Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 256Virtakiven-Hirvelän ranta-alueiden tarveselvitys ja kehittämissuunnitelma

3074/10.02.04/2022

Tekninen lautakunta 13.12.2022 § 256

   

Valmistelija: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, puh. 020 615 9235, olli.ruokonen(at)kouvola.fi

Suunnittelun tarve:

Työn tavoitteena on ollut laatia kokonaiskuva Virtakiven ja Hirvelän ranta-alueiden kehittämismahdollisuuksista. Maankäyttömahdollisuuksia ja tarpeita on selvitetty pääasiassa veneilyn, virkistyksen ja palveluiden näkökulmasta sekä osaltaan myös asumisen kannalta. Tavoitteena on ollut arvioida kyseisten maankäyttömuotojen tarpeita lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ottaen huomioon Kimolankanavan myötä oletettavasti kasvava veneilyharrastus ja siihen liittyvät matkailun, palveluiden ja virkistyksen aluetarpeet. Virtakiven-Hirvelän ranta-alueiden tarveselvitys toimii alueen muun suunnittelun taustaselvityksenä ja kehittämissuunnitelmana.

Tarveselvityksen sisältö:

Virtakiven-Hirvelän ranta-alueiden tarveselvitystä on laadittu vuonna 2022. Selvitystyön on laatinut Sitowise Oy. Työn tarkastelualue käsittää Voikkaalla Virtakiven ja Hirvelän ranta-alueet saarineen. Työ koostuu olemassa olevien lähtökohtien kartoittamisesta, tarveselvityksestä ja maankäytön kehityssuunnitelmasta. Lisäksi on tuotettu alueeseen liittyviä perusselvityksiä ja satamapalveluiden vertailua muista kunnista (benchmarkkaus).

Tarveselvityksen ja kehittämissuunnitelman osalta tunnistettiin kolme osa-aluetta, joille kehittämistoimia oli tarpeen kohdentaa muodostamalla niille toiminnallisia kokonaisuuksia:

  • Hirvelän kotisataman ympäristö veneilypalvelujen, uuden asuinrakentamisen ja yritystoiminnan sijaintipaikkana
  • Virtakiven vierasvenesataman / Tuhosaaren ympäristö matkailu- ja vapaa-ajan palveluineen sekä
  • Saaret (Tehtaansaari, Hovinsaari) retkeilyreitistöineen ja rantautumispaikkoineen.

Tarveselvityksen merkitys:

Tarveselvitys on visio Virtakiven-Hirvelän kehityspotentiaalista. Selvitys toimii taustaselvityksenä ja innoittajana alueen matkailu- ja virkistyspotentiaalin kehittämiselle kuvaten ja sanoittaen yhtä mahdollista tulevaisuuskuvaa. Tarveselvityksen pohjalta voidaan valita jatkokehitettäväksi erilaisia kokonaisuuksia tarpeen mukaan. Alueella on kaupungin omistamia ja toteuttamia venesatamiin liittyviä palveluita, mutta myös runsaasti yksityisomistuksissa olevia maita ja rakennuksia. Kaupungin tekemät panostukset alueen infraan luovat pohjaa yksityisrahoitteisten palveluiden muodostamiselle. Tarveselvityksen pohjalta kehitysideoita voidaan tarjota yksityisille palveluntarjoajille jatkojalostettavaksi ja toteutettavaksi. Osa alueen kehitysideoista voi vaatia kaavojen laatimista, joita voidaan tehdä vuorovaikutteisesti alueen toimijoiden toiveita kuunnellen. Osaa suunnittelualueesta koskee vireillä oleva Kymijoen pohjoisosan rantaosayleiskaavoitustyö.

Tarveselvitys/kehittämissuunnitelma ei ole juridinen kaavamuoto, joten osa siinä esitetyistä ideoista vaatinee alueen kaavojen muuttamista tai kaavojen laatimista alueelle.

Jatko:

Tarveselvitys asetetaan nähtäville 30 vuorokaudeksi ja nähtävilläolon aikaan saatu palaute saatetaan tekniselle lautakunnalle tiedoksi. Nähtävilläolon aikana osallisilla on mahdollista antaa mielipiteensä selvityksestä. Tarveselvitys ja siitä saatava palaute (+ suunnittelijan lyhyet vastineet) muodostavat lopullisen yleissuunnitelma-aineiston. Palautteen pohjalta ei selvitysaineistoa enää muuteta, vaan palaute liitetään osaksi tarveselvityksen aineistoa. Palaute huomioidaan jatkosuunnittelun ja -kaavoituksen yhteydessä.

Virtakiven-Hirvelän ranta-alueiden tarveselvitys ja kehittämissuunnitelma on liitteenä.

Tarveselvityksen liiteaineistot ovat oheismateriaalina.

Tarveselvityksen verkkosivut: www.kouvola.fi/virtakivihirvela

Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh. 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi ja kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, puh. 020 615 9235, olli.ruokonen(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy Virtakiven-Hirvelän ranta-alueiden tarveselvityksen ja kehittämissuunnitelman. Tekninen lautakunta päättää asettaa Virtakiven-Hirvelän ranta-alueiden tarveselvityksen ja kehittämissuunnitelman 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville mielipiteen esittämistä varten. Suunnitelmasta pyydetään myös lausunnot asianomaisilta viranomaisilta ja yhteisöiltä. Saatu palaute tuodaan teknisen lautakunnan tiedoksi.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Selvitystyön laatijan Sitowise Oy:n edustaja Marika Bremer osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajan.

____________