Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 258


Anjalan huoltorakennus -investoinnin kustannusarvion muutos

568/02.02.00/2022

 

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 11.05.2022 § 46

 

Valmistelija: liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi

Liikunta- ja kulttuurilauta käsitteli vuoden 2022 Saviniemen valaistuksen investointiesitystä 23.03.2022 § 30 ja päätti, että valaistusta ei uusita tässä kohdin erillisenä investointina, vaan uusitaan Saviniemen kentän saneerauksen yhteydessä. Asia otetaan huomioon vuosien 2023-2026  taloussuunnitelmassa. Lisäksi lautakunta päätti, että valmistellaan korvaava investointikohde talousarviossa olevalle määrärahalle, 400 000 euroa.

Vuoden 2022 talousarvion pieninvestoinneille osoitetusta 3,0 milj. euron määrärahasta (Kaupunginhallitus 17.1.2022 § 5) on Anjalan urheilukentän huoltorakennukselle varattu 200 000 euroa. Tilapalvelut on kilpailuttanut hankkeen ja saatujen kokonaisurakkatarjousten perusteella hankkeelle myönnetyn määrärahan on arvioitu ylittyvän n. 250 000 eurolla, kokonaiskustannus on näin ollen arviolta 450 000 euroa. Anjalan urheilukentän uuden huoltorakennuksen rakentamista pidetään kuitenkin erittäin tärkeänä kentän käyttötarkoitukseen niin kesällä kuin talvella, joka palvelee laajasti kuntalaisia kuin liikuntaseuroja, joten Anjalan urheilukentän huoltorakennusta esitetään investoinniksi Saviniemen valaistuksen sijaan. Muutoksella Tilapalvelut/korvausinvestoinnit vähenevät 0,4 milj. ja Tilapalvelut/uudisinvestoinnit kasvavat 0,45 milj. euroa.

Pieninvestointilistalle ei tässä kohdin lisätä uusia kohteita. Jotta liikuntainvestointien määrärahat eivät kasva, vähennetään pieninvestointikohteista Saviniemen valojen ja Anjalan urheilukentän huoltorakennuksen erotus 0,05 milj. euroa. Pieninvestoinneista Anjalan huoltorakennuksesta vapautunut 150 000 euroa käytetään muun muassa Lehtomäen kentän (+60t), Inkeroisten uimahallin (+40t) ja Kuusankosken jäähallin (+50t) kohonneisiin kustannusarvioihin. Kokonaisuudessaan nyt esitettävät muutokset eivät muuta investointien kokonaissummaa eli nettovaikutus talousarvioon on nolla euroa.

Kouvolan kaupungin rakennuksien ylläpito ja rakennuttaminen on keskitetty konsernipalveluiden tilapalveluihin. Rakennuksien osalta investointien sitovuustaso valtuustoon nähden on:

 • kaupunginhallitus/konsernipalvelut/tilapalvelut uusinvestoinnit
 • kaupunginhallitus/konsernipalvelut/tilapalvelut korvausinvestoinnit
 • lisäksi kokonaan uudet rakennusinvestoinnit on tuotava valtuuston hyväksyttäväksi

 

Lisätietoja: liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi, rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiainen, puh. 020 615 7117, anneli.vartiainen(at)kouvola.fi, toimitilajohtaja  Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi, talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Sivistysjohtajan ehdotus:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavat muutokset vuoden 2022 talousarvion investointiosaan:

Kaupunginhallitus/konsernipalvelut:

 • Tilapalvelut/korvausinvestoinnit, investointimenojen vähennys 0,45 milj. euroa (Saviniemen valot ja pieninvestoinnit)
 • Tilapalvelut/uudisinvestoinnit, investointimenojen lisäys 0,45 milj. euroa (Anjalan urheilukentän huoltorakennus)

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:

  Liikunta- ja kulttuurilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

  ____________

 

 

 

Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 158

 

Valmistelija: toimitilajohtaja  Katja Ahola, puh. 020 615 9013, kat-ja.e.ahola(at)kouvola.fi

Rakennuskustannukset ovat nousseet vuoden 2022 aikana voimakkaasi, mistä johtuen Anjalankosken urheilukentän huoltorakennuksen investointia ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa kuluvana vuonna.

