Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 30.11.2022/Pykälä 238


Tilapäisen puheenjohtajan valinta kokousasian "Asemakaavan muutos 01/034 Marjoniemen yhtenäiskoulu, kaavaehdotus" käsittelyn ajaksi

 

Tekninen lautakunta 30.11.2022 § 238

   

Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

Hallintosäännön 138 §:n mukaan, jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa valintaan ko. asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

Kokouksen asian "Asemakaavan muutos 01/034 Marjoniemen yhtenäiskoulu, kaavaehdotus" käsittelyn osalta sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä tai esteellisiä asian käsittelyyn. Tämän vuoksi asian käsittelyssä on meneteltävä hallintosäännön 138 §:n mukaisesti ja valittava tilapäinen puheenjohtaja kokousasian käsittelyyn.

Lisätietoja: hallintopalvelupäällikkö Saara Rahkonen-Rannikko, puh. 020 615 9066, saara.rahkonen-rannikko(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää valita tilapäisen puheenjohtajan kokouksen asiakohdan "Asemakaavan muutos 01/034 Marjoniemen yhtenäiskoulu, kaavaehdotus" käsittelyä varten.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta valitsi Esko Lavosen tilapäiseksi puheenjohtajaksi §:n 239 Asemakaavan muutos 01/034 Marjoniemen yhtenäiskoulu, kaavaehdotus käsittelyn ajaksi.

Sari Melkko poistui kokouksesta esteellisenä ennen tämän asian käsittelyn alkamista (viranomainen on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu, hallintolaki 28 § 7 mom).

____________