Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 257Yhteisöllinen kirsikkapuupuisto, yhteistyösopimus

2941/00.04.02/2022

Tekninen lautakunta 30.11.2022 § 244

 

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, puh. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama(at)kouvola.fi

Taustaa

Juha Huhtala jätti Kouvolan kaupunginvaltuustolle 24.5.2021 valtuustoaloitteen, jossa esitettiin kaupunkia selvittämään mahdollisuudet perustaa kirsikkapuiston Kouvolaan.  Aloitteessa esitettiin, että puistoja voisi olla useampia, sillä kustannukset eivät ole korkeat. Tarkoitukseen voitaisiin käyttää jo olemassa olevia puistoja. Halutessaan kaupunki voisi toteuttaa kirsikkapuiston myös yhteisöllisellä periaatteella, jossa yksityishenkilöt ja yritykset voivat lahjoittaa, ja istuttaa itse hankkimansa puut kaupungin osoittamille paikoille. Valtuustoaloitteeseen vastaaminen siirrettiin kaupunginhallituksen päätöksellä valmisteltavaksi tekniikan ja ympäristön toimialalle.

Tekninen lautakunta käsitteli valtuustoaloitteeseen laaditun vastauksen kokouksessaan 21.9.2021, jonka jälkeen se eteni kaupunginhallitukseen ja edelleen kaupunginvaltuustoon. Vastaus valtuustoaloitteeseen oli tiivistettynä seuraava: "Nykyisten käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa kaupungilla ei ole mahdollisuutta aloitteessa esitettyyn toimintaan perustaa uusi erillinen kirsikkapuisto. Jos kirsikkapuiston perustaminen koetaan tärkeäksi lisäksi Kouvolaan, valtuusto voi osoittaa hankkeelle tarvittavan lisämäärärahan, jolloin tekniikka- ja ympäristö -toimiala voi alkaa selvittämään vaihtoehtoja puiston sijainnille. Kirsikkapuiston perustamista tullaan myös arvioimaan tulevaisuudessa päivitettävien nykyisiä puistoja koskevien yleissuunnitelmien ja yleisenalueen suunnitelmien yhteydessä.

Kouvolan Musiikkiluokkien Tuki ry teki kuntalaisaloitteen kirsikkapuupuiston rakentamisesta Kouvolan keskustaan 16.6.2021. Aloitteeseen vastattiin 23.9.2021. Vastaus oli tiivistetysti seuraava: "Nykyisten käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa kaupungilla ei ole mahdollisuutta aloitteessa esitettyyn toimintaan nopealla aikataululla. Kirsikkapuiden istuttamista johonkin kaupungin puistoon tutkitaan puistojen saneeraussuunnitelmien yhteydessä".

Valtuustoaloitteen vastauksen käsittelyn yhteydessä Kouvolan kaupunginvaltuustossa käytettiin useita puheenvuoroja asiaan liittyen. Tämän seurauksena yhteisöllistä kirsikkapuupuistohanketta päätettiin edistää tekniikan ja ympäristön toimialalla etsimällä kolmannen sektorin toimijoista yhteistyökumppani, joka lähtisi koordinoimaan istutustapahtumia. Lisäksi kartoitettiin sopivia sijainteja kaupungin rakennetuista puistoista Kouvolan keskustan alueelta. Tutkitut vaihtoehdot on esitetty oheismateriaalissa. Paikaksi valikoituivat Kymenlaaksontien molemmin puolin sijaitsevat Halkotorinpuisto ja Kouvolatalonpuisto. Yhteistyökumppaniksi löytyi Kouvolan Kulttuuri Tukijat ry, jonka kanssa järjestettiin asiasta neuvottelu. Neuvottelun pohjalta koordinoinnista on valmisteltu sopimus, joka on liitteenä.

Sopimuksen mukaisesti kaupunki vastaa seuraavista toimenpiteistä, jotka aiheuttavat muitakin kustannuksia, kuin kaupungin henkilöstön normaalit palkkakulut: istutuskuoppien kaivuu ja kasvualustan sekä kate- ja tuentamateriaalien hankinta. Puiden kastelussa käytettävä vesi sekä muut puiden hoitotoimet, sopimuksen rauetessa. Arvio puiden istuttamisesta aiheutuvista kaupungille kohdistuvista kustannuksista on 2 000 €/ puu sisältäen alkuvuosien (3 v.) hoidosta aiheutuvista lisäkustannukset, joista suurin osa muodostuu puiden kastelusta. Tämän pohjalta 20 puun istutus lisäisi kaupungin käyttötalouden menoja 40 000 € / 3 vuotta.

Istutustapahtumia on tarkoitus järjestää yhdestä kahteen per vuosi useampana perättäisenä vuonna. Tapahtumien kokonaismäärä riippuu asukkaiden innokkuudesta osallistua niihin sekä käytettävissä olevan tilan riittävyydestä.

Toimivallan peruste

Hallintosäännön 23 § 2 momentin mukaan lautakunta päättää vastuualueellaan muista sopimuksista ja oikeustoimista. Tekninen lautakunta on delegoinut viranhaltijoille toimivallan sopimuksissa, jotka ovat merkitykseltään vähäisiä. Vähämerkitykselliseksi on katsottu sopimus, joka aiheuttaa kaupungille enintään 20 000 euron kustannukset ja joka on ajalliselta ulottuvuudeltaan enintään viisivuotinen. Kirsikkapuupuiston sopimusluonnoksen mukaan koordinoija vastaa myös puiden hoidoista ja katealueen rikkakasvillisuuden poistoista, joita tulee tehdä myös viiden vuoden jälkeenkin. Näillä perusteilla on katsottu, että päätös sopimuksen solmimisesta kuuluu lautakunnalle.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, puh. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama(at)kouvola.fi.

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä esitetyn sopimuksen Kouvolan Kulttuuri Tukijat ry:n kanssa.

Teknisen johtajan muutettu ehdotus:

Asia palautetaan valmisteluun.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

 

 

Tekninen lautakunta 13.12.2022 § 257

   

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, puh. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama(at)kouvola.fi

Tekninen lautakunta käsitteli yhteisöllisen kirsikkapuupuiston yhteistyösopimusta kokouksessaan 30.11.2022 ja palautti asian valmisteltavaksi.

Sopimukseen on uudelleenvalmistelussa lisätty liite 2, jossa on esitetty tarkemmin kirsikkapuupuistoon soveltuvien puuntaimien laatuvaatimukset. Niissä on huomioitu taimien saatavuus, hinta ja kestävyys.

Läheskään kaikki kotipuutarhoissa menestyvät kirsikkapuulajikkeet eivät kestä kaupunkiympäristön olosuhteita, ja siksi niitä ei ainakaan alkuun kannata istuttaa yhteisöllisiin kirsikkapuupuistoihin. On kaikkien osapuolten etu, että puistoihin istutetaan mahdollisimman kestäviksi todettuja lajikkeita, jolloin puiden istutukseen käytetyt resurssit tuottavat asukkaille ja ohikulkijoille iloa mahdollisimman pitkään. Vaaditut lajikkeet ovat yleisesti kuluttajakaupassa saatavilla olevia ja hinnaltaan 40-100 € välillä.

Lisäksi varsinaiseen sopimukseen on korjattu sopimuksen toisen osapuolen eli Kouvolan Kulttuurintukijat ry:n nimi sen oikeaan muotoon.

Sopimusluonnos on liitteenä.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, puh. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä esitetyn sopimuksen Kouvolan Kulttuurintukijat ry:n kanssa.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Puistomestari Minna Vanhala osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajan.

____________