Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 262


Liite9 Maa-ainestaksa_2023_Tela1312022
Maa-ainestaksa_2018_Tela13122022

Ympäristönsuojeluviranomaisen maa-ainestaksa

2867/02.05.00.00/2022

 

Tekninen lautakunta 13.12.2022 § 262

   

Valmistelija: ympäristösuunnittelija Kati Halonen, puh. 020 615 8048, kati.halonen(at)kouvola.fi

Maa-aineslain 23 §:n mukaan lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan valvonnasta aiheutuvien kustannusten perimisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:ssä säädetään rakennustyön valvonnasta kunnalle suoritettavasta maksusta. Samaa MRL:n pykälää sovelletaan MAL 4 a §:ssä mainitun maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteisen lupahakemuksen tarkastamisesta ja yhteisen luvan valvonnasta aiheutuvien kustannusten perimiseen.

MRL 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maksu voidaan määrätä perittäväksi jo ennalta. Jos toimenpide jää kokonaan tai osittain suorittamatta, maksu on hakemuksesta perusteettomilta osin palautettava.

Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvan vastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että luvan hakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimista kunnalle aiheutuneet kulut.

Kouvolan nykyinen maa-ainestaksa on hyväksytty rakennus- ja ympäristölautakunnassa 8.5.2018 § 51. Koska ympäristönsuojelun tehtävien tuntihinnan omakustannusarvo on noussut 70 €:sta 75 €:oon, on hintoja korotettu pääosin korotusta vastaavalla 7 %:lla. Uuden lupahakemuksen tarkastamisen ja ottamissuunnitelman muutoksen kiinteitä vähimmäishintoja on korotettu tätä enemmän, koska ne ovat olleet selkeästi vertailukuntien keskiarvoa alhaisemmat. Taksaan on lisätty vähäinen poikkeaminen lupapäätöksessä hyväksytystä ottamissuunnitelmasta tai annetuista lupamääräyksistä, MAL 16 § 2 momentti, sekä muu luvan vähäinen muutos (230 €) ja pelkkä irrotetun maa-aineksen varastointi ottamisalueella (280 €). Erilaiset pakkokeinopäätökset on tasattu saman hintaisiksi (280 €), samoin vakuuden hyväksyminen, vaihtaminen ja muuttaminen (140 €).

Kouvolan voimassa oleva ympäristönsuojeluviranomaisen maa-ainestaksa on oheismateriaalina ja ehdotus uudeksi maa-ainestaksaksi liitteenä.

Lisätietoja: ympäristösuunnittelija Kati Halonen, puh. 020 615 8048, kati.halonen(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää

  1. hyväksyä ympäristönsuojeluviranomaisen maa-ainestaksan esitetyssä muodossa. Taksa tulee voimaan 1.1.2023 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta,
  2. korvata 8.5.2018 § 51 rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymän maa-ainestaksan uuden astuessa voimaan.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________