Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.02.2023/Pykälä 58


Ilmoitusasiat sekä kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset

Kaupunginhallitus 20.02.2023 § 58

Saapuneet kirjeet 

13.2.2023 Janne Pahkalan jättämä valtuustoaloite maksuttomasta koulumatkasta joukkoliikenteessä Kouvolan erikoisluokilla opiskeleville koululaisille lähetetään valmisteltavaksi sivistyksen toimialalle kasvatuksen ja opetuksen palveluun.

13.2.2023 Katriina Vesalan jättämä valtuustoaloite mielenterveyden oppimispolun suunnittelusta ja toteutuksesta lähetetään valmisteltavaksi sivistyksen toimialalle kasvatuksen ja opetuksen palveluun.

13.2.2023 Jenni Aikion jättämä valtuustoaloite maksuttoman varhaiskasvatuksen selvittämisestä lähetetään valmisteltavaksi sivistyksen toimialalle kasvatuksen ja opetuksen palveluun.

Katja Tommiskan irtisanoutumisilmoitus hallintojohtajan virasta 28.2.2023 alkaen.

13.2.2023 teknisen lautakunnan pöytäkirjan ote 7.2.2023 § 26; teknisen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma 2023.

15.2.2023 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 415/2023 kunnallisvalitukseen Kouvolan kaupunginhallituksen päätöksistä § 68 ja 69 21.2.2022.

15.2.2023 Miehikkälän kunnanhallituksen pöytäkirjan ote 6.2.2023 § 20, Yhteistyösopimus Kymenlaakson monialaisen työelämäpalvelun toimintamallista.

Pöytäkirjat 

- kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 24.1.2023

- kasvatus- ja opetuslautakunta 25.1.2023

- tekninen lautakunta 7.2.2023

- teknisen lautakunnan lupajaosto 8.2.2023

Toimielimien pöytäkirjat 24.1.2023-10.2.2023 ovat katsottavissa kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/

Viranhaltijapäätökset 

Hallintojohtajan päätökset:

26.1.2023: Valitsen Minna Acarcan palveluneuvojan tehtävään 1.2.2023 alkaen.

Minna Acarca on perehtynyt palveluneuvojan tehtävään toimiessaan tehtävän aikaisemman haltijan sijaisena useiden vuosien ajan sijaistaen palveluneuvojan lepotauot ja toimivapaat. Hän on osoittanut hyvää osaamista ja sitoutumista palveluneuvojan tehtävään.

Tehtäväkohtainen palkka on ------- euroa/kk hinnoittelutunnus on

01TOI060 toimistoalan vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät, vaativuustaso on III.

Henkilökohtainen lisä on ----- euroa/kk.

Palvelusaikaan perustuvan lisän vahvistaa toimivaltainen viranomainen.

14.2.2023: Valitsen Mia Niemelän postittajan tehtävään 3.4.2023 alkaen.

Mia Niemelä on toiminut muutaman vuoden hallintosihteerin vuosilomansijaisena ja osoittanut hallitsevansa toimistotehtäviä, joita postittajan toimi mm. sisältää.

Tehtäväkohtainen palkka on ------- euroa/kk hinnoittelutunnus on 01TOI060 vaativuustaso on III.

Henkilökohtainen lisä on ------ euroa/kk.

Palvelusaikaan perustuvan lisän vahvistaa toimivaltainen viranomainen.

Hankintapäällikön päätökset:

1.2.2023: Jatketaan vesihuolto- ja maanrakennusmateriaalien hankinnan puitesopimusta vuodelle 2023 Onninen Oy:n kanssa.

1.2.2023: Jatketaan sopimuksia kaikissa kohteissa toisella optiovuodella perusopetuksen syyslukukauden 2024 alkamista edeltävään päivään.

1.2.2023: Jatketaan Anja -palvelulinjaliikennettä Matkatoimisto Matka-Majuri Ky:n kanssa ensimmäisellä optiovuodella perusopetuksen syyslukukauden 2024 alkamista edeltävään päivään.

1.2.2023: Jatketaan keskustan palvelulinjaliikennettä Kymen Charterline Oy:n kanssa ensimmäisellä optiovuodella ajalle 2023-2024.

1.2.2023: Jatketaan Kuusankosken palvelulinjaliikennettä Kymen Charterline Oy:n kanssa ensimmäisellä optiovuodella ajalle 2023-2024.

2.2.2023: Jatketaan jätekonttien vuokrasopimusta Jätehuolto E. Parkkinen Oy:n kanssa toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella 1.4.2023 alkaen.

6.2.2023: Kouvolan kaupungin merkkipäivä- ja eläkelahjat hankitaan ylläesitetyn luettelon mukaisesti. Sopimuskausi on määräaikainen 1.3.2023-29.2.2024. Sopimusta on mahdollista jatkaa yhdellä (1) optiovuodella 1.3.2024-28.2.2025.

7.2.2023: Kaupungin omien tekstiilien pesulapalvelu ajalla 1.2.2023-29.2.2024 hankitaan Reidica Oy:ltä.

