Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 38


Eron myöntäminen luottamustehtävistä ja elinvoimajaoston sekä kaupunginhallituksen täydentäminen

3641/00.00.01.03/2023

 

Kaupunginhallitus 30.01.2023 § 38

   

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, kat-ja.tommiska(at)kouvola.fi

Kuntalain 70 §:n 3 momentissa säädetään, että luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Iida Pilli-Sihvola on kirjaamoon 4.1.2023 saapuneella kirjeellä anonut eroa elinvoimajaoston sekä kaupunginhallituksen varajäsenen luottamustehtävistä. Eron syyksi Iida Pilli-Sihvola on ilmoittanut henkilökohtaiset syyt.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö (kuntalaki 79 § 1 mom.).

Hallintosäännön 7.3 §:n mukaan elinvoimajaostossa on 7 - 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jaoston jäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaupunginhallitus valitsee jäsenistään ja varajäsenistään siten, että jaostossa on edustus jokaisesta kaupunginhallituksessa edustettuna olevasta valtuustoryhmästä. Jaoston esittelijänä toimii apulaiskaupunginjohtaja.

Hallintosäännön 7.1 §:n mukaan kaupunginhallituksessa on 13 jäsentä, joista valtuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Ennen puheenjohtajiston valintaa valtuusto päättää varapuheenjohtajien lukumäärästä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää myöntää Iida Pilli-Sihvolalle eron elinvoimajaoston jäsenen luottamustehtävästä.

Kaupunginhallitus päättää valita Iida Pilli-Sihvolan tilalle uuden jäsenen elinvoimajaostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös pannaan täytäntöön pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Iida Pilli-Sihvolalle myönnetään ero kaupunginhallituksen varajäsenen luottamustehtävästä.

Iida Pilli-Sihvolan tilalle valitaan uusi varajäsen kaupunginhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös pannaan täytäntöön pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti myöntää Iida Pilli-Sihvolalle eron elinvoimajaoston jäsenen luottamustehtävästä.

Kaupunginhallitus päätti valita Iida Pilli-Sihvolan tilalle Kaisa Spiesin jäseneksi elinvoimajaostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös pannaan täytäntöön pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Iida Pilli-Sihvolalle myönnetään ero kaupunginhallituksen varajäsenen luottamustehtävästä.

Iida Pilli-Sihvolan tilalle valitaan uusi varajäsen kaupunginhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös pannaan täytäntöön pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

____________