Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 268


Liite15 Kaavoitusohjelma_2023_työohjelma_ja_liitekartat_Tela13122022

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2023

3281/10.02.04/2022

Tekninen lautakunta 13.12.2022 § 268

   

Valmistelija: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh. 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi

Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä katsaus, joka kunnan tulee laatia vähintään kerran vuodessa. Katsauksessa tulee kertoa kunnassa ja maakunnan liitossa kuluvana vuonna vireillä olevista tai lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Lisäksi siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on antaa kuntalaisille mahdollisuus osallistua elinympäristönsä maankäytön suunnitteluun seuraamalla kaavojen etenemistä ja ottamalla niihin kantaa.

Vuoden 2023 kaavoituskohteet:

Vuoden 2023 kaavoituskatsaus sisältää kuusi yleiskaavakohdetta ja 42 asemakaavakohdetta. Lisäksi katsauksessa kerrotaan Kymenlaakson maakuntakaavan päivitystilanteesta.

Kouvolan ranta-asumista edistetään jatkamalla seuraavien rantayleiskaavojen päivitystä: Kymijoen pohjoisosa, Maanomistajien aloitteet 2020 sekä Vekarajärvi-Pesäntäjärvi. Lisäksi käynnistetään uusi rantayleiskaavan päivitys; Pyhäjärven pohjoisosan ja Iso-Ruhmaan rantayleiskaava. Kymijoen keskiosan rantaosayleiskaava saatetaan loppuun. Näillä rantayleiskaavojen päivityksillä kaupunki mahdollistaa runsaasti ympärivuotista asumista Kouvolan vesistöjen äärelle.

Vuonna 2023 jatketaan Teholan logistiikka-alueen kaavoitusta ja lisätään yritysalueiden kaavoittamista Korjalassa ja Jokelan alueella. Lisäksi päivitetään risteysalueiden kaavoja mm. Tanttarissa. Lisäksi päivitetään tilapalveluilta käytöstä pois jäävien tilojen, kuten koulujen, käyttötarkoituksia.

Kaavojen ajantasaistamista jatketaan kaikissa taajamissa.

Kaavoituskatsauksen jakelu ja viestintä:

Katsaus vuoden 2023 asema- ja yleiskaavakohteista julkaistaan Kouvola Suunnittelee ja rakentaa -julkaisun yhteydessä keväällä 2023 kaupungin verkkosivuilla www.kouvola.fi/kaavoituskatsaus. Mediatiedote julkaistaan kaupungin ajankohtaisissa verkkouutisissa www.kouvola.fi, jaetaan paikallismedioille sekä uutisoidaan kaupungin sosiaalisen median kanavissa. Siitä tiedotetaan sähköisesti myös organisaation sisäisesti sekä ulkoisesti Kouvolan naapurikuntiin, alueellisille viranomaisille, merkittävimmille toimijoille ja yhdistyksille.

Kaavoituskatsaus 2023 ja kaavoituksen työohjelma (kaavoitusohjelma) ovat liitteenä.

Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh. 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy kaavoituskatsauksen sekä sen liitteenä olevan kaupunkisuunnittelun työohjelman (kaavoitusohjelma).

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma lähetetään kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________