Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 259


Liite6 Rakennusvalvonta_palvelutaksa_2023_Tela1312022
Voimassa oleva rakennusvalvonnan palvelutaksa_Tela131220222

Rakennusvalvonnan palvelujen maksut ja taksat

3297/02.05.00.00/2022

Tekninen lautakunta 13.12.2022 § 259

   

Valmistelija: rakennusvalvontapäällikkö Risto Mikkola, puh. 020 615 8237, risto.mikkola(at)kouvola.fi

Rakennusvalvonnan palvelutaksan mukaisesti peritään maksut toimenpiteistä ja tehtävistä, jotka eivät liity maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) tarkastus- ja valvontatehtäviin eikä muihin MRL:n mukaisiin viranomaistehtäviin. Palvelutaksa sisältää mm. maksuja rekisteri- ja arkistopalveluista sekä asiakkaan pyynnöstä tehtävästä aikaa vievästä tiedonhausta. Taksan soveltaminen edellyttää, että toimenpiteet ja tehtävät suoritetaan asiakkaan pyynnöstä tai että ne perustuvat asiakkaan ja kaupungin välillä tehtyyn sopimukseen tai vastaavaan toimeksiantoon.

Palvelutaksa on viimeksi hyväksytty Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunnassa 12.12.2018. Tämän jälkeen asiointi on siirtynyt enenevissä määrin sähköisiin asiakirjoihin. Palvelutaksaa onkin syytä muuttaa huomioimaan palvelutarpeen ja -tarjonnan muutos ja samalla selkeyttää taksan rakennetta yksinkertaisemmaksi. Maksuissa suurin muutos sisältyy selvitystyöhön ja tiedonhakuun, joiden aikaisemmin porrastettu maksu (10-200 €) ehdotetaan muutettavaksi yhtenäiseksi hinnaksi 80 € / tunti. Maksu on tällöin sama kuin ennallaan pysyvä asiantuntijatyön tuntihinta.

Rakennusvalvonnan palvelutaksan ehdotus kokonaisuudessaan liitteenä. Voimassa oleva rakennusvalvonnan palvelutaksa on vertailua varten oheismateriaalina.

Lisätietoja: rakennusvalvontapäällikkö Risto Mikkola, puh. 020 615 8237, risto.mikkola(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää

  1. hyväksyä liitteenä olevan rakennusvalvonnan palvelutaksan: Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnan palvelumaksut,
  2. uuden palvelutaksan tulevan voimaan 1.1.2023 alkaen muutoksen hausta huolimatta ja samalla korvaavan Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunnan 12.12.2018 hyväksymän Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnan palvelutaksan.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________