Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.02.2023/Pykälä 49


Peruspääoman muutokset 1.1.2023 hyvinvointialueuudistuksen johdosta

3894/02.10/2023

 

Kaupunginhallitus 20.02.2023 § 49

   

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen järjestämisvastuu on siirtynyt 1.1.2023 kunnilta hyvinvointialueille. Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan hyvinvointi- ja kuntajaosto on antanut 16.5.2022 lausunnon 128 hyvinvointialueille siirtyvien omaisuus- ja pääomaerin käsittelystä kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidosta. Lausunnossa viitataan sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä palo- ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (jatkossa voimaanpanolain) 4 luvun säännöksiin uudistuksen omaisuusjärjestelyistä. Hyvinvointialueen sekä kuntien ja kuntayhtymien väliset omaisuusjärjestelyt toteutetaan ns. suppean jakautumismallin mukaisesti.

Voimaanpanolain 42 §:n mukaan lain 20 §:ssä tarkoitettujen kuntayhtymien jäsenosuuksien ja 23 §:ssä tarkoitetun irtaimen omaisuuden siirto hyvinvointialueille kirjataan kunnan kirjanpidossa peruspääomaa vastaan, jollei kunta toisin päätä. Hyvinvointialueelle siirtyvä lomapalkka-velka kirjataan peruspääomaan. Siirrot kirjataan kunnan tilinpäätöksen 31.12.2022 mukaisilla kirjanpitoarvoilla.

Kouvolan kaupungin taseen pysyvien vastaavien sijoituksien osakkeissa ja osuuksissa Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän jäsenkuntaosuus on 40 183 454,62 euroa. Kuntayhtymän jäsenkuntaosuus vähennetään kaupungin taseen pysyvien vastaavien sijoitusten osakkeista ja osuuksista ja kirjataan kaupungin peruspääomaa vähentävästi. Siirtyvää irtainta omaisuutta ei kaupungilla ole, koska omaisuus on siirretty kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtyessä kuntayhtymälle vuonna 2019.

Hyvinvointialueelle siirtyneiden henkilöiden lomapalkkavelka on
419 816,59 euroa. Kirjaus lisätään peruspääomaan ja vähennetään siirtoveloista kaupungin taseessa.

Kirjaukset toteutetaan alkusaldojen muutoksina 1.1.2023, eikä niillä ole tulosvaikutusta.

Kirjausten jälkeen kaupungin peruspääomaksi muodostuu
245 916 902,54 euroa.

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi hyvinvointialueelle siirtyvien omaisuus- ja velkaerien käsittelyn kirjanpidossa.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________