Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 95Kouvolan kaupungin Tilapalveluiden hakemukset aravarajoituksista vapauttamiseksi asunto-osakkeet yhtiöistä Kouvolan Eväkujankaari, Lohitie 5, Oravanraitti, Salmentöyryntie 4, Satoeikka, Satopentti, Satoväinö, Teerenkara, Ummeljoenraitti ja Viitakara

4596/10.04.06/2023

 

Kaupunginhallitus 24.04.2023 § 95

   

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupungin Tilapalvelut on jättänyt kymmenen hakemusta, yhteensä 25:n asunto-osakkeen osalta, aravarajoitusten vapauttamiseksi. Asunto-osakkeet ovat:

Yhtiö

Lähiosoite

Asunto-osake

As Oy Kouvolan Eväkujankaari

Eväkuja 6

A1

A4

A12

B13

B17

B18

B19

B20

As Oy Lohitie 5

Lohitie 5

A1

A3

A4

A6

A7

B11

B15

C21

As Oy Oravanraitti

Sippolankatu 5

A4

 

 

 

 

 

 

 

As Oy Salmentöyryntie 4

Salmentöyryntie 4

A22

 

 

 

 

 

 

 

As Oy Satoeikka

Tolkkilankatu 1

A22

 

 

 

 

 

 

 

As Oy Satopentti

Tolkkilankatu 3

C63

 

 

 

 

 

 

 

As Oy Satoväinö

Tolkkilankatu 9

B24

 

 

 

 

 

 

 

As Oy Teerenkara

Ahventie 1

A23

 

 

 

 

 

 

 

As Oy Ummeljoenraitti

Tolkkilankatu 6

C43

C48

 

 

 

 

 

 

As Oy Viitakara

Jukolantie 4

A16

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyseessä ovat asunnot, joiden hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankinta on rahoitettu ARAn (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen) lainalla. Asunnot on hankittu vuosina 1991-1992. Asunnot sijaitsevat Kouvolassa kymmenessä eri asunto-osakeyhtiössä. Asuntojen ensisijainen käyttö jatkossa on myynti omistusasunnoiksi. Vuokralaisille tarjotaan jatkossa asuntoa muista kohteista sekä tarjotaan asuntoa omistusasunnoiksi.

Kouvolan kaupungin Tilapalveluiden hakemusten perustelut aravarajoitusten vapauttamisesta ovat samansisältöiset. Tilapalvelut perustelee hakemuksiaan sillä, että hankintalainat on maksettu pois kaikista kohteista ja aravarajoitukset ovat vielä pitkään voimassa. Asuntojen käyttöasteet ovat olleet keskinkertaisia. Kaikki asunnot ovat yksittäisiä kaupungin omistuksia asunto-osakeyhtiöissä. Muut asunnot osakeyhtiöissä ovat yksityisessä omistuksessa. Lisäksi Kouvolan kaupunki pyrkii keskittämään resurssit, niin taloudelliset kuin henkilöstön osalta, lakisääteisiin palveluihinsa ja omaan ydintoimintaan, joita ovat muun muassa koulut, päiväkodit, liikunta- ja kulttuuritilat. Kaikki ei-pakollinen kiinteistöomaisuus pyritään karsimaan minimiin. Kaupungin taloudellinen tilanne on hyvin haastava. Kaupungin pitää sopeuttaa omaa toimintaansa noin 10 miljoonalla eurolla käyttötalouden osalta, jotta talous saadaan vakautettua.

Tilapalvelut perustelee hakemuksiaan sillä, että kaupungilla ei ole asunnonvuokraukseen tarvittavaa osaamista tai henkilöstöresurssia, vaan siihen on erillinen tytäryhtiö (Kouvolan Asunnot Oy). Tyhjien ajanjaksojen ja korkeiden kulujen vuoksi omistaminen tässä taloudellisessa tilanteessa on hyvin haastavaa. Rajoituksista vapautuminen mahdollistaisi asuntovuokrauksen vapaaseen markkinaan, jolloin käyttöasteen nostaminen olisi nykyistä paremmin mahdollista. Näin myös tervehdytetään kaupungin huonoa taloustilannetta.

Aravarajoituslain (1190/1993) 16 §:n mukaan ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) voi myöntää vapautuksen, jos se edistää alueen asuntomarkkinoiden toimivuutta tai ehkäisee asuntojen tyhjinä olemista sekä tästä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä tai muusta erityisestä syystä.

Kouvolan kaupungin Tilapalvelut hakee vapautusta 25:lle asunto-osakkeelle, joilla on hankintalainasta johtuen aravarajoitukset vielä pitkään voimassa. Kaupunki pyrkii keskittämään resurssit lakisääteisiin palveluihinsa ja omaan ydintoimintaansa, kaikki ei-pakollinen kiinteistöomaisuus pyritään karsimaan minimiin. Lisäksi kaupungin taloudellinen tilanne on huono ja tyhjien ajanjaksojen sekä korkeiden kulujen vuoksi omistaminen tässä taloudellisessa tilanteessa on hyvin haastavaa. Rajoituksista vapautuminen mahdollistaisi asuntovuokrauksen laajentamisen vapaaseen markkinaan ja parantaisi omalta osaltaan kaupungin taloudellista tilannetta. Näillä perusteilla Kouvolan kaupungin Tilapalveluiden hakemuksia voidaan puoltaa.

Toimitilajohtaja Katja Ahola on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: asuntosihteeri Marita Palmu, puh. 020 615 4509, marita.palmu(at)kouvola.fi; toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää puoltaa Kouvolan kaupungin Tilapalveluiden hakemuksia aravarajoituksista vapauttamisesta.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi toimitilajohtaja Katja Aholalle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

____________