Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 271


Vastaus valtuustoaloitteeseen yleispysäköintitunnusten antamisesta kotihoidon työntekijöille

2674/00.05.00/2022

Kaupunginvaltuusto 19.09.2022 § 108

 

Puheenjohtaja Paula Werning esitteli valtuutettujen Janne Pahkala ja Janne Patjaksen jättämän seuraavan valtuustoaloitteen:

"Kotihoidon työntekijöille annetaan kaupungin yleispysäköintitunnukset.

(Voimassa koko Kouvolan alueella)

Kouvolan keskustasta on vaikea löytää päivisin parkkitilaa. Ja autolle voi joutua etsimään paikkaa kauempaakin kotihoidon asiakkaista.

Kotihoidontyö on erittäin hektistä ja asiakkaat vaihtuvat nopealla syklillä.

Toisinaan asiakkaan luona joudutaan viettämään pidempiäkin aikoja, jolloin parkkikiekkoon ajan lisääminen ei vaan onnistu.

Kiitos päivän työstä ei voi oikeesti olla parkkisakko tuulilasissa.

Tämä on ns. ilmainen valtuustoaloite ja ei oikeesti olisi keneltäkään pois.

Tiedä vaikka tällaisella saataisiin työhyvinvointikin lisättyä kodinhoidon työntekijöille."

Kaupunginvaltuuston päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen val-misteltavaksi.

___________

 

Tekninen lautakunta 13.12.2022 § 271

   

Valmistelija: lakimies Marika Kytölä, puh. 020 615 8585, marika.kytola(at)kouvola.fi

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että kotihoidon työntekijöille annetaan kaupungin yleispysäköintitunnukset, jotka ovat voimassa koko Kouvolan alueella.

Tieliikennelain (729/2018) muutoksen yhteydessä 1.6.2020 tieliikennelakiin otettiin kotihoidon pysäköintitunnuksia koskevat uudet säännökset. Kunta voi tieliikennelain 190 a §:n mukaan ottaa käyttöön alueellaan kotihoidon pysäköintitunnukset, jotka oikeuttavat pysäköimään liikennemerkillä osoitetusta rajoituksesta huolimatta maksullisella pysäköintipaikalla maksua suorittamatta ja alueella, jossa pysäköinti on kielletty liikennemerkillä. Pysäköintitunnuksella on myös mahdollista pysäköidä rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueella, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu. Pysäköintitunnus mahdollistaa lisäksi pysäköinnin pihakadulla muuallakin kuin merkityillä pysäköintipaikalla ja huoltoajo sallittu -lisäkilven vaikutusalueella.

Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta on päätöksellään 1.9.2020 § 134 hyväksynyt pysäköintitunnuksen käyttöönoton. Lupia on myönnetty noin 50 kappaletta luvan käyttöönoton jälkeen. Teknisen lautakunnan päätös oli voimassa 31.12.2021 saakka. Tekninen lautakunta on päätöksellään 11.1.2022 § 8 päättänyt jatkaa kokeilua ja jatkanut vuodelle 2021 myönnettyjen pysäköintitunnusten voimassaoloaikaa vuoden 2022 loppuun saakka. Jatko on tehty kokeiluna, koska luvan toimintaa on haluttu tarkkailla, eikä alueellisesti kaikissa Kymsoten kunnissa tunnusta ole otettu käyttöön. Pysäköintitunnuksen kokeilun muuttamista pysyväksi käytännöksi vuoden 2023 alkaen ollaan esittämässä. Samalla kartoitetaan siirtymistä paperisista luvista sähköiseen lupajärjestelmään.

Lisätietoja: lakimies Marika Kytölä, puh. 020 615 8585, marika.kytola(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta antaa selostusosassa olevan vastauksen kaupunginhallitukselle aloitteeseen yleispysäköintitunnusten antamisesta kotihoidon työntekijöille.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tekninen lautakunta päätti 13.12.2022 § 270, että yleispysäköintitunnusten antaminen kotihoidon työntekijöille muuttuu pysyväksi käytännöksi ja yleispysäköintitunnukset ovat voimassa koko Kouvolan alueella.

____________