Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.02.2023/Pykälä 54Vaalitoimikuntien ja -lautakuntien asettaminen vuoden 2023 eduskuntavaaleja varten

4163/00.00.00.02/2023

 

Kaupunginhallitus 20.02.2023 § 54

   

Valmistelija: vs. hallintojohtaja Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Kaupunginvaltuusto on 29.3.2010 hyväksynyt Kouvolan kaupungin äänestysaluejaon. Äänestysalueita on 23 kappaletta.

Vaalilain 15 § mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten, että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Oikeusministeriön ohjeen mukaan vaalilain 15 §:n 2 momentin sanamuotoa "mahdollisuuksien mukaan" voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin tai vaalitoimikuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä. Ehdotuksia vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenisiksi ja varajäseniksi ei ole saatu kaikkien paikkojen täyttämiseksi. Tämän johdosta joitain paikkoja esitetään täytettäviksi muilla kuin puolueiden esittämillä ehdokkailla ja joissain toimielimissä voi olla useampia saman puoleen edustajia. Poliittisen edustavuuden ohella tulevat noudatettavaksi tasa-arvolain määräykset, jotka edellyttävät, että jäseniksi ja varajäseniksi valitaan sekä miehiä että naisia vähintään 40 prosenttia. Osuus lasketaan kunkin lautakunnan ja -toimikunnan osalta erikseen sekä lisäksi erikseen varsinaisten ja varajäsenten osalta.  Tasa-arvolain noudattamisen johdosta ei puolueiden kaikkia ehdotuksia ole voitu noudattaa tietyn henkilön nimeämisestä jäseneksi tai varajäseneksi tiettyyn toimielimeen.

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Esityslistaa laadittaessa kahdesta vaalitoimikunnasta puuttuu yksi varajäsen, jotta vaalitoimikunta on vaalilain 15 §:n mukainen. Vaalilautakuntien nimilistaa tullaan täydentämään kokoukseen mennessä. Vaalitoimikunnat toimivat ensisijaisesti nimetyllä alueellaan; kaikki viisi vaalitoimikuntaa nimetään toimimaan koko Kouvolan alueella mahdollisten esteiden johdosta.

Kaikki vaalilautakunnat ovat vaalilain 15 §:n mukaisia; varajäsenet 4. ja 5. eivät ole pakollisia vaalilain mukaan, mutta ovat vaalilautakunnan käytännön työskentelyn johdosta tarpeellisia.

Mikäli jokin vaalilautakunta vaalipäivänä 2.4.2023 ei olisi vaalilain mukaan päätösvaltainen, ehdotetaan, että kaupunginhallitus oikeuttaa keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan 2.4.2023 määräämään vaalilautakunnan jäseniä siirtymään toiseen vaalilautakuntaan päätösvaltaisuuden saavuttamiseksi. Vastaavasti ennakkoäänestysajan 22.-28.3.2023 osalta ehdotetaan, että kaupunginhallitus oikeuttaa keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan määräämään vaalitoimikunnan jäseniä toimimaan päätösvaltaisuuden saavuttamiseksi toisessa vaalitoimikunnassa.

Ehdotus vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin nimettävistä henkilöistä on liitteenä.

Lisätietoja: vs. hallintojohtaja Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää asettaa vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat liitteen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päättää, että keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja vaalipäivänä saa määrätä vaalilautakunnan jäseniä siirtymään toiseen vaalilautakuntaan lautakunnan päätösvaltaisuuden saavuttamiseksi ja että keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan saa ennakkoäänestysaikana määrätä vaalitoimikunnan jäseniä siirtymään toiseen vaalitoimikuntaan toimikunnan päätösvaltaisuuden saavuttamiseksi.

Päätös pannaan täytäntöön pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää asettaa vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat liitteen mukaisesti lukuun ottamatta 5. vaalitoimikunta / Valkealan alue.

Kaupunginhallitus päättää, että keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja vaalipäivänä saa määrätä vaalilautakunnan jäseniä siirtymään toiseen vaalilautakuntaan lautakunnan päätösvaltaisuuden saavuttamiseksi ja että keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja saa ennakkoäänestysaikana määrätä vaalitoimikunnan jäseniä siirtymään toiseen vaalitoimi-kuntaan toimikunnan päätösvaltaisuuden saavuttamiseksi.

Päätös pannaan täytäntöön pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

____________