Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 41


Ilmoitusasiat sekä kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset

Kaupunginhallitus 30.01.2023 § 41

Saapuneet kirjeet 

Kouvolan kaupungin tarkastuslautakunnan pöytäkirjan ote 18.1.2023 § 4 Tarkastuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2023

Pöytäkirjat 

- teknisen lautakunnan lupajaosto 11.1.2023

- tekninen lautakunta 12.1.2023

- liikunta- ja kulttuurilautakunta 18.1.2023

Toimielimien pöytäkirjat 11.1.2023-24.1.2023 ovat katsottavissa kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/

Viranhaltijapäätökset 

Apulaiskaupunginjohtajan päätökset:

16.1.2023: Päätän nostaa 15 miljoonan euron kuntatodistuslainan Kuntarahoituksesta ajalle 16.1.-29.5.2023 (133 päivää), korko 2,46 %.

16.1.2023: Hyväksyn konsernipalvelujen laskujen hyväksyjät vuodelle 2023 liitteen mukaisesti.

17.1.2023: Päätän, että Viestintä ja VisitKouvola -yksikkö voi jättää hankehakemuksen Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen matkailuyhteistyöllä -hankkeesta 20.1.2023 mennessä.

23.1.2023: Päätän nostaa 4 miljoonan euron kuntatodistuslainan Handelsbankenista ajalle 24.1.-27.4.2023 (93 päivää), korko 2,550 %.

Hallintojohtajan päätökset:

24.1.2023: Päätän, että Kouvolan kaupunki osoittaa vieraanvaraisuuttaan järjestämällä juhlakahvituksen Kouvolan Sotaveteraanit ry:n ja Kymenlaakson Sotaveteraanpiiri ry:n purkamisjuhlan 4.3.2023 osanottajille, korkeintaan 200 henkilölle Kouvolan kaupungintalon tiloissa. Vastaanoton kokonaiskustannukset voivat olla enintään 1.100 euroa.

Hankintapäällikön päätökset:

11.1.2023: Leipomotuotteiden sopimuskautta jatketaan Korian Leipomo Oy:n kanssa optiokaudelle 1.4.2023-31.3.2024.

13.1.2023: Korjataan päätöksessä 11.01.2023 §2/2023 esitetty yksittäinen tuotehinta.

20.1.2023: Kouvolan kaupunki liittyy Hanselin kilpailuttamaan elintarvikkeiden yhteishankintaan alustavan aikataulun mukaan 1.10.2023 lukien.

23.1.2023: Valitaan Mirja Näkki Oy toteuttamaan vuoden 2023 asukaslehtien taittotyö hintaan 2 860,00 €/lehti (32 sivua, alv 0 %) ja Menoa Dmc Oy toteuttamaan toimitustyö hintaan 5 330,00 €/lehti (32 sivua, alv 0 %). Sopimuskausi on määräaikainen vuoden 2023 loppuun (31.12.2023 saakka). Sopimukseen on mahdollista liittää yksi (1) optiovuosi 1.1.2024-31.12.2024.

Henkilöstöjohtajan päätökset:

12.1.2023: Talousjohtajan kokonaispalkka tarkistetaan perusteluosassa mainitulla tavalla 1.1.2023 alkaen.

12.1.2023: Korotetaan perusteluosassa mainittujen liikuntapaikkojen hoitajien henkilökohtaisia lisiä 2.1.2023 alkaen edellä mainitulla tavalla.

24.1.2023: Oikaistaan perusopetuksen ja lukion lehtorin palkkaus ajalta 1.1.2019 - 31.7.2021 perusteluosassa mainitulla tavalla.

24.1.2023: Oikaistaan perusopetuksen ja lukion lehtorin palkkaus ajalta 1.1.2019 - 31.7.2022.

24.1.2023: Oikaistaan perusopetuksen ja lukion lehtorin palkkaus perusteluosassa mainitulla tavalla ajalta 1.1.2019 - 31.12.2022.

