Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 108


Vastaus valtuustoaloitteeseen yritysmyönteisen some-kampanjan tekemisestä kouvolalaisille yrityksille Kinnon ja Visit Kouvolan toimesta

2885/00.05.00/2022

 

Kaupunginvaltuusto 17.10.2022 § 123

 

Puheenjohtaja Paula Werning esitteli valtuutettujen Laila Uljaksen, Mia Ylä-Outisen, Markku Pakkasen, Janne Wallin ja Kimmo Jokirannan jättämän seuraavan valtuustoaloitteen:

"Yritysmyönteisen kulttuurin edistäminen on yksi tapa kehittää Kouvolan elinvoimaa ja tukea nykyisiä yrityksiä sekä houkutella tänne uusia toimijoita.

Esitämme että Kouvolan Innovaatio ja Visit Kouvola tekisivät yhteistyönä some -kampanjan, jossa vuorotelleen ja järjestelmällistä nostetaan esille Kouvolalaisia yrityksiä.

Yksi malli nostaa yrityksiä esille:

Instagram/Facebook stories jossa annetaan yrityksille mahdollisuus "kaapata" tilin päiväksi ja näyttää mitä heidän yrityksessä tehdään. (esim. MY DAY)

Julkaista Instagram/Facebook postauksia, jossa on yrityksen kuva ja teksti jossa kerrotaan lyhyesti heidän tarinansa.

Jokaisen yrityksen takana on tarina. Tuodaan heidän ja meidän tarinamme esille."

Kaupunginvaltuuston päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen val-misteltavaksi.

___________

 

Kaupunginhallitus 24.04.2023 § 108

   

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Puheenjohtaja Paula Werning esitteli valtuutettujen Laila Uljaksen, Mia Ylä-Outisen, Markku Pakkasen, Janne Wallin ja Kimmo Jokirannan jättämän seuraavan valtuustoaloitteen:

Valtuustoaloitteen sisältö

Aloitteen tekijät toteavat, että yritysmyönteisen kulttuurin edistäminen on yksi tapa kehittää Kouvolan elinvoimaa ja tukea nykyisiä yrityksiä sekä houkutella tänne uusia toimijoita. Aloitteessa esitetään, että Kouvolan Innovation Oy ja VisitKouvola tekisivät yhteistyönä some -kampanjan, jossa vuorotelleen ja järjestelmällistä nostetaan esille kouvolalaisia yrityksiä. Yksi malli nostaa yrityksiä esille:

Instagram/Facebook stories jossa annetaan yrityksille mahdollisuus "kaapata" tilin päiväksi ja näyttää mitä heidän yrityksessä tehdään (esim. MY DAY). Julkaista Instagram/Facebook postauksia, jossa on yrityksen kuva ja teksti, jossa kerrotaan lyhyesti heidän tarinansa. Jokaisen yrityksen takana on tarina. Tuodaan heidän ja meidän tarinamme esille.

Aloitteessa esitetään, että Kouvolan Innovaatio ja Visit Kouvola tekisivät yhteistyönä some -kampanjan, jossa vuorotelleen ja järjestelmällistä nostetaan esille kouvolalaisia yrityksiä.

Nykytila

Kouvola Innovation Oy: Kouvolalaisten yritysten uutisista kertominen ja yritystarinoiden tuottaminen ja jakaminen ovat osa Kinnon viestinnän tekemistä. Vuonna 2022 julkaistiin 28 yritystarinaa, jotka on myös jaettu Kinnon somekanavissa. Esimerkkejä näistä löytyy Kinnon verkkosivuilta (Yritystarinoita Kouvolasta | Kinno) ja Facebook- ja Instagram-kanavilta sekä LinkedInistä ja Twitteristä. Yritystarinoiden tuottamista ja jakamista jatketaan myös tänä vuonna. Kampanjan rakentaminen yritystarinoiden ympärille otetaan mukaan vuoden 2023 suunnitelmaan.

Viestintä ja VisitKouvola: VisitKouvolan Facebook ja Instagram tilien sisältö on nimenomaan kouvolalaisten matkailuyritysten ja - kohteiden palvelujen sekä tapahtumien esille nostamista ja markkinointia. VisitKouvola tekee jatkuvaa some- ja verkkomarkkinointia matkailualan palveluista ja kohteista. VisitKouvolan markkinointisuunnitelma tarjoaa matkailualan yrityksille lisäksi mahdollisuuden lähteä mukaan yhteisiin maksullisiin digitaalisiin markkinointikampanjoihin (some- ja verkkosivut). VisitKouvolan somekanavien mainonta kohdennetaan Kouvolan ulkopuolisiin valikoituihin kohderyhmiin ja mainonnan sisällön tulee olla matkailijoille suunnattua palvelua ja tekemistä, sellaista mitä matkailija voi tulla henkilökohtaisesti kokemaan Kouvolassa.

Somekanavien postauksilla herätetään myös keskustelua matkailukohteiden ajankohtaisista asioista (esim. reitistöjen lumitilanne). VisitKouvolan somekanavissa nostettiin viime vuonna esiin yrityksiä ja palveluja muun muassa vastuullisuusviestinnän näkökulmasta (paikallisuus, aitous, ekologisuus) ja lukijat ohjattiin postauksista edelleen visitkouvola.fi verkkosivustolle. VisitKouvola vastaa matkailualan yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja matkailun kehittämisestä. Valtuustoaloite ei kohdistu pelkästään matkailualan yrityksiin.

Kommenttikierroksen toteutus ja anti

Vastaus on lähetetty kommentoitavaksi aloitteen tekijälle, Laila Uljakselle sekä tiedoksi kaupungin kirjaamoon 18.1.2023. Uljaksen vastaus saapunut 3.2.2023 myös kirjaamoon.

Uljaksen vastaus: "Olisiko mahdollista, että yrittäjien keskuudessa tarjotaan tätä yhteistyö mahdollisuutta kaikille yrityksille. Esimerkiksi viesti voisi kulkea paikallisten yrittäjäyhdistyksen kautta. Tämä valtuusto idea lähti alunperin palautteesta jota sain paikallisilta yrittäjiltä. Eli nykyinen yhteistyö (vaikka hyvä onkin!) ei ole tavoittanut kaikkia mahdollisia halukkaita yrityksiä. Mielellään olisin mukana ideoimassa tätä asiaa jos tarvetta on."

Vastauksena valtuustoaloitteeseen ja aloitteen johdosta tehtävinä toimenpiteinä esitetään:

Kaupungin Viestintä ja VisitKouvola -yksikkö huomioi valtuustoaloitteen markkinointisuunnitelmassaan yhteistyössä Kouvola Innovation Oy:n kanssa.

Lisätietoja: viestintä- ja markkinointipäällikkö Kirsi Vainio, puh. 020 615 5885, kirsi.vainio(at)kouvola.fi; matkailupäällikkö Raija Sierman-Henttonen, raija.sierman(at)kouvola.fi, p. 020 615 8254

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteeseen saadun vastauksen tiedoksi toteamalla, että

  1. Kaupungin Viestintä ja VisitKouvola -yksikkö huomioi valtuustoaloitteen markkinointisuunnitelmassaan yhteistyössä Kouvola Innovation Oy:n kanssa.
  2. aloite ei anna aihetta muihin kuin vastauksessa mainittuihin toimenpiteisiin
  3. valtuustoaloite on käsitelty loppuun.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________