9.2.2023: Jatketaan koulukuljetuksia Anjala-Inkeroinen-Ummeljoki välillä Kymen Charterline Oy:n kanssa syyslukukaudella 2023 sekä kevätlukukaudella 2024.

9.2.2023: Jatketaan sopimusta koskien Kouvolan kaupungin joukkoliikenteen asiakaspalvelupisteteen järjestämistä Kymen Charterline Oy:n kanssa 1.6.2023 alkaen toistaiseksi voimassaolevana.

13.2.2023: Hankitaan työpistekalusteet Martela-keskus Offimar Oy:ltä hintaan 5 304,00 euroa alv 0 %.

16.2.2023: Valitaan työnohjauspalveluiden tuottajiksi yllä luetellut toimijat sopimuskaudelle 1.4.2023-31.3.2024.

Henkilöstöjohtajan päätökset:

26.1.2023: Maksetaan tietohallintoasiantuntijoille määräaikaista tehtäväkohtaisen palkan korotusta perusteluosassa mainitulla tavalla ajalta 1.9.2022 - 30.9.2024.

2.2.2023: Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimetyille maksetaan ajalla 1.1.- 31.12.2023 määräaikaista lisävastuupalkkiota perusteluosassa esitetyn mukaisesti. Korvausta maksetaan kuitenkin enintään niin kauan, kuin kyseinen henkilö hoitaa turvallisuuskoordinaattorin tehtävää.

2.2.2023: Hyväksytään uusi asiantuntijoiden palkkahinnoittelun 01ASI040 vaativuustasokuvaus ja vahvistetaan uusien vaativuustasojentehtäväkohtaiset palkat 1.2.2023 alkaen.

14.2.2023: Hyväksytään paikallisen järjestelyerän käyttäminen 1.1.2023 alkaen päätöksen liitteen mukaisesti.

14.2.2023: Valitsen Hanna Räihän henkilöstöasiantuntijan tehtävään 1.5.2023 alkaen.

Tehtäväkohtainen palkka on -------- euroa/kk, hinnoittelutunnus on 01ASI040, vaativuustaso on III.

Henkilökohtainen lisä on ----- euroa/kk.

Palvelusaikaan perustuvan lisän vahvistaa toimivaltainen viranomainen.

Konsernipalvelujen toimialajohtajan päätökset:

31.1.2023: Päätän ottaa Päivi Sandåsin hallintojohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen hoitamaan ensin viransijaisuutta ajalle 31.1. - 28.2.2023 sekä tämän jälkeen hallintojohtajan avointa virkaa ajalle 1.3. - 30.4.2023 kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes vakinainen viranhaltija aloittaa viran hoitamisen.

Hänen kokonaispalkakseen määrätään ------- euroa kuukaudessa. Lisäksi myönnetään matkapuhelinetu.

Rakennuttajapäällikön päätökset:

3.2.2023: Päätän valita Kouvolan jäähallin muutos- ja korjaustöiden hankesuunnitteluun sekä jatkosuunnitteluun edellä mainituin perusteluin Arkkitehtitoimisto Käppi Oy:n hintaan 34 200 € (alv. 0%).

3.2.2023: Päätän valita Kouvolan jäähallin muutos- ja korjaustöiden hankesuunnitteluun sekä jatkosuunnitteluun edellä mainituin perusteluin KoKoT Oy:n hintaan 23 750 € (alv. 0%).

14.2.2023: Päätän valita Are Oy:n Valkealan uimahallin märkätilasaneerauksen sähköurakoitsijaksi.

14.2.2023: Päätän valita LVI- urakoitsijaksi Kaakkois-Suomen LVI-Talo Oy:n Valkealan uimahallin märkätilojen saneeraukseen.

Toimitilajohtajan päätökset:

9.2.2023: Päätän tehdä selostusosassa esitetyn mukaisesti esisopimuksen 20 vuoden pääoma-/investointivuokrasopimuksesta KooKoo Hockey Oy:n kanssa.

16.2.2023: Myönnän SDP:n valtakunnallisille aluepäättäjien päiville maksuvapautuksen 27.-28.5.2023 pidettävää tapahtumaa varten kaupungintalon juhlasalin ja lämpiön osalta.

16.2.2023: Päätän valita Valkealan uimahallin märkätilojen saneerauksen rakennusurakoitsijaksi Kymenlaakson Rakennus Oy:n, hintaan 325 100 euroa.

16.2.2023:  Myönnän Työ- ja elinkeinoministeriön ELY-kiertueen "Paikkoja auki, etsitään tekijät" -tilaisuudelle maksuvapautuksen 13.2.2023 kaupungintalon juhlasalin ja lämpiön osalta.

 

Viestintä- ja markkinointipäällikön päätökset:

1.2.2023: Määrään Tapahtumapäällikkö Charissa McCarronin osallistumaan CNF Benchmarking matkaan Irlantiin 3.-6.5.2023.

Lisätietoja: vs. hallintojohtaja Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

  1. merkitä edellä mainitut asiakirjat tiedoksi ja
  2. toteaa ettei edellä lueteltuihin pöytäkirjoihin sisältyvissä päätöksissä tarkoitettuja asioita ole aihetta ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi ja
  3. tyytyy muiden viranomaisten päätöksiin.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________