Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.02.2023/Pykälä 57


Vastaus valtuustoaloitteeseen esteettömän leikkipuiston rakentamisesta Kouvolan keskustan alueelle huomioiden erityiset tarpeet ja kuntalaisten näkemykset

2884/00.05.00/2022

 

Kaupunginvaltuusto 17.10.2022 § 126

 

Puheenjohtaja Paula Werning esitteli valtuutettujen Tiina Hämäläisen, Johanna Pyötsiän ja Tero Suutarin jättämän seuraavan valtuustoaloitteen:

"Hyvinvointisuunnitelmassa vuosille 2021-2025 on tavoitteena liikuntapaikkaverkon ja liikuntapalveluiden kehittäminen sisältäen mm. aktiivipuistoja ja lähiliikuntapaikkoja. Tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen ja osallisuuden positiivinen kehitys.

Jotta yhdenvertainen Kouvola kaikille toteutuu, Kouvolan Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää esteettömän leikkipuiston rakentamisen Kouvolan keskusta-alueelle huomioiden erityiset tarpeet ja kuntalaisten näkemykset. Esitämme myös pyörätuolikeinua rakennettavaksi alueelle puiston yhteyteen. Näin Kouvola voisi profiloitua aktiviteettien ja liikuntamahdollisuuksien tarjoajana kaikille lapsille.

Esteettömässä leikkipuistossa toivotaan kiinnitettävän huomiota puiston selkeyteen ja loogisuuteen, kulkuväyliin, turvallisuuteen ja materiaaleihin. lnvalidiliiton mukaan "esteettömillä leikkipaikoilla luodaan kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet leikkimiseen yhdessä ja itsenäisesti.""

Kaupunginvaltuuston päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen val-misteltavaksi.

___________

 

Tekninen lautakunta 26.01.2023 § 13

 

Valmistelija: suunnitteluhortonomi Liisa Mäkitalo, puh. 020 615 5441, liisa.makitalo(at)kouvola.fi

Taustaa:

Kouvolan Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä (allekirjoittajat Tiina Hämäläinen, Susanna Rasimus, Johanna Pyötsiä ja Tero Suutari) on esittänyt aloitteessaan 14.10.2022 esteettömän leikkipaikan rakentamista Kouvolan keskustan alueelle. Aloitteessa mainittiin myös Hyvinvointisuunnitelma, jossa vuosille 2021-2025 on tavoitteena liikuntapaikkaverkon ja liikuntapalveluiden kehittäminen sisältäen mm. aktiivipuistoja ja lähiliikuntapaikkoja. Tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen ja osallisuuden positiivinen kehitys.

Vuonna 2021 Kouvolan kaupunkisuunnittelu ja liikuntapalvelut toteuttivat asukaskyselyn esteettömistä leikkipaikoista. Kyselyssä kartoitettiin muun muassa, millaisia erityistarpeita Kouvolassa asuvilla lapsilla on leikkipaikkojen suhteen ja millaisia välineitä käyttäjät toivovat. Vastauksista tuli ilmi, että liikkumiseen liittyvien rajoitteiden lisäksi leikkipaikan välineissä ja materiaaleissa tulisi huomioida myös erilaiset kognitiiviset haasteet ja rajoitteet, kuten näköön, tasapainoon tai motoriikkaan liittyvät rajoitteet ja muunlaiset neuropsykologiset haasteet. Kyselyn vastausten perusteella esteettömälle leikkipaikalle on Kouvolassa selkeästi tarvetta.

Vastaus:

Esteettömän leikkipaikan sijainniksi ehdotetaan, että Urheilupuiston nykyinen leikkipaikka kunnostetaan esteettömäksi. Urheilupuiston ja sen leikkipaikan saneeraaminen on kirjattu teknisen lautakunnan investointisuunnitelmaan vuosille 2023-2026. Hankkeen toteuttamisajankohta riippuu myönnettävistä määrärahoista. Esteetön leikkipaikka on merkittävästi tavanomaista leikkipaikkaa kalliimpi.

Leikkipaikan sijainti Urheilupuistossa on keskeisellä paikalla lähellä Kouvolan keskustaa, maastonmuodoiltaan tasainen, helposti saavutettavissa eri suunnista tultaessa, ja pysäköintialueet ovat lähellä. Lisäksi paikan nykyinen puusto tuo hyvin suojaa tuulelta ja auringonpaisteelta. Esteetön leikkipaikka Urheilupuistossa täydentäisi myös alueen muita liikunta- ja virkistyspalveluita.

Vaihtoehtoja esteettömiin, turvallisuusvaatimukset täyttäviin välineisiin on melko runsaasti eri välinevalmistajilla, kuten aloitteessakin mainittu pyörätuolikeinu. Esteettömät välineet vaativat kiinteän turva-alustan, joka on mahdollista asentaa ehdotettuun paikkaan.

Suunnittelussa tullaan huomioimaan välineiden lisäksi esteettömyyden vaatimukset ja ohjeet pintamateriaaleissa, rakenteissa ja mitoituksissa, sekä huomioidaan liikuntaesteisten lisäksi myös muiden erityisryhmien tarpeet. Suunnittelua tehdään yhteistyössä vammaisneuvoston, erityisopetuksen ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten sekä muiden asiantuntijatahojen kanssa.

Lisätietoja: suunnitteluhortonomi Liisa Mäkitalo, puh. 020 615 5441, liisa.makitalo(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta antaa selostusosassa olevan vastauksen valtuustoaloitteeseen. Esteetön leikkipaikka suunnitellaan toteutettavaksi Urheilupuistoon. Suunnittelun ja rakentamisen ajankohdat tarkentuvat niihin myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Hannu Purho oli paikalla kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

____________

 

 

Kaupunginhallitus 20.02.2023 § 57

   

Valmistelija: vs. hallintojohtaja Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Lisätietoja: suunnitteluhortonomi Liisa Mäkitalo, puh. 020 615 5441, lii-sa.makitalo(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteeseen saadun vastauksen tiedoksi ja toteaa lisäksi, ettei aloite anna aihetta muihin kuin vastauksessa mainittuihin toimenpiteisiin ja että valtuustoaloite on käsitelty loppuun.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________