Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 259Kouvolan kaupungin lausunto Kymenlaakson liiton kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi

2671/00.04.01/2022

 

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 259

   

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Kymenlaakson liiton kuntayhtymän perussopimuksen 27§:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Kuntien käyttöön on toimitettu maakuntahallituksen linjaukset 19.9.2022 toimintasuunnitelmasta ja jäsenkuntaosuuksista vuodelle 2023.

Maakuntaliitto on pyytänyt kuntia toimittamaan esitykset kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi 6.10.2022 mennessä. Kouvolan kaupunki on saanut jatkoaikaa lausunnon toimittamiselle 11.10.2022 saakka.

Liiton vuoden 2023 talousarvioon esitetään korotusta nykyiseen jäsenmaksuosuuteen 2,0 %. Kymenlaakson liitto perustelee jäsenmaksuosuuteen tehtävää korotusta mm. seuraavasti: Henkilöstökulut ovat n. 64 % liiton kokonaismenoista ja KVTES:n mukaiset 3,1 % palkankorotukset ovat iso kuluerä. Lisääntyneiden aluekehitysvarojen vuoksi liitto on joutunut palkkamaan hankevalmisteluihin ja -maksatuksiin yhden lisähenkilön. Liitolla ei tämän hetken tiedon mukaan tule vuonna 2023 olemaan merkittävämpiä oman tuotannon hankkeita, jolloin tukien ja avustusten määrä vähenee. Kouvolan maksuosuus tulisi kasvamaan 24 640 eurolla 1 118 874 euroon.

Liitteenä on taulukko jäsenmaksujen kehityksestä, suuntaa antava laskelma vuoden 2023 jäsenmaksuosuuksista sekä alustava taloussuunnitelma 2023-2025.

Kymenlaakson liiton vuoden 2021 tilinpäätös oli 109 806 € ylijäämäinen. Liitolla on taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 886 857 €. Kuluvan vuoden talousarvio hyväksyttiin -69 900 € alijäämäisenä (toimintakate -89 600 €). Alustavan tulosennusteen mukaan toimintakate jäänee nollatulokseen. Liiton kesällä 2021 tekemä rahastosijoitus on kuitenkin menettänyt kuluvan vuoden aikana arvoaan osakemarkkinoiden maailmanlaajuisessa laskusuhdanteessa. Liitto joutunee tekemään tilinpäätöksessä tästä hankinta-arvon ja markkina-arvon välisen alaskirjauksen, joka vie koko tuloksen alijämäiseksi.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää lausuntonaan Kymenlaakson liiton kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi seuraavaa:

-Huomioiden Kymenlaakson liiton taseen edellisten tilikausien ylijäämä, esitetty jäsenmaksuosuuteen tehtävä korotus ei ole perusteltu tai tarkoituksenmukainen. Kuntien maksuosuudet eivät saa nousta vuonna 2023.

-Tulevan hyvinvointialueen suunnittelun kannalta esitetään, että jatkossa hyvinvointialuejohtaja, maakuntajohtaja ja kuntajohtajat kokoontuvat säännöllisesti yhteisten asioiden äärelle.

-Maakuntaliiton olisi tärkeää jalkautua lähemmäksi kunnan kanssa tehtävää työtä.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 11.10.2022 lukien.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 11.10.2022 lukien.

____________