Toimitilajohtaja Katja Ahola on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: toimitilajohtaja  Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi, talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavan muutoksen vuoden 2022 talousarvion investointiosaan:

Kaupunginhallitus/konsernipalvelut:

Tilapalvelut/korvausinvestoinnit, investointimenojen vähennys 0,45 milj. euroa (Saviniemen valot ja pieninvestoinnit).

Muutos sisällytetään tilapalveluiden toiseen talousarviomuutokseen, joka käsitellään omana asianaan.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus myönsi toimitilajohtaja Katja Aholalle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

____________

 

 

Kaupunginhallitus 06.06.2022 § 177

 

Valmistelija: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, kat-ja.e.ahola(at)kouvola.fi

Liikunta- ja kulttuurilautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavat muutokset vuoden 2022 talousarvion investointiosaan:

Kaupunginhallitus/konsernipalvelut:

 • Tilapalvelut/korvausinvestoinnit, investointimenojen vähennys 0,45 milj. euroa (Saviniemen valot ja pieninvestoinnit)
 • Tilapalvelut/uudisinvestoinnit, investointimenojen lisäys 0,45 milj. euroa (Anjalan urheilukentän huoltorakennus)

Vuoden 2022 talousarvioon on sisältynyt Anjalan urheilukentän huoltorakennukseen 0,2 milj. euroa. Huoltorakennuksen toteuttamista on jatkoselvitetty ja esityksenä on, että sen kattohintana säilytetään talousarvion mukainen summa eli 0,2 miljoonaa euroa. Lisäksi esityksenä on, että Saviniemen kentän valaistusta ei toteuteta, vaan se siirretään tehtäväksi kentän peruskorjauksen yhteydessä. Saviniemen kentän valaistuksesta käyttämättä jäänyt 0,4 milj. euroa kohdennetaan muihin liikunnan kuluvan vuoden pieninvestointeihin. Kohdennus esitetään käytettäväksi kattamaan liikunnan pieninvestointikohteiden kohonneita toteumakustannuksia seuraavasti:

 • Lehtomäen kenttä 100 000 euroa
 • Inkeroisten uimahalli 40 000 euroa
 • Kuusankosken jäähallin energiatehokkuusremontti 100 000 euroa
 • Sompasen uimarannan peruskorjaus 50 000 euroa
 • Kouvolan jäähallin rak.tekniset korjaukset 40 000 euroa
 • Viialan liikuntahallin korjaukset 70 000 euroa.

Koska kyseessä on investointien käyttösuunnitelman muutos eikä valtuuston nähden sitovuustaso muutu, niin kaupunginhallitus päättää kyseisen asian.

Toimitilajohtaja Katja Ahola on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi, talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupunginhallituksen alaisen toiminnan investointimenojen muutokset vuoden 2022 talousarvioon seuraavasti:

Konsernipalvelut/tilapalvelut/korvausinvestoinnit:

 • Saviniemen kentän valaistus, vähennys 400 000 euroa
 • Pieninvestoinnit, lisäys 400 000 euroa, kohteet:

-          Lehtomäen kenttä 100 000 euroa

-          Inkeroisten uimahalli 40 000 euroa

-          Kuusankosken jäähallin energiatehokkuusremontti 100 000 euroa

-          Sompasen uimarannan peruskorjaus 50 000 euroa

-          Kouvolan jäähallin rak.tekniset korjaukset 40 000 euroa

-          Viialan liikuntahallin korjaukset 70 000 euroa.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi toimitilajohtaja Katja Aholalle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

____________

 

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 258

   

Valmistelija: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Anjalan huoltorakennus on päätetty toteuttaa Tilapalveluiden pieninvestointina 2022. Määrärahaa on varattu 0,2 miljoonaa euroa. Huoltorakennus suunniteltiin ja kilpailutettiin kevään 2022 aikana ja tuolloin kokonaiskustannusarvio nousi 0,45 miljoonaan euroon. Asia vietiin kaupunginhallituksen päätettäväksi. Kaupunginhallituksen kokouksessaan 6.6.2022 (§177) tekemässä päätöksessä todetaan, että huoltorakennuksen toteuttamista on jatkoselvitetty ja esityksenä on, että sen kattohintaa ei nosteta, vaan säilytetään talousarvion mukainen summa eli 0,2 miljoonaa euroa.

