Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 30.11.2022/Pykälä 237


Perusparannusavustuksen myöntäminen valtion avustuspäätöksen saaneelle yksityistielle vuonna 2022, Rantakunnan yksityistie

7831/02.05.01.02/2021

Tekninen lautakunta 22.02.2022 § 44

 

Valmistelija: yksityistiekoordinaattori Ritva Järvinen, puh. 020 615 4521, ritva.jarvinen(at)kouvola.fi

Rantakunnan yksityistie on hakenut kaupungin ja ELY-keskuksen perusparannusavustusta. Se on saanut ELY-keskukselta 21.12.2021 perusparannushankkeelleen hyväksytyn päätöksen. Kustannusarvio on 17 608 euroa. Hankkeessa uusitaan kaksi isoa rumpua (aukkokoko > 1000 mm). Isot rumpuhankkeet kuuluvat siltahankkeiden ohella ELY:n 75 %:n avustusosuuden piiriin.

ELY-keskuksen myöntämä avustus on 75 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 13 206 euroa. Päätöksen voimassaoloaika on 21.12.2021 - 15.10.2022.

Voimassa olevan Kouvolan kaupungin hallintosäännön 26 §:n mukaan tekninen lautakunta vastaa kaupungille kuuluvilta osilta yksityistieverkon kehittämistehtävistä ja päättää yksityistieavustuksista.

Talousarviossa on vuodelle 2022 varattu yksityisteiden avustamiseen 550 000 euron määräraha. Määrärahasta on jaettava yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset.

Kouvolan kaupungin myöntämät perusparannusavustukset voidaan jakaa niille avustusta hakeneille teille, jotka täyttävät Kouvolan kaupungin yksityisteille asettamat perusparannusavustuksen myöntämisperusteet. Tekninen lautakunta on 8.2.2022 § 28 hyväksynyt vuoden 2022 yksityistieavustusten jakoperusteet.

Rantakunnan yksityistien kaupungin perusparannusavustus on 10 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin enintään 1 760,80 euroa.

Jos vuoden 2022 yksityisteille varattu avustusmääräraha ei riitä em. hankkeen kaupungin myöntämän avustuksen maksamiseen tänä vuonna tai hanke valmistuu vasta vuonna 2023, niin maksamatta jäänyt avustus voidaan maksaa vuoden 2023 avustusmäärärahasta sillä edellytyksellä, että kaupunki on varannut määrärahan yksityisteiden avustamiseen.

Lisätietoja: yksityistiekoordinaattori Ritva Järvinen, puh. 020 615 4521, ritva.jarvinen(at)kouvola.fi, maaseutupalvelujen päällikkö Minna Anttila, puh. 020 615 7826, minna.anttila(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta myöntää Rantakunnan yksityistielle perusparannusavustusta 10 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin enintään 1 760,80 euroa. Avustuksen maksaminen edellyttää ELY-keskuksen maksatuspäätöksiä.

Jos vuoden 2022 yksityisteille varattu avustusmääräraha ei riitä em. hankkeen kaupungin myöntämän avustuksen maksamiseen tänä vuonna tai hanke valmistuu vasta vuonna 2023, niin maksamatta jäänyt avustus voidaan maksaa vuoden 2023 avustusmäärärahasta sillä edellytyksellä, että kaupunki on varannut määrärahan yksityisteiden avustamiseen.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Ritva Järvinen oli paikalla kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

____________

 

Tekninen lautakunta 30.11.2022 § 237

   

Valmistelija: yksityistiekoordinaattori Ritva Järvinen, puh. 020 615 4521, ritva.jarvinen(at)kouvola.fi

Asia on tullut edellisen päätöksen (22.2.2022 § 44) antamisen jälkeen uudelleen käsiteltäväksi asianosaisen tekemän hakemuksen perusteella ja asia on käsiteltävä uudelleen teknisessä lautakunnassa. Tämä päätös kumoaa siten aiemmin tehdyn päätöksen.

Yksityistielain 84 §:n mukaan kunta päättää omista yksityistieavustuksistaan ja avustusten ehdoista. Hallintosäännön 26 §:n mukaan teknisen lautakunnan toimivaltaan kuuluu yksityistieverkon kehittämistehtävät ja päättää yksityistieavustuksista.

Rantakunnan yksityistie on hakenut kaupungin ja ELY-keskuksen perusparannusavustusta. Rantakunnan yksityistie on saanut ELY-keskukselta 2.11.2022 perusparannushankkeelleen päätöksen 21.12.2021 tehdyn avustuspäätöksen muuttamisesta. Tiekunnalle 21.12.2021  tehdyllä päätöksellä on hyväksytty hankkeen kustannusarvioksi 17 608 euroa ja avustusmääräksi 13 206 euroa.

Tiekunta on toimittanut 13.10.2022 ELY-keskukselle tätä hanketta koskevan muutoshakemuksen, jossa on esitetty hankkeen kustannusarvioksi 19 264 euroa. Muutosta on haettu, koska suoritteiden hintataso nousi toteutusvaiheen aikana.

ELY-keskuksen myöntämä avustus on 75 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 14 448 euroa. Päätöksen voimassaoloaika on 21.12.2021 - 15.10.2022.

Rantakunnan yksityistien kaupungin perusparannusavustus on 10 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista ELY-keskuksen hyväksymän muutetun kustannusarvion mukaan, kuitenkin enintään 1 926,40 euroa.

Jos vuoden 2022 yksityisteille varattu avustusmääräraha ei riitä em. hankkeen kaupungin myöntämän avustuksen maksamiseen tänä vuonna tai hanke valmistuu vasta vuonna 2023, niin maksamatta jäänyt avustus voidaan maksaa vuoden 2023 avustusmäärärahasta sillä edellytyksellä, että kaupunki on varannut määrärahan yksityisteiden avustamiseen.

Lisätietoja: yksityistiekoordinaattori Ritva Järvinen, puh. 020 615 4521, ritva.jarvinen(at)kouvola.fi, maaseutupalvelujen päällikkö Minna Anttila, puh. 020 615 7826, minna.anttila(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta myöntää Rantakunnan yksityistien perusparannusavustusta 10 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin enintään 1 926,40 euroa. Perusteluna on ELY-keskuksen hyväksymä muutettu kustannusarvio. Suoritteiden hintataso nousi toteutusvaiheen aikana.

Avustuksen maksaminen edellyttää ELY-keskuksen maksatuspäätöksiä.

Jos vuoden 2022 yksityisteille varattu avustusmääräraha ei riitä em. hankkeen kaupungin myöntämän avustuksen maksamiseen tänä vuonna tai hanke valmistuu vasta vuonna 2023, niin maksamatta jäänyt avustus voidaan maksaa vuoden 2023 avustusmäärärahasta sillä edellytyksellä, että kaupunki on varannut määrärahan yksityisteiden avustamiseen.

Tämä päätös kumoaa aiemmin tehdyn teknisen lautakunnan päätöksen 22.2.2022 § 44.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Ritva Järvinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päättyessä.

____________