Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 261


Liite8 Ympäristönsuojelun_taksa_2023_Tela1312022
Ympäristönsuojelun_taksa_2018_Tela13122022

Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ja taksat

2867/02.05.00.00/2022

Tekninen lautakunta 13.12.2022 § 261

   

Valmistelija: ympäristösuunnittelija Kati Halonen, puh. 020 615 8048, kati.halonen(at)kouvola.fi

Ympäristönsuojelulain 205 §:n, jätelain 144 §:n, vesilain 18 luvun 12 §:n, merenkulun ympäristönsuojelulain 13 luvun 1 §:n, maastoliikennelain 30 §:n ja vesiliikennelain 106 §:n mukaan mainittujen lakien mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä viranomaisessa voidaan periä maksu. Ympäristönsuojelulaki ja jätelaki mahdollistavat maksun perimisen myös tietyistä, taksaan sisällytetyistä tarkastuksista.

Kunnan perimä maksu saa vastata enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Maksun perusteista säädetään tarkemmin kunnan hyväksymässä taksassa. Kouvolan nykyinen ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on hyväksytty rakennus- ja ympäristölautakunnassa 8.5.2018 § 50. Koska ympäristönsuojelun tehtävien tuntihinnan omakustannusarvo on noussut 70 €:sta 75 €:oon, on hintoja korotettu noin 7 %:lla. Joiltakin osin hintoja on korotettu enemmän, jos hinta on jäänyt selväksi vertailukuntien keskiarvon alapuolelle.

Taksan 14 §:ää, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta ja vakuuspäätöksen maksu, on selkeytetty ja hintoja tarkistettu vastaamaan paremmin asian käsittelyn aiheuttamaa työmäärää.

Taksan liitteenä olevaa maksutaulukkoa on myös päivitetty lainsäädännön muutosten mukaisesti. Maastoliikennelakiin mahdollisuus maksun perimiseen on lisätty muutoksella 1429/2019, joka tuli voimaan 1.1.2020. Uusi vesiliikennelaki 728/2019 sisälsi mahdollisuuden maksun perimiseen, laki tuli voiman 1.6.2020. Uudet maasto- ja vesiliikennelain mukaiset maksut kilpailuihin tai harjoituksiin haettavien lupien käsittelylle on lisätty taksaan. Taksaan on lisätty hinnat ilmoitusmenettelyllä käsiteltäville asioille (YSL muutos 1166/2018, 115 a §, voimaan 1.2.2019).

Edellisessä päivityksessä taksaan on jäänyt lisäämättä YSL 106 d §:n mukainen päätös polttoaineen saatavuushäiriöön liittyvästä poikkeuksellisesta tilanteesta tehdystä ilmoituksesta (YSL muutos 1064/2017, voimaan 1.1.2018) ja jätelain 144 §:ssä ja 124 §:ssä mainitut ammattimaista jätteen keräystä harjoittavien, rekisteröityjen yritysten tarkastukset (JL muutos 834/2017, voimaan 1.1.2018), joten ne lisättiin tässä päivityksessä. Samoin lisättiin puuttuneet YSL 181 §:n mukaiset tarkastukset toiminnan keskeyttämiseksi

Kouvolan voimassa oleva ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on oheismateriaalina ja ehdotus uudeksi taksaksi liitteenä.

Lisätietoja: ympäristösuunnittelija Kati Halonen, puh. 020 615 8048, kati.halonen(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää

  1. hyväksyä ympäristönsuojeluviranomaisen taksan esitetyssä muodossa. Taksa tulee voimaan 1.1.2023 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta,
  2. korvata 8.5.2018 § 50 rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan uuden astuessa voimaan.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________