Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 273Puitesopimukset KSS Rakennus Oy:n kanssa 2023 - 2026

3062/00.04.01/2022

Tekninen lautakunta 13.12.2022 § 273

   

Valmistelija: liikenneinsinööri Sanna Lehtonen, puh. 020 615 7535, sanna.lehtonen(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekniikan ja KSS Rakennus Oy:n kesken tehdyt puitesopimustyyppiset sopimukset puuttuvan valaistuksen rakentamisesta, katuvalaisimien vaihdoista sekä kausi- ja jouluvalojen rakentamisesta ovat päättymässä vuoden 2022 lopussa. Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekniikka sekä KSS Rakennus Oy ovat neuvotelleet sopimuksien uusimisesta vuosille 2023-2026.

KSS Rakennuksella on sidosyksikköasema ja tätä puoltaa se, että KSS Rakennuksen liiketoiminta muiden tahojen kuin Kouvolan kaupungin kanssa on alle 5 prosenttia ja alle 500 000 euroa. KSS Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Jouko Hokkanen on toimittanut selvityksen KSS Rakennus Oy:n sidosyksikköasemasta tämän esityksen liitteeksi.

Hankintalain mukaan edellä mainittua prosenttiosuutta määritettäessä perusteena on käytettävä sopimuksen tekemistä edeltävien kolmen vuoden keskimääräistä kokonaisliikevaihtoa tai muuta vastaavaa toimintaan perustuvaa määrää. Jos asianomaisen sidosyksikön tai hankintayksikön perustamisajankohdan tai toiminnan aloittamisen ajankohdan tai toiminnan uudelleenjärjestämisen vuoksi liikevaihtoa tai vaihtoehtoista toimintaan perustuvaa määrää kuten kustannuksia ei ole joko saatavilla kolmelta edeltävältä vuodelta tai niillä ei ole enää merkitystä, riittää, että toiminnan mittaus osoitetaan esittämällä tietoja tulevasta liiketoiminnasta.

Kouvolan kaupunki / yhdyskuntatekniikka on neuvotellut KSS Rakennus Oy:n kanssa puitesopimustyyppiset sopimukset:

-          puuttuvan valaistuksen rakentamisesta

-          katuvalaisimien vaihdosta

-          kausi- ja jouluvalojen rakentamisesta

Sopimukset (3 kpl) ovat tämän esityslistan liitteinä.

Sopimuksiin sisältyy yhteinen hinnastoliite, joka on liitteenä.

Sopimuksissa on määritelty jokaiselle sopimukselle kattohinta, jota ei saa ylittää ilman tilaajan kirjallista suostumusta.

  • Puuttuvan valaistuksen rakentamisesta osalta kattohinta on

200 000 € / vuosi,

  • Katuvalaisimien vaihdon kattohinta on
    500 000 €/ vuosi
  • Kausi- ja jouluvalojen rakentamisen kattohinta on 130 000 €/ vuosi

Sopimukset ovat voimassa 31.12.2026 saakka.

Sopimukset eivät tuota KSS Rakennus Oy:lle yksinoikeutta Kouvolan kaupungin valaistuksen rakentamiseen ja kunnossapitoon.

Lisätietoja: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi ja liikenneinsinööri Sanna Lehtonen, puh. 020 615 7535, sanna.lehtonen(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy esillä olleet Kouvolan kaupungin / Yhdyskuntatekniikan ja KSS Rakennus Oy:n väliset puitesopimukset.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Raimo Laine ja Toni Vainikka poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi, hallintolaki 28 § 1, kohta 5).

Tiina Hämäläinen toimii pöytäkirjan tarkastajana tämän asian osalta.

____________