Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 33Selvitys perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston käytöstä vuonna 2022

3134/02.05.01.02/2022

 

Kaupunginhallitus 30.01.2023 § 33

   

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, p. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi

Kouvolan kaupunginvaltuusto on päätöksellään 10.9.2018 § 112 perustanut Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston 1.1.2019 lukien. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 19.9.2022 (§ 98) vahvistanut päivitetyn kaupunginhallituksen perintö-, testamentti ja lahjoitusrahaston säännön.

Rahaston tarkoituksena on jakaa rahaston varoja Valtiokonttorin päätöksen tai lahjoittajan määräyksen/ toiveen tai testamentin mukaisesti. Rahaston tarkoituksena on edistää kaiken ikäisten kouvolalaisten hyvinvointia. Rahastosta myönnetään kohdeavustuksia hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään toimintaan tai uudenlaisten toimintamallien käynnistämiseen, jotka eivät ole kunnan tai lakisääteisiä sosiaali- tai terveyspalveluja tuottavan tahon järjestämisvastuulla, mutta jota täydentävät hyvinvointia. Haettavat avustukset tulee kohdentaa ensisijaisesti sellaisille asiakasryhmille, joiden muut mahdollisuudet osallistua hyvinvointia edistävään toimintaan ovat rajoitetut.

Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston pääoma on ollut 1.1.2022 yhteensä 663 194,61 euroa.

Kouvolan kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.02.2022 § 55 hyväksynyt ao. rahaston käyttösuunnitelman vuodelle 2022 yhteensä 227 020,00 euroa. Vuodelle 2022 avustuksen saanneilta toimijoilta on pyydetty myönnettyjen avustusten tilitys 30.11.2022 mennessä. Vuoden 2022 käyttösuunnitelman toteutuma on ollut yhteensä 197 415,59 euroa.

Rahastoon on vuoden 2022 aikana kirjautunut perintönä tulleet tilin lopetusvarat, korkotuotot, vuokratuotot, myyntivoitot sekä asunto-osakkeet yhteensä 294 968,64 euroa. Kulut ovat vuonna 2022 vastaavasti olleet yhteensä 26 010 euroa pitäen sisällään muutaman ison asianajotoimiston laskun yhteensä, hautauskulut, kuolinpesien sähkölaskut ja vastikkeet sekä välityspalkkio kiinteistön myynnistä. Kaupunki on vastaanottanut perintö- ja testamenttilahjoituksia vuoden 2022 aikana viisi kappaletta, joiden kokonaisarvo on 289 922,09 euroa. 

Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston käyttösuunnitelman toteutuma 2022 liitteenä.

Kaupunginhallituksen perintö-, testamentti ja lahjoitusrahastosta myönnettävien avustusten hakumenettelystä ja päätöksenteosta 1.1.2023 alkaen kaupunginhallitus on päättänyt seuraavasti 10.10.2022 § 261: "Hakuaika on jatkuva ja saapuneet hakemukset ratkaistaan kaksi kertaa vuodessa: kesäkuussa ja joulukuussa. Hakuaika päättyy kesäkuussa päätettäviin avustushakemuksiin 30.4. ja joulukuussa päätettäviin hakemuksiin 31.10. Päätökset avustushakemuksiin tekee hyvinvointipäällikkö. Myöhästyneet hakemukset siirretään suoraan seuraavalle hakukaudelle päätettäväksi."

Varoja voi maksimissaan käyttää vuosittain 35 % laskettuna rahaston edellisen vuoden joulukuun 31. päivän pääomasta pois lukien mitä testamentissa tai lahjakirjassa on määrätty.

Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston säännöt ovat liitteenä.

Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä selvityksen perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston käytöstä vuonna 2022 liitteen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnoselle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Jäsen Jukka Nyberg poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

____________