Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 102Kunniamerkkien ja arvonimien haku- ja menettelyohjeet

4586/01.02.03/2023

 

Kaupunginhallitus 24.04.2023 § 102

   

Valmistelija: hallintojohtaja Saara Rahkonen-Rannikko, puh. 020 615 9066, saara.rahkonen-rannikko(at)kouvola.fi

Hallintosäännön 2 §:n mukaan kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Kouvolan kaupunginhallitus on edellisen kerran päättänyt 1.3.2010 § 77 kunniamerkkien ja arvoniminen hakemisesta. Ohjetta on aiheellista uudistaa ja yhdenmukaistaa siten ehtoja kunniamerkkien ja arvonimien hakemiseksi. Hakeminen tehdään kaupunginhallituksen hyväksymän menettelyn ja ehtojen mukaisesti. Tasavallan presidentti päättää kunniamerkkien ja arvoniminen myöntämisestä. Oheismateriaalina on Kouvolan kaupunginhallituksen aiempi päätös 1.3.2010 § 77.

Voimassa olevan ohjeen mukaan ritarikunnan kunniamerkki voidaan myöntää kaupungin palveluksessa olevalla henkilölle ja luottamushenkilölle. Arvonimi voidaan myöntää vain johtavalle viranhaltijalle, kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston jäsenelle tai pitkäaikaiselle kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston jäsenelle tai muun toimielimen puheenjohtajalle.

Muutoksena arvonimen myöntämisen ehtoihin ehdotetaan, että arvonimi voidaan myöntää henkilölle, joka on ansioitunut kaupungin palveluksessa omalla ammattialallaan tai yhteiskunnallisissa tehtävissä. Muutos yhdenmukaistaa kunniamerkkien ja arvonimien ehtoja. Muutos lisäksi mahdollistaa johtavien viranhaltijoiden ohella kaikkien kaupungin palveluksessa olevien tai olleiden työntekijöiden arvonimihakemuksen.

Kunniamerkkien ja arvonimien hakemista koskeviksi haku- ja menettelyohjeiksi esitetään siten seuraavaa.

Ritarikuntien kunniamerkit

Edellytykset

- luottamushenkilö, viranhaltija tai työntekijä on täyttänyt 50 vuotta, ellei erityisistä syistä ole perusteita hakea merkkiä tätä nuoremmalle,

- henkilölle ei ole aiemmin myönnetty kunniamerkkejä kaupungin tai kunnan hakemuksesta,

- henkilö on tai on ollut ansioitunut joko omalla ammattialallaan tai yhteiskunnallisissa tehtävissä,

- henkilöltä on saatu suostumus kunniamerkkihakemukselle,

- toimiala vasta kunniamerkin kustannuksista.

Menettely:

- Toimiala selvittää halukkuuden kunniamerkin vastaanottamiseen.

- Toimiala täyttää hakemuslomakkeen lukuun ottamatta haettava merkkiä ja toimittaa kirjaamoon.

- Kirjaamo laatii hakemuksen, jonka hallintojohtaja allekirjoittaa.

- Kunniamerkit jaetaan vuosittain järjestettävässä ansiomerkkijuhlassa.

Arvonimet

Edellytykset

- henkilölle ei ole aiemmin myönnetty arvonimeä kaupungin tai kunnan hakemuksesta,

- henkilö on tai on ollut erityisen ansioitunut kaupungin palveluksessa   omalla ammattialallaan tai yhteiskunnallisissa tehtävissä tai on tai on ollut kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston jäsen tai on tai on ollut pitkäaikainen kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston jäsen tai muun kaupungin toimielimen puheenjohtaja,

- henkilöltä on saatu suostumus hakemukselle,

- toimiala vastaa arvonimen kustannuksista.

Menettely:

- Toimiala toimittaa ehdotuksensa, yhteenvedon henkilön ansioista ja mahdollisen ulkopuolisen rahoituksen määrän kirjaamoon.

- Hallintojohtaja esittelee asian kaupunginjohtajalle.

- Päätöksen hakemuksesta tekevät kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja yhdessä.

- Kirjaamo laatii hakemuksen, jonka hallintojohtaja allekirjoittaa.

- Arvonimen luovutustilaisuus sovitaan tapauskohtaisesti.

Lisätietoja: hallintojohtaja Saara Rahkonen-Rannikko, puh. 020 615 9066, saara.rahkonen-rannikko(at)kouvola.fi; kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kunniamerkkien ja arvonimien menettely- ja hakuohjeen.

Kaupunginhallitukseen päätös: 

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________