Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.02.2023/Pykälä 52Yhteistyösopimus Kymenlaakson monialaisen työelämäpalvelun toimintamallista

4062/00.04.01/2023

 

Kaupunginhallitus 20.02.2023 § 52

   

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Kymenlaakson kunnilla (Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti), Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistolla (TE-toimisto) ja Kansaneläkelaitoksella (Kela) on ollut helmikuussa 2016 allekirjoitettu yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) Kymenlaaksossa. Sopimukseen on liittynyt mukaan Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) 1.1.2019, jolloin sopimus edellisen kerran päivitettiin. Sopimus on nyt päivitetty vastaamaan hyvinvointialueen aloittamista ja TE24-uudistuksen valmistelua, jossa kunnille tulee lisävastuuta.

Tässä sopimuksessa sovitaan Kymenlaakson monialaisen työelämäpalvelun toimintamallista. Se pitää sisällään työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain (1369/2014) ja asetuksen (1377/2014, TYP-asetus) mukaisen ns. TYP-toiminnan sekä laajemmin TE-toimiston kaikkien tuetun työllistymisen palvelutarpeen työnhakijoiden monialaisen palvelun Kymenlaaksossa.

Toimintamallilla parannetaan työllisyys- ja SOTE-palvelujen yhdyspinnan palvelujen toimivuutta ja kattavaa kohdistumista vaikeimmin työllistyviin asiakasryhmiin. Asiakkaille tarjotaan työllistymistä tukevaa, yksilöllistä monialaista yhteispalvelua, joka muodostuu TE-toimiston, Kelan, hyvinvointialueen ja kuntien näitä täydentävistä palveluista kohderyhmäntyönhakijoille. Toimintamallilla tuetaan myös työllistymistä edistävien yhteistyöverkostojen, toimintamallien kehittämistä ja vahvistamista sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.

Sopimuksessa on vahvistettu kuntien roolia ja tarkennettu sisältöjä vastaamaan tämän hetken tarpeita.

Yhteistyösopimusluonnos on liitteenä.

Hallintosäännön 23 §:n mukaan lautakunnan yleisenä tehtävänä on suunnitella, kehittää, ohjata ja valvoa vastuualueensa palveluja vastaten viranomaistoiminnasta ja kansalaisten perusoikeuksien toteutumisesta ja sillä on toimivalta päättää vastuualueensa oikeustoimista. Mitä edellä 1-2 momentissa on määrätty lautakunnasta, koskee myös kaupunginhallitusta alaisensa toiminnan osalta.

Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(a)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä yhteistyösopimuksen Kymenlaakson monialaisen työelämäpalvelujen toimintamallin päivittämisestä 1.2.2023 alkaen.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnoselle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

____________