian ja Hyvinvoinnin Kasvu -ohjelman mukaisesti terveellisten elintapojen ja kulttuurisen hyvinvoinnin edistäminen, osallisuuden vahvistaminen, työllisyyden parantaminen ja arjen turvallisuus. Kouvolan kaupunkistrategia on päivitetty vuonna 2022.

Kymenlaakson ensimmäinen alueellinen hyvinvointikertomus 2020 ja -suunnitelma 2020-2025 hyväksyttiin Kymsoten yhtymävaltuustossa 27.11.2020. Alueellinen tehtävä siirtyi vuoden 2023 alusta toimintansa aloittavalle Kymenlaakson hyvinvointialueelle. Alueellinen hyvinvointikertomus määrittelee kootun tiedon pohjalta, mitä alueellinen toimija (hyvinvointialue) tekee yhdessä muiden toimijoiden kanssa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi. Alueelliseen hyvinvointikertomukseen on koottu merkittävimmät kuntien hyvinvointikertomuksista nousevat johtopäätökset.

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportissa 2023 arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista vuoden 2022 aikana. Raportissa esitetään hyvinvointia kuvaavia indikaattoritietoja siltä osin kuin tietoa oli mahdollista saada viime vuodelta. Tarkasteluajanjakso on kymmenen vuotta eli 2013-2022. Kouvolan lisäksi tarkastelussa on koko maan arvo, Kotka, Lahti, Lappeenranta ja Mikkeli. Ensi vuoden toimenpiteet on esitetty hyvinvointisuunnitelmassa.

Positiivisena kehityssuuntana Kouvolassa näkyy nuorisotyöttömyyden väheneminen. Negatiivisena kehityskulkuna esille nousee nuorten pahoinvointi yhä nuoremmissa ikäluokissa, sekä yhä kasvavat mielenterveyden haasteet.

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2023 ja hyvinvointisuunnitelma 2024 ovat liitteinä.

Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi; hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila, puh. 020 615 7483, tarja.alamattila(at)kouvola.fi; kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh. 020 615 8026, liisa.kolari(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevat hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2023 ja hyvinvointisuunnitelman 2024.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnoselle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

____________