26.1.2023: Arkistosihteerin tehtävänimike muutetaan tietopalvelusihteeriksi 1.2.2023 alkaen.

26.1.2023: Arkistopäällikön virkanimike (virkanro: 10012) muutetaan asianhallintapäälliköksi 1.2.2023 alkaen.

Hyvinvointipäällikön päätökset:

20.1.2023: Hyväksyn palveluneuvojan osallistumisen Maahanmuuttoviraston valintadelegaatioon ajalla 20.2-24.2.2023 ja 27.2-2.3.2023.

Maahanmuuttovirasto korvaa delegaation jäsenten matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaisesti.

Konsernipalvelujen toimialajohtajan päätökset:

23.1.2023: Päätän nimetä talous ja strategia -palvelun johtajan sijaiset 1.2.2023 alkaen seuraavasti:

Ensimmäinen sijainen on talousjohtaja, toinen sijainen on viestintä- ja markkinointipäällikkö ja kolmas sijainen on hyvinvointipäällikkö.

Rakennuttajapäällikön päätökset:

23.1.2023: Päätän keskeyttää hankinnan ja siirtyä suorahankintamenettelyyn. Mikäli suorahankintamenettelyssä ei löydetä hyväksyttävää toimintatapaa, hanke jätetään toteuttamatta.

Toimitilajohtajan päätökset:

18.1.2023: Myönnän Vihreiden puoluevaltuuston kokoukselle maksuvapautuksen 11.2.2023 pidettävää kokousta varten kaupungintalon juhlasalin ja lämpiön osalta.

18.1.2023: Myönnän Kouvolan Sotaveteraanit ry:lle ja Kymenlaakson Sotaveteraanit ry:lle maksuvapautuksen 04.03.23 pidettävää purkamisjuhlaa varten kaupungintalon juhlasalin ja lämpiön osalta.

23.1.2023: Päätän myydä Kouvolan Hansapysäköinti Oy:n Torikatu 3-7 autopaikkaosakkeen nro 270 perustelukohdan mukaisesti hintaan 13300 euroa.

25.1.2023: Päätän myydä Kouvolan Hansapysäköinti Oy:n Torikatu 3-7 autopaikkaosakkeen nro 267 perustelukohdan mukaisesti hintaan 13300 euroa.

Viestintä- ja markkinointipäällikön päätökset:

12.1.2023: Myönnän dynaamisen hinnoittelun mukaisen -20% hinnan Elämäsi Liitto Ry:n Hyvinvoinnin avaimet - tapahtumalle 29.4.2023 Kouvolatalossa, ja sen mukaisesti tilavuokraksi tapahtumalle 688 €:a.

17.1.2023: Päätän nimetä 1.1.2023 alkaen sijaiset seuraavasti:

Viestintä- ja markkinointipäällikön 1. sijainen on tapahtumapäällikkö, 2. sijainen yhteyspäällikkö.

19.1.2023: Päätän että Kouvolan turvallisuuskonferenssin 2023 toteutustyön asiantuntijapalvelut hankitaan Rud Pedersen Public Affairs Oy:ltä hintaan 39.000 eur + alv 24%.

25.1.2023: Päätän, että Markku Purho ky:lle myönnetään tapahtumayhteistyötukea Taikapäivät 2023 järjestämiseen 6.000 euroa (alv 0%).

Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

  1. merkitä edellä mainitut asiakirjat tiedoksi ja
  2. toteaa ettei edellä lueteltuihin pöytäkirjoihin sisältyvissä päätöksissä tarkoitettuja asioita ole aihetta ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi ja
  3. tyytyy muiden viranomaisten päätöksiin.

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:

  Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä edellä mainitut asiakirjat tiedoksi ja

2. toteaa ettei edellä lueteltuihin pöytäkirjoihin sisältyvissä päätöksissä tarkoitettuja asioita ole aihetta ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi pois lukien liikunta- ja kulttuurilautakunnan 18.1.2023 päätös § 7 ja

3. tyytyy muiden viranomaisten päätöksiin.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginjohtaja Marita Toikka poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

____________