Tämän jälkeen suunnittelua jatkettiin niin, että rakennusta pienennettiin 145 brm2:stä 70 brm2:iin ja samalla julkisivua ja kattorakenteita yksinkertaistettiin ja jäte- ja kalustokatos jätettiin pois. Samalla on urakkamuotoa muutettu jaetuksi urakaksi, jossa sivu-urakat LVIA ja sähkö alistetaan pääurakkaan eli rakennusurakoitsijalle. Toteutuneita suunnittelukustannuksia on tähän mennessä 0,042 milj. euroa. Liikuntapaikka-avustusta on hankkeelle myönnetty 0,06 milj. euroa, jonka ehtona on, että rakentaminen aloitetaan viimeistään joulukuussa 2022.

Tarjouksia on saatu määräaikaan 22.9.2022 klo 13.03 mennessä kaikkiaan 9 kpl, joista 1 tarjoaja tarjosi kaikki osa-alueet: RU, LVIA ja SÄ-urakat, 1 tarjoaja tarjosi RU ja LVIA-urakat ja loput 7 tarjoajaa vain yhden osa-alueen urakan:

Rakennusurakka 4 kpl

LVIA-urakka 3 kpl

Sähköurakka 5 kpl

Halvimpien tarjousten yhteenlaskettu kokonaishinta on 0,29 miljoonaa euroa, joka ylittää hankinnan määrärahan. Investointiin sisältyy lisäksi lisä- ja muutostyövaraus, tilaajan hankintoja, jolloin tarjouksiin perustuva kokonaiskustannusarvio on 0,316 miljoonaa euroa.

Hanketta ei ole mahdollista pienentää, ainoastaan jättää muutamia toimintoja pois, jotka palvelisivat seurojen toimintaa, kuten kioski ja selostamo (yhteensä 12 m2). Toisaalta toinen pukuhuoneista on huomattavan pieni ja siihen tulisi lisätä muutama neliömetri niin, että myös joukkuelajit mahtuisivat tilaan. Näin ollen tilaohjelman muutoksella ei katsota saavutettavaksi säästöjä kokonaiskustannuksiin niin, että hanke mahtuisi 0,2 miljoonan euron määrärahaan.

Tilapalvelut esittää seuraavat vaihtoehdot hankkeelle:

Vaihtoehto 1:

Investointihanke toteutetaan, kokonaiskustannusarvio 316 000 euroa.

Tästä 200 000 euroa toteutetaan vuonna 2022 talousarvion mukaisesti ja 116 000 euroa toteutettaisiin 2023 liikunnan pieninvestointisummasta.

Vaihtoehto 2:

Investointihanketta ei viedä toteutukseen, koska rakentamiskustannukset ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen korkeat. Investointihankkeelle haetaan uudelleen avustusta ja hanke kilpailutetaan uudelleen keväällä 2023.

Liikuntapalvelut esittää hankkeen jatkosta seuraavaa:

Liikuntapalvelut tunnustaa huoltorakennuksen tarpeen ja on listannut ensi vuodelle liikuntapalveluiden puolelta tärkeitä ja kriittisiä liikuntapaikkojen investointeja, joiden määrärahaa ei tulisi vähentää.

Mikäli Anjalan huoltorakennus -investointihanke toteutetaan, kokonaiskustannusarvio 316 000 euroa. Tästä 200 000 euroa toteutetaan vuonna 2022 talousarvion mukaisesti ja 116 000 euroa toteutettaisiin 2023 liikunnan pieninvestointisummasta. Tällöin ei ole tarvetta erilliselle talousarviomuutokselle.

Toimitilajohtaja Katja Ahola on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: rakennuttajapäällikkö Pia Rajala, puh. 020 615 1068, pia.rajala(at)kouvola.fi, liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh 020 615 8228, teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi sekä toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Anjalan huoltorakennuksen investointihankkeen toteuttamisen kokonaiskustannusarviolla 316 000 euroa. Tästä 200 000 euroa toteutetaan vuonna 2022 talousarvion mukaisesti ja 116 000 euroa toteutetaan 2023 pieninvestointisummasta.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 11.10.2022 lukien.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus myönsi toimitilajohtaja Katja Aholalle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

